Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse

Få nyheder fra Erhvervsakademi Aarhus

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Start på en videregående uddannelse til januar

Se de 9 uddannelser, du kan starte på i januar 2019. Ansøg før 1. december.

Find ansøgningsskema her

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år.

Sådan gør du