Få hjælp til din ansøgning

Find al den info, du skal bruge, når du skal søge ind på en videregående uddannelse

Bliv vurderet på mere end dit snit

Søg ind før 15. marts 2019 kl. 12.00 (kvote 2)

Besøg os til u-days i februar/marts 2019

Kom og mød studerende og studievejledere. Hør om uddannelserne og oplev studiemiljøet.

Se tid og sted for alle arrangementer

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år.

Sådan gør du