Akademiuddannelse i ledelse

Går du med tanker eller ambitioner om at blive leder? Eller arbejder du allerede som leder, men ønsker opdaterede værktøjer og bedre forståelse af din ledelsesstil? Så er akademiuddannelsen i ledelse det rette valg for dig.

Akademiuddannelsen i ledelse sætter fokus på din personlige udvikling som leder. Du bliver skarpere på ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer samt deltagelse i det strategiske arbejde på eget organisationsniveau.

En praksisnær lederuddannelse, du kan bruge i din hverdag

Akademiuddannelsen i ledelse er den ideelle efteruddannelse for dig, der gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse. På uddannelsen kobler du teori og praksis i kombination med dine personlige kompetencer og ledelsesfaglige emner.

Med uddannelsen får du en lang række værktøjer til at løfte ledelsesopgaver på alle niveauer. Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til selvstændigt og ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer at gennemføre ledelse i både private og offentlige virksomheder. Du møder også kompetente og branchestærke undervisere på alle uddannelsens fag.

Hvem er lederuddannelsen for?

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer. Uddannelsen er også et godt valg, hvis du har ledelsesopgaver uden personaleansvar - for eksempel i en koordinatorfunktion eller team- eller projektleder.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

På akademiuddannelsen i ledelse har jeg lært at læse mennesker og fået teknikker til at undgå konflikter og opbygge mine ansattes gejst og motivation. Før var jeg den sure, bombastiske chef, der sagde: ”Vi skal spare. Sådan er det. Bum.” Nu er jeg den lydhøre, inkluderende chef, der inddrager personalet i processen og giver dem ejerskab ved fx at spørge: ”Hvad mener I? Har I forslag til, hvordan vi løser dette problem?” Jeg har lært at fremlægge tingene på en måde, så de ansatte vender problemer til fordele. På uddannelsen er der virkelig sket et skred for mig i den måde, jeg agerer på som chef.

Simen Persoons, køkkenchef, Aarhus Kommune

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag på i alt 50 ECTS-point, før du kan gå til eksamen i dit afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Med en akademiuddannelsen i ledelse har du mulighed for at bygge ovenpå uddannelsen med en diplomuddannelse i ledelse, hvor du kan tage hele uddannelsen eller blot tage udvalgte fag som et enkeltstående kursus.

Anbefalet rækkefølge

Ønsker du at tage hele akademiuddannelsen i ledelse, så anbefaler vi, at du starter med ’ledelse i praksis’, evt. ’organisation og arbejdspsykologi’ eller det valgfag, du synes lyder spændende.

Faget ’det strategiske lederskab’ passer bedst som et af de sidste fag, inden du skal skrive dit afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Det strategiske lederskab (10 ECTS)

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)

Afgangsprojekt (tages som det sidste fag på uddannelsen - 10 ECTS)

Valgfag

Med valgfagene kan du specialisere dig efter dine behov og interesser. For at tage en hele uddannelsen skal du have valgfag for i alt 20 ECTS-point.

Du skal minimum vælge valgfag for 10 ECTS-point inden for fagområdet ledelse. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, der højest udgør 10 ECTS-point.

Vi udbyder disse valgfag inden for fagområdet ledelse:

Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)

Forandringsledelse (10 ECTS)

Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling (5 ECTS)

Mindfulness i den moderne organisation (5 ECTS)

Personalejura (10 ECTS)

Procesfacilitering (5 ECTS)

Projektledelse (10 ECTS) 

Stress i organisationen (5 ECTS)

Teamledelse (5 ECTS)

Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Vi anbefaler desuden følgende fag fra akademiuddannelsen i HR:

Samtalen som redskab (10 ECTS)

Kompetenceudvikling (10 ECTS)

Rekruttering (5 ECTS)

Mit job er præget af HR-aktiviteter som MUS, gruppesamtaler, sygesamtaler og afskedigelser. Jeg har på uddannelsen fået kendskab til en række modeller, der kan bruges ved medarbejdersamtaler. På den måde sikrer jeg, at samtalerne ikke trækker i langdrag, og at misforståelser og diskussioner afværges. Jeg fik virkelig meget ud af at udveksle erfaringer med mine medstuderende. Der er stor forskel på de virksomheder, vi kom fra, så der var også forskel på vores måde at arbejde med ledelse på.

Shahram Rezagi, stationsleder hos Aarhus Sporveje

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til os på ledelsehr@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6100. Eller du kan booke tid til en gratis, individuel lederudviklingssamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning. Ved dagsundervisning er der typisk en mødedag hver anden uge, i alt 8 mødedage. Aftenundervisning er en ugentlig mødeaften, i alt 15 aftener. Se mere under de enkelte fag.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej og parkering

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Obligatoriske fag

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 29-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 05-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 28-09-2023

Pris: 7.300 kr.

Tidspunkt: 9.00-14.00 online

Læs mere

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 01-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 02-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 8.360 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 05-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Det strategiske lederskab

Startdato: 06-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Det strategiske lederskab

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 06-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Valgfag

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 04-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 07-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: kl. 08.30-16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 02-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Mindfulness i den moderne organisation

Startdato: 02-10-2023 (København)

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-16.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 12-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Teamledelse

Startdato: 24-10-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling

Startdato: 26-10-2023

Pris: 4.500 kr.

Tidspunkt: Online 9.00-14.00

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 26-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Stress i organisationen

Startdato: 29-11-2023

Pris: 11.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 04-01-2024

Opstartsgaranti

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 08-01-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: f9.00-15.30

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 25-01-2024

Opstartsgaranti

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Forandringsledelse

Startdato: 05-02-2024

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30-15.30

Læs mere

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 07-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Personalejura

Startdato: 20-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 28-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 05-03-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 07-03-2024

Opstartsgaranti

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Mindfulness i den moderne organisation

Startdato: 08-04-2024 (København)

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-16.00

Læs mere

Teamledelse

Startdato: 11-04-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Mindfulness i den moderne organisation

Startdato: 15-04-2024 (Aarhus)

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 29-08-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 08:30-16:00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 26-09-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 24-10-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 08:30-16:00

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102