Akademiuddannelse i ledelse

Få kompetencer til at løfte ledelsesopgaven

Akademiuddannelsen i ledelse er den ideelle efteruddannelse for dig, der gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse.

Hvem er ledelsesuddannelsen for?

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer. Uddannelsen er også et godt valg, hvis du har ledelsesopgaver uden personaleansvar - for eksempel i en koordinatorfunktion.

Brug din personlige udvikling til at styrke dine ledelseskompetencer

Akademiuddannelsen i ledelse sætter fokus på din personlige udvikling som leder. Du bliver skarpere på ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer samt deltagelse i det strategiske arbejde på eget organisationsniveau.

Med andre ord: Du får en lang række værktøjer til at løfte ledelsesopgaver på alle niveauer. Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til selvstændigt og ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer at gennemføre ledelse i både private og offentlige virksomheder.

Fra teori til praksis

Med en akademiuddannelse i ledelse får du mulighed for at skabe kobling mellem teori og praksis samt mellem dine personlige kompetencer og ledelsesfaglige emner.

Alle forløb ledes af kompetente og branchestærke undervisere.

Akademiuddannelsen i ledelse giver adgang til diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag på i alt 50 ECTS-point, før du kan gå til eksamen i dit afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Anbefalet rækkefølge

Ønsker du at tage hele akademiuddannelsen i ledelse, så anbefaler vi, at du starter med ’ledelse i praksis’, evt. ’organisation og arbejdspsykologi’ eller det valgfag, du synes lyder spændende.

Faget ’det strategiske lederskab’ passer bedst som et af de sidste fag, inden du skal skrive dit afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Ledelse i praksis (10 ECTS)

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)

Det strategiske lederskab (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag

Med valgfagene kan du specialisere dig efter dine behov og interesser. Du skal have valgfag for 20 ECTS-point. Du skal minimum vælge valgfag for 10 ECTS-point inden for fagområdet ledelse. Du kan derudover frit vælge valgfag, men fag fra andre fagområder må højst udgøre 10 ECTS-point. Vi udbyder disse valgfag inden for fagområdet ledelse:

Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)

Forandringsledelse (10 ECTS)

Human Resource Management (10 ECTS)

Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)

Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)

Personalejura (10 ECTS)

Procesfacilitering (5 ECTS)

Projektledelse (10 ECTS) 

Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Vi anbefaler desuden følgende fag fra akademiuddannelsen i HR:

Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)

Rekruttering (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Mit job er præget af HR-aktiviteter som MUS, gruppesamtaler, sygesamtaler og afskedigelser. Jeg har på uddannelsen fået kendskab til en række modeller, der kan bruges ved medarbejdersamtaler. På den måde sikrer jeg, at samtalerne ikke trækker i langdrag, og at misforståelser og diskussioner afværges. Jeg fik virkelig meget ud af at udveksle erfaringer med mine medstuderende. Der er stor forskel på de virksomheder, vi kom fra, så der var også forskel på vores måde at arbejde med ledelse på.

Shahram Rezagi, stationsleder hos Aarhus Sporveje

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til os på ledelsehr@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6100. Eller du kan booke tid til en gratis, individuel lederudviklingssamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning. Ved dagsundervisning er der typisk en mødedag hver anden uge, i alt 8 mødedage. Aftenundervisning er en ugentlig mødeaften, i alt 15 aftener. Se mere under de enkelte fag.

Obligatoriske fag

Afgangsprojekt

Startdato: 28-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 31-01-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften 17.30-21.00

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 01-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften 17.30-21.00

Læs mere

Det strategiske lederskab

Startdato: 03-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 07-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Ledelse i praksis

Startdato: 07-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Det strategiske lederskab

Startdato: 08-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften 17.30-21.00

Læs mere

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 10-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Valgfag

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 01-11-2021

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 04-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Forandringsledelse

Startdato: 31-01-2022

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8:30-15:30

Læs mere

Human Resource Management

Startdato: 01-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 01-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 08-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 10-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Personalejura

Startdato: 22-02-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften 17.30-21.00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 24-02-2022

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 17-03-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 30-03-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 02-05-2022

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 03-05-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.45-15.15

Læs mere

Forandringsledelse

Startdato: 12-09-2022

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8:30-15:30

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 10-10-2022

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Inger Dooleweerdt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Inger Dooleweerdt

chefkonsulent

Mail: indo@eaaa.dk

Telefon: 7228 6112

På akademiuddannelsen i ledelse har jeg lært at læse mennesker og fået teknikker til at undgå konflikter og opbygge mine ansattes gejst og motivation. Før var jeg den sure, bombastiske chef, der sagde: ”Vi skal spare. Sådan er det. Bum.” Nu er jeg den lydhøre, inkluderende chef, der inddrager personalet i processen og giver dem ejerskab ved fx at spørge: ”Hvad mener I? Har I forslag til, hvordan vi løser dette problem?” Jeg har lært at fremlægge tingene på en måde, så de ansatte vender problemer til fordele. På uddannelsen er der virkelig sket et skred for mig i den måde, jeg agerer på som chef.

Simen Persoons, køkkenchef, Aarhus Kommune