Erhvervsakademiet som arbejdsplads

De fleste undervisere kommer direkte fra det private erhvervsliv. Den erfaring sætter vores studerende stor pris på

Erhvervsakademi Aarhus markedsfører sig på at være tæt på praksis. Det princip ansætter vi også ud fra: Langt de fleste af vores undervisere kommer fra det private erhvervsliv som f.eks. marketingchefer eller økonomichefer. Det er ofte ønsket om at videregive den store viden, som disse kompetente mennesker har opbygget i den private sektor, der giver dem ønsket om at kaste sig over dét at undervise. Og det er netop den viden, vores studerende sætter pris på.

Krav til personlige kompetencer

Erhvervsakademi Aarhus har haft stor vækst de seneste år på grund af vores særlige evne til at levere undervisning tæt på praksis. Væksten gør, at vi har ansat mange medarbejdere. Ud over de faglige kompetencer har vi også krav til dine personlige kompetencer, hvis du skal arbejde hos os. Både hos undervisere, ledere, konsulenter og administrativt personale lægger vi vægt på:

 • Ansvarlighed
 • Initiativrigdom
 • Personligt drive og udstråling
 • Ambition og kvalitetsbevidsthed
 • Loyalitet
 • Nysgerrighed
 • Humor
 • Fleksibilitet
 • Samarbejdsorientering
 • Venlighed og hjælpsomhed
 • Internationalt udsyn

Høj arbejdsglæde

Erhvervsakademi Aarhus bliver du mødt af et godt arbejdsmiljø. Det kan vi dokumentere, fordi resultatet i vores medarbejderundersøgelser ligger højere sammenlignet med de øvrige akademier og arbejdsmarkedet generelt. Vi ligger på indeks 74. Det svarer til høj arbejdsglæde. Resultatet viser, at vores medarbejdere har en stor arbejdsglæde, og at de har en høj grad af loyalitet over for Erhvervsakademi Aarhus. De ansatte anfører bl.a. den gode stemning i huset og en stor lyst og evne til at samarbejde som nogle af grundene. 

Akademiets værdier

Vores værdier har indflydelse på den arbejdsglæde, vi har. Vores værdier er:

 • Fast
 • Focused
 • Flexible
 • Friendly
 • Fun

Vi lever værdierne i hverdagen, både i den måde vi arbejder på og den måde, hvorpå vi er sammen med hinanden, de studerende og vores samarbejdspartnere.

Fordele for ansatte på erhvervsakademiet

Alle ansatte på erhvervsakademiet har en række personalegoder, fx en favorabel frokost- og frugtordning, personalerabatter gennem Logbuy samt en række sportsarrangementer. Vi lægger desuden vægt på at involvere vores medarbejdere. Derfor holder vi en medarbejderdag en gang om året, hvor vi beder medarbejderne om at komme med input til akademiets strategi.

Som uddannelsesinstitution tager vi også vores egen medicin, når det gælder medarbejderne. Der er rig mulighed for efteruddannelse i alt fra sprog til projektledelse. Og alle nyansatte undervisere kommer igennem et 4-årigt uddannelsesforløb inden for pædagogik samt forskning og udvikling.

Hvis du vil med på holdet, så tilmeld dig vores jobagent, læg dit CV ind i jobbanken eller søg én af vores ledige stillinger.