Innovation og entrepreneurship

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Innovation Og Entrepreneurship

Kvalificer dig til at udvikle forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er for dig, som drømmer om at arbejde med innovation og udvikling i en eksisterende virksomhed, få job som projektleder eller arbejde på at skabe din egen virksomhed.

Vær innovativ, skab vækst og opbyg netværk

I løbet af uddannelsen arbejder du med at etablere og drive et projekt i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed – i samarbejde med dit team og dine medstuderende. Du er velkommen til at medbringe din egen ide – men vær opmærksom på, at uddannelsen ikke er et væksthus, så du arbejder ikke med din egen ide i undervisningen (medmindre du og dit team beslutter, at din ide/virksomhed er det, I sammen arbejder videre med).

Du må gerne arbejde med din egen virksomhed sideløbende med uddannelsen og selvstændigt benytte de lærte redskaber på netop din ide.

Uddannelsen har fokus på innovation, kreativitet og markedsforståelse, men du får også kompetencer til at organisere og planlægge, så du forstår at drive en virksomhed, der kan vækste. Du bliver klædt på til at indgå i tværfaglige samarbejder, og du lærer at opbygge netværk, du kan anvende professionelt. Du kommer også til at arbejde med dine personlige kompetencer og karakteregenskaber, med fokus på at udvikle de kompetencer, der efterspørges på det 21. århundredes arbejdsmarked.

Uddannelsen er tværfaglig, og du får medstuderende med en anden uddannelsesbaggrund og andre kompetencer end dig.

Se video (4:09), hvor studerende og undervisere fortæller om uddannelsen

Bliv innovatør, projektleder, iværksætter eller forandringskaptajn

På 1½ år får du viden og værktøjer, der kvalificerer dig til at drive innovationsprojekter eller egen virksomhed – og du opnår kompetencer til at starte og drive projekter og virksomheder. Uddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med innovation og projektledelse eller dig, der er interesseret i at starte din egen virksomhed i fremtiden. Du får uddannelse i innovation og en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant i alle erhvervsmæssige sammenhænge.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

E-handel (intet optag i 2024)
Professionsbachelor som overbygning

E-handel (intet optag i 2024)

Bliv ekspert i e-handel. Du bliver tilknyttet en e-handelsvirksomhed og bliver klar til job med digital forretning, markedsføring og kundeoplevelse.

E-handel (intet optag i 2024)
Digital konceptudvikling
Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling

Skab fremtidens digitale brugeroplever med viden om digitale koncepter. Vælg dansk- eller engelsksproget version af uddannelsen.

Digital konceptudvikling
International handel og markedsføring
Professionsbachelor som overbygning

International handel og markedsføring

For dig, som vil bidrage med professionel viden om salg og markedsføring – også i forhold til globale udfordringer. Vi har fokus på både B2B, B2C og B2G.

International handel og markedsføring

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre. Den indeholder en obligatorisk del, fag som er unikke for uddannelsen her i Aarhus, et specialemodul, et praktikophold og et bachelorprojekt.

På uddannelsen har du fag inden for:

 • innovation, udvikling og vækst
 • ledelse og netværk
 • praktisk virksomhedsdrift

Desuden kan du specialisere uddannelsen i den retning, du ønsker, med specialemodulet og dit praktikophold.

Fagene på hvert semester er en del af en længere læringsproces, der skal gøre dig parat til at være erhvervslivets nye innovatør og forandringskaptajn. Vi udvikler hele tiden uddannelsen, for at tilpasse den til de kompetencer, erhvervslivet efterspørger, så indholdet pr. semester kan ændre sig løbende.

På uddannelsen får du innovative og kreative kompetencer, men du lærer også at tage initiativ, organisere og planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du kommer til at arbejde tværfagligt - og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

På specialemodulet på 2. semester fordyber du dig i et selvvalgt emne – inden for en række givne temaer. I samarbejde med en medstuderende udarbejder du et litteraturstudie og deltager i en række seminarer – sammen med andre studerende, som arbejder med et lignende emne.

Læs om fagene på uddannelsen

Praktikophold og bachelorprojekt

På 3. semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – som udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Tag til udlandet i praktik eller sommerskole

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder ligesindede medstuderende, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet. Vi har fokus på praktisk virksomhedsdrift og opstart af nye projekter – og på at forberede dig til din professionelle fremtid som forandringskaptajn – med afsæt i faglige input.

Du kommer til at opleve en optimal blanding af:

 • Faglige input, opgaver og cases
 • Gæsteforedrag og virksomhedsbesøg
 • Relevante bøger og artikler
 • Arbejde i virksomhedsteams
 • Markedsundersøgelser, observationer, interviews mv.
 • Udvikling af innovationsplaner, forretningsmodeller, forretningsplaner og vækstplaner
 • Innovation camp
 • Udvikling af karakteregenskaber og samarbejdskompetencer

Du vil opleve et kreativt og socialt læringsmiljø, hvor får rig mulighed for at skabe et solidt netværk, du kan bruge i din fremtidige karriere. Vores studerende kommer med forskellige baggrunde i bagagen, hvilket giver et dynamisk læringsmiljø.

Uddannelsen er baseret på tværfaglighed. Du lærer, hvad du selv er god til, hvad du kan lære af andre, og hvad I er gode til i teamet. På denne måde bringes alles kompetencer i spil og I oplever, at I kan få succes, når alle bidrager.

Sådan sætter vi holdet

Vi går meget op i, at det sociale miljø fungerer på holdene. Tillid og tryghed er en forudsætning for læring. Hvert år starter både mange studerende, som netop har afsluttet deres 2-årige uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, og studerende fra tidligere årgange og uddannelsesinstitutioner. Alle skal have en fair chance for en god start på deres nye hold.

For at undgå at venskaber, kulturer eller kliker spiller ind på holddynamikken, sammensætter vi holdene ud fra størst mulig diversitet fx ift. uddannelsesmæssig baggrund, holdkammerater fra tidligere uddannelser, køn og alder. Dette afviger vi ikke fra.

Fordi dynamikken på holdet og en god studiestart betyder så meget for os, bruger vi mange kræfter i de første uger på studiet på at ryste jer godt sammen på holdet.

Teams

På uddannelsen kommer du til at arbejde i teams, som typisk består af 4-6 studerende med forskellige faglige og personlige kompetencer. I teamet bliver jeres individuelle kompetencer sat i spil, så de supplerer hinanden. Du kommer til at arbejde i forskellige teams i løbet af uddannelsen, og du får undervisning i teamsamarbejde og facilitering af teamprocesser – ligesom du kommer til at arbejde med dine personlige kompetencer og karakteregenskaber.

Innovation Camp

På 1. semester skal du med på camp, hvor vi arbejder intensivt med innovation og forretningsideer. For at opnå den helt rigtige intense stemning tager vi ud af huset og arbejder, spiser og overnatter. Deltagelse i campen er obligatorisk. Turen har en egenbetaling på 1.100 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Hør studerende fortælle om Innovation Camp

Mentorprogram

Der er mulighed for at deltage som mentee i et mentorforløb, hvor du får sparring og coaching fra en erfaren erhvervsdrivende eller underviser.

Eksamensform

Eksamenerne er som regel tværfaglige. Nogle eksamener er helt individuelle, mens andre er individuelle eksamener baseret på gruppeprojekter.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger på NemStudie

Hvis du vil søge ind på flere uddannelser, så kan du tilføje dem på NemStudie.

Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

 

I tvivl om sprogkrav, grænsekvotienter, udregning af gennemsnit og venteliste?

Find alle svar

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan enten vælge at tage praktikken i en eksisterende virksomhed eller i dit eget projekt/egen virksomhed.

Praktik i egen virksomhed

Vil du i praktik i din egen virksomhed, skal du tilknyttes et iværksættermiljø. Det oplagte valg er vores eget iværksættermiljø, GROW, men du må også gerne selv finde et sted. Det vigtige er, at du arbejder i et miljø med kontorplads sammen med andre iværksættere og erhvervsfolk, så du får indspark og ideer til videreudvikling af din virksomhed.

I løbet af uddannelsen møder du en række erfarne iværksættere og andre fra erhvervslivet, som du kan trække på som sparringspartnere under praktikken.

Inden praktikken skal du have godkendt en forretningsplan for din virksomhed og dine mål for praktikperioden. Du skal have tilknyttet et advisory board, som guider dig til at nå dine mål.

Praktik i en eksisterende virksomhed: Intrapreneurship

Du kan også vælge at tage i praktik i en eksisterende virksomhed, fx i en udviklingsafdeling, i en nystartet virksomhed eller som en del af et udviklingsprojekt. Du skal vælge en virksomhed, som har et behov for at få løst opgaver inden for innovation, udvikling af nye løsninger, produkter og processer, forretningsudvikling eller lignende opgaver.

Lukas fortæller om sin praktik hos Thürmer Tools

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Advance
Arla Foods
Aarhus Teater
Conversio
Dentsu Aegis Network
DOKK 16
Kiloo
Kvindemuseet
Muskelsvindfonden
Møllerup Gods
Netbooster
Njord gin
Novicell
Organic Denmark
Salling Group
Smukfest

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som uddannet i innovation og entrepreneurship bliver du i stand til at lede udviklings- og innovationsprojekter eller drive virksomheder. Du bliver trænet i at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter, og du får en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant for virksomheder, der ønsker at udvikle og øge deres markedspotentiale. Du bliver god til at arbejde i teams samt drive både projekter, teams og dig selv fremad.

Unik og efterspurgt jobprofil

Kombinationen af denne overbygnigsuddannelse og din erhvervsakademiuddannelse giver dig en anderledes og unik profil. De studerende, som dimitterer som professionsbachelorer i innovation og entrepreneuship vil alle have hver deres særlige profil afhængig af uddannelsesbaggrund og specialisering.

Innovative og entreprenante medarbejdere er efterspurgte i erhvervslivet. Du kan typisk finde beskæftigelse som:

 • Konsulent
 • Projektleder
 • Business developer / forretningsudvikler
 • Event-koordinator
 • Brand manager
 • (Digital) marketing koordinator
 • Key account manager
 • Customer success manager
 • Retail manager
Efteruddannelse Kurser Kursister Aarhus 2014 07

Dimittender er attraktive for erhvervslivet

Uddannelsen kan bruges i alle virksomheder, der efterspørger medarbejdere, der kan styre projekter og udvikle succesfulde idéer til forretningen. Det er lektor Jesper Nørskovs erfaring ang. karriereperspektiverne på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship. 

Læs hele historien her

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Lisbeth Gik Fra Løvens Hule Med Investering På 300.000 Kr

Uddannelse pustede liv i Lisbeths lyse idé

Iværksætter Lisbeth Grove Mikkelsen fra Wallpipe udviklede ideen til sin startup allerede de første uger henne i professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship.

Mød Lisbeth her

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her