Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Kvalificer dig til at udvikle forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er for dig, som drømmer om at starte egen virksomhed eller om at arbejde med innovation i en eksisterende virksomhed.

Vær innovativ, skab vækst og opbyg netværk

I løbet af uddannelsen er du med til at etablere og drive en virksomhed/et projekt - i samarbejde med medstuderende. Ideen til virksomheden udvikler du sammen med dit team, men du er også velkommen til at medbringe din egen ide, som du videreudvikler og realiserer sammen med dit virksomhedsteam.

Fokus er på innovation, kreativitet og markedsforståelse, men du opnår også kompetencer i at organisere og planlægge, så du forstår at drive en virksomhed, der kan vækste. Samtidig bliver du klædt på til at indgå i tværfaglige samarbejder, og du lærer at opbygge netværk, som du kan anvende professionelt.

Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at møde medstuderende med en anden uddannelsesbaggrund og kompetencer end dine egne.

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Professionsbachelor I Innovation Og Entrepreneurship På Erhvervsakademi Aarhus

Bliv iværksætter - eller skab innovativ udvikling hos andre

På 1½ år får du viden og værktøjer, der kvalificerer dig til at drive din egen virksomhed eller innovationsprojekt - og du opnår kompetencer i at starte og drive innovative virksomheder og projekter. Uddannelsen er primært for dig, som er interesseret i at starte din egen virksomhed eller ønsker at arbejde med innovation. Du får en iværksætteruddannelse og dybdegående forretningsforståelse, som er relevant i andre erhvervsmæssige sammenhænge.

Få en international uddannelse

Hvis du vil arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer ved at studere på den internationale linje. De to linjer er identiske i indhold og jobmuligheder, men den internationale linje ruster dig med en global forståelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på disse overbygningsuddannelser:

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre. Den indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

På uddannelsen har du fag inden for:

 • innovation, udvikling og vækst
 • ledelse og netværk
 • praktisk virksomhedsdrift

Desuden kan du specialisere uddannelsen i den retning, du ønsker, med det valgfrie uddannelseselement og praktikken.

Læs mere om de enkelte semestre:

1. semester Innovationsproces (30 ECTS)
- Innovation
- Ledelse
- Forretningsudvikling
- Entrepreneurship
- Karakteregenskaber
- Samarbejde og facilitering
2. semester Forretningsmodel (20 ECTS)
- Innovation
- Ledelse
- Forretningsudvikling
- Entrepreneurship

Designing your worklife (5 ECTS)

Specialemodul (5 ECTS)
3. semester Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

På uddannelsen får du innovative og kreative kompetencer, men du lærer også at tage initiativ, organisere og planlægge, når ideen skal føres ud i livet. Du kommer til at arbejde tværfagligt - og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

På speciale-modulet på 2. semester fordyber du dig i et selvvalgt emne. I samarbejde med en medstuderende udarbejder du et litteraturstudie og deltager i en seminarrække – sammen med andre studerende, som arbejder med et lignende emne.

Praktikophold og bachelorprojekt

På 3. semester skal du i praktik. I forlængelse af praktikopholdet skriver du dit bachelorprojekt, som tager udgangspunkt i det, du har beskæftiget dig med under praktikken. Du skal til eksamen i både evaluering af praktikperioden og det afsluttende bachelorprojekt.

Med bachelorprojektet skal du sammenkoble viden, færdigheder og kompetencer, du har fået på uddannelsen. Projektet skal tage udgangspunkt i en praktisk og kompleks problemstilling – som udspringer af den virksomhed eller det projekt, du har etableret under uddannelsen.

Tag til udlandet i praktik eller sommerskole

Du kan ikke tage et decideret studieophold eller et semester i udlandet på denne uddannelse, men du kan sagtens tage til udlandet på praktikophold på uddannelsens 3. semester. Du har også mulighed for at deltage i sommerskoler i udlandet af 2 ugers varighed på en af vores mange destinationer.

Jeg har valgt uddannelsen, fordi jeg gerne vil lære en masse om innovativ tænkning og forretningsudvikling og lære at bruge det i en ledelsesmæssig sammenhæng.

Bettina Ottesen, uddannet serviceøkonom og drømmer om en dag at blive projektleder.

Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder andre med iværksætterdrømme, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet. Vi har fokus på praktisk virksomhedsdrift, og du får fingrene ned i maskinrummet, når du skal starte din egen virksomhed – med afsæt i faglige input.

Du kommer til at opleve en optimal blanding af:

 • Faglige input, opgaver og cases
 • Gæsteforedrag og virksomhedsbesøg
 • Relevante bøger og artikler
 • Arbejde i virksomhedsteams
 • Markedsundersøgelser, observationer, interviews mv.
 • Udvikling af innovationsplaner, forretningsmodeller, forretningsplaner og vækstplaner
 • Innovation camp

Vi skaber et kreativt og socialt læringsmiljø, hvor du møder andre med iværksætterdrømme og får mulighed for at skabe et netværk, som du kan bruge i din videre karriere.

Uddannelsen er baseret på tværfaglighed. Du lærer, hvad du selv er god til, hvad du kan lære af andre, og hvad I er gode til i teamet. På denne måde bringes alles kompetencer i spil og I oplever, at I godt kan få succes, når alle bidrager.

Individuel coaching

Når du starter på uddannelsen, kortlægger vi din iværksætterprofil. Med udgangspunkt i den får du løbende individuel coaching og sparring - gennem hele uddannelsen.

Innovation Camp

På 1. semester skal du med på camp, hvor vi arbejder intensivt med innovation og forretningsideer. For at opnå den helt rigtige intense stemning tager vi ud af huset og arbejder, spiser og overnatter. Deltagelse i campen er obligatorisk. Turen har en egenbetaling på 1.000 kr., som opkræves sammen med studiets materialegebyr.

Hør studerende fortælle om Innovation Camp

Hør Studerende Fortælle Om Innovation Camp

Virksomhedsteams

Alle prøver at starter en virksomhed op i løbet af uddannelsen.

Du kommer til at arbejde i virksomhedsteams, som typisk består af 4-5 studerende med forskellige faglige og personlige kompetencer. I virksomhedsteamet sættes jeres individuelle kompetencer i spil, så de supplerer hinanden. Du kommer til at arbejde i forskellige teams i løbet af uddannelsen. Ved eksamensprojekter og under praktikopholdet sammensætter du dit eget ”Dream Team”.

Eksamensform

Eksamenerne er tværfaglige og tager udgangspunkt i dine eller virksomhedsteamets egne projekter.

 • På 1. semester er der en mundtlig eksamen med opponent, som tager udgangspunkt i en udarbejdet innovationsplan.
 • På 2. semester er der en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en udarbejdet forretningsmodel. Denne eksamen vil være en seminarpræsentation med efterfølgende diskussion om et valgfrit uddannelseselement.
 • På 3. semester skal du til eksamen i evaluering af din praktik og det afsluttende bachelorprojekt.

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til at søge om optagelse på uddannelsen.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Ansøgningsfrister - studiestart i august

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Søg ind på den internationale linje

Adgangskravene og informationen her på siden gælder uanset om du søger om optagelse på den danske uddannelse eller på den tilsvarende engelsksprogede linje.

For at blive optaget på den internationale, engelsksprogede linje skal du - udover de specifikke adgangskrav - desuden efterleve sprogkravet engelsk B med minimum 3,0. Hvis du efterlever det specifikke adgangskrav med din adgangsgivende eksamen, kan sprogkravet efterleves af en engelsk test. Du kan læse mere her

Hvornår er der studiestart?

Der er studiestart onsdag 25. august 2021 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 1. februar 2021.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet. Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du opfylde sprogkravet til engelsksprogede uddannelser.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Du kan enten vælge at tage praktikken i din egen virksomhed eller i en eksisterende virksomhed.

Praktik i egen virksomhed: Entrepreneurship

Vil du i praktik i din egen virksomhed, bliver du tilknyttet et iværksættermiljø, som fx Incuba Science Park. Her får du en kontorplads og møder andre iværksættere og folk fra erhvervslivet. Du får indspark og idéer til videreudvikling af din idé og din virksomhed.

I løbet af uddannelsen møder du en række erfarne iværksættere og andre fra erhvervslivet, som du kan trække på som sparringspartnere under praktikken.

Inden praktikken skal du have godkendt en forretningsplan for din virksomhed og dine mål for praktikperioden. Du skal have tilknyttet et advisory board, som guider dig til at nå dine mål.

Praktik i en eksisterende virksomhed: Intrapreneurship

Du kan også vælge at tage i praktik i en eksisterende virksomhed, fx i en udviklingsafdeling, i en nystartet virksomhed eller som en del af et udviklingsprojekt. Du skal vælge en virksomhed, som har et behov for at få løst opgaver inden for innovation, udvikling af nye løsninger, produkter og processer, forretningsudvikling eller lignende opgaver. Hør

Lukas fortælle om sin praktik hos Thürmer Tools

Lucas Vil Forandre Verden Med 3D Print

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Møllerup Gods
Netbooster
AS3
Novicell
Aarhus Teater
Kiloo
Kidvertising
DOKK 16
Advance
Conversio
Holstebro kommune
Kvindemuseet

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Med uddannelsen i innovation og entrepreneurship bliver du i stand til at skabe og drive din egen virksomhed eller innovationsprojekter. Du er trænet i at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter, og du får en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant for virksomheder med innovationspotentiale.

Unik og efterspurgt jobprofil

Kombinationen af denne overbygnigsuddannelse og din erhvervsakademiuddannelse giver dig en anderledes og unik profil. De studerende, som dimitterer som professionsbachelorer i innovation og entrepreneuship vil alle have hver deres særlige profil afhængig af uddannelsesbaggrund og specialisering.

Innovative og entreprenante medarbejdere er efterspurgte i erhvervslivet. Du kan typisk finde beskæftigelse som:

 • iværksætter
 • projektmedarbejder eller -leder på udviklingsprojekter
 • medarbejder, medejer eller leder i en innovativ virksomhed
 • medarbejder i en udviklingsafdeling

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Herunder kan du se eksempler på kandidatuddannelser, hvor dimittender tidligere er blevet optaget. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

Adgang 24 timer i døgnet

Du har adgang til erhvervsakademiet døgnet rundt med dit studiekort. I perioder kan adgang til akademiet været lukket. Lukning vil blive oplyst på Studieupdate og infoskærme.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement

Basement er Erhvervsakademiets officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Bibliotek

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter.

Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk

Gå til bibliotekets hjemmeside

Boghandel - FACTUM BOOKS

Du finder boghandlen ved siden af biblioteket på 1. sal. Det er en fag-boghandel, så det er primært lærebøger, der er på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv.

Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk

Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Bolig

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne – et netværk for nuværende og tidligere studerende

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Gruppearbejde i lækre omgivelser

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantinen på Sønderhøj 30 finder du det fælles Open Learning Center med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Kantine

I kantinerne er der et bredt udvalg af mad og drikke. Kantinen kreerer hver dag varieret og sund mad - altid med friske råvarer.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 7.45–14.30
Fredag kl. 7.45–13.30

Karrierecentret - kurser og vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail:karriere@eaaa.dk

Praktikophold – en obligatorisk del af din uddannelse

Du skal gennemføre et praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Du vælger selv den virksomhed, som du skal i praktik i - du kan dermed være med til at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Praktikken er en mulighed for, at du kan få praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig til.

Samarbejde med erhvervslivet

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser.

Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. 

Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

SU

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk. Det er er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold.

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Udgifter for studerende

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej til os

Mail: info@eaaa.dk
Telefon: 7228 6000

Relevante kontaktpersoner på uddannelsen

Louise Mundeling Borup

Har du praktiske spørgsmål?

Louise Mundeling Borup

uddannelsessekretær

Mail: lmb@eaaa.dk

Telefon: 7228 6205

Få fat i en studie- og karrierevejleder