It-sikkerhed

Niveau

Diplomuddannelse

ECTS

60 ECTS

Varighed

2-3 år

Fleksibelt

Tag et enkelt fag eller en hel uddannelse.

Se alle fag
Diplomuddannelsen It Sikkerhed

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed er en dynamisk deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for it- og cybersikkerhed, så indholdet passer til de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Med uddannelsen bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere it-sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer i både private og offentlige virksomheder.

På uddannelsen kommer du til at arbejde inden for fire kerneområder:

  • System- og applikationssikkerhed
  • Netværks- og kommunikationssikkerhed
  • Design af sikre systemer
  • Sikkerhedsledelse (it-governance)

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv. Det er virksomhedernes vurdering, at der er et stigende behov for medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for it-sikkerhed.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid, så du kan opgradere din viden, mens du arbejder til gavn for både dig selv og din virksomhed.

10 statsgodkendte enkeltfag på HD-niveau

Tag som enkeltfag eller sammensæt fagene til en fuld diplomuddannelse til samlet 60 ECTS-point. Du bestemmer rækkefølgen. En diplomuddannelse svarer til en HD 2. del eller en bacheloruddannelse.

Netværk- og kommunikationssikkerhed
Diplomniveau

Netværk- og kommunikationssikkerhed

Opnå kompetencer til at håndtere virksomhedens netværkssikkerhedstrusler

Netværk- og kommunikationssikkerhed
Netværkspenetrationstest
Diplomniveau

Netværkspenetrationstest

Lær at lave en penetrationstest og hente oplysninger om de seneste sårbarheder.

Netværkspenetrationstest
SIEM og log-analyse
Diplomniveau

SIEM og log-analyse

Lær om Security information and event management (SIEM) og hvordan du kan indsamle og styre sikkerhedshændelsesdata i et større it-system.

SIEM og log-analyse
Sikkerhed i it-governance
Diplomniveau

Sikkerhed i it-governance

Lær om etik og principper for it-sikkerhed, der gør dig i stand til at foretage risikovurderinger af it-sikkerhed.

Sikkerhed i it-governance
Softwaresikkerhed
Diplomniveau

Softwaresikkerhed

Bliv klogere på sikkerhedsperspektivet i software, bl.a. programkvalitet og fejl- og datahåndterings betydning for en softwarearkitekturs sårbarheder.

Softwaresikkerhed
Systemsikkerhed
Diplomniveau

Systemsikkerhed

Lær at udføre, udvælge, anvende og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og får viden og færdigheder, der supporterer dette.

Systemsikkerhed
Videregående sikkerhed i it-governance
Diplomniveau

Videregående sikkerhed i it-governance

Lær om security governance og organisation og lær at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen.

Videregående sikkerhed i it-governance
Data science for it-sikkerhed
Diplomniveau

Data science for it-sikkerhed

Lær at evaluere, udvælge, og anvende avanceret teknikker til at analysere aktivitets- og hændelsesdata til at afdække og minimere sikkerhedsrisici.

Data science for it-sikkerhed
Hændelses- og trusselshåndtering
Diplomniveau

Hændelses- og trusselshåndtering

Få et indblik i hvordan man efterforsker, inddæmmer, og genoprette infrastrukturer efter en sikkerhedshændelse.

Hændelses- og trusselshåndtering
Industriel informationssikkerhed
Diplomniveau

Industriel informationssikkerhed

Gør din virksomhed stærkere rustet imod fx cyberangreb. På kurset opnår du færdigheder til at arbejde med at sikre og monitorere industrielle systemer (OT-netværk).

Industriel informationssikkerhed
Tastatur Computer 1200

Uddannelse i it-sikkerhed rammer aktuelt behov hos virksomheder

Uddannelsen kan både læses som ordinær uddannelse og som diplomuddannelse. Derved kan virksomheder få opkvalificeret nuværende medarbejdere gennem efteruddannelse, siger underviser Andrew Michal.

Læs historien her

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed er en efteruddannelse på bachelorniveau, som de fleste typisk tager på cirka 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Du kan også tage ét eller flere fag enkeltvis, efter behov.

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet.

Hvilken rækkefølge skal jeg tage fagene i?

For at give dig den bedste sammenhæng i uddannelsen inden afgangsprojektet anbefaler vi en bestemt rækkefølge ved særlige fagkombinationer. Er du i tvivl, eller har du en særlig profil eller særlige faglige forudsætninger, er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

Derfor er Erhvervsakademi Aarhus et fremtidssikret valg

  1. I 2022 lå deltagertilfredsheden på vores diplomuddannelser på 8,6 ud af 10. Det samme gjorde fagenes anvendelighed. Og det faglige niveau scorede 9,0 ud af 10.
  2. Du arbejder med din egen virksomhed, cases og rolle i undervisningen
  3. Dine undervisere har hands-on erfaring fra erhvervslivet. Teori og praksis går hånd i hånd.
  4. Du får en statsgodkendt efteruddannelse med ECTS-point

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Aktuelle fag

Se hvilke fag du kan tilmelde dig.
Diplomniveau

Hændelses- og trusselshåndtering

Startgaranti

Startdato: 20-08-2024

Tidspunkt: 8 tirsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Diplomniveau

Softwaresikkerhed

Startgaranti

Startdato: 21-08-2024

Tidspunkt: 16 onsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 5.900 kr.

Diplomniveau

Netværkspenetrationstest

Startgaranti

Startdato: 22-08-2024

Tidspunkt: 8 torsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Diplomniveau

Videregående sikkerhed i it-governance

Startgaranti

Startdato: 23-08-2024

Tidspunkt: 9 fredage i lige uger + uge 47 kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Diplomniveau

Sikkerhed i it-governance

Startgaranti

Startdato: 27-08-2024

Tidspunkt: 9 tirsdage i ulige uger kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Diplomniveau

Afgangsprojekt - it-sikkerhed

Startgaranti

Startdato: 28-08-2024

Tidspunkt: Kl. 13.00-14.30, Intro-møde, både fysisk og online deltagelse tilbydes

Pris: 7.900 kr.

Diplomniveau

Systemsikkerhed

Startgaranti

Startdato: 28-08-2024

Tidspunkt: 16 onsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 5.900 kr.

Diplomniveau

Netværks- og kommunikationssikkerhed

Startgaranti

Startdato: 29-08-2024

Tidspunkt: 16 torsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 5.900 kr.

Diplomniveau

Industriel informationssikkerhed (OT-netværk)

Startgaranti

Startdato: 29-10-2024

Tidspunkt: 8 tirsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Diplomniveau

Data science for it-sikkerhed

Startgaranti

Startdato: 31-10-2024

Tidspunkt: 8 torsdage kl. 8.30-12.00

Pris: 3.900 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Lignende uddannelser

Se hvilke uddannelser du også kunne være interesseret i.

Softwareudvikling
Diplomuddannelse

Softwareudvikling

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede it-systemer.

Softwareudvikling
Informationsteknologi
Akademiuddannelse

Informationsteknologi

En deltidsuddannelse for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

Informationsteknologi

Har du spørgsmål, så kontakt:

Randi Ankjær Rasmussen

Telefon

7228 6163

Stilling

administrativ koordinator