Diplomuddannelse i it-sikkerhed

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed er en dynamisk deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for it- og cybersikkerhed, så indholdet passer til de kompetencer virksomhederne efterspørger.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Med uddannelsen bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere it-sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer i både private og offentlige virksomheder.

På uddannelsen kommer du til at arbejde inden for fire kerneområder:

  • System- og applikationssikkerhed
  • Netværks- og kommunikationssikkerhed
  • Design af sikre systemer
  • Sikkerhedsledelse (it-governance)

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid, så du kan opgradere din viden, mens du arbejder til gavn for både dig selv og din virksomhed.

Stort behov for it-sikkerhedsspecialister nu og i fremtiden

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv. Det er virksomhedernes vurdering, at der er et stort og stigende behov for medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for it-sikkerhed.

Det er godt have én i firmaet, der holder øje med, om vi følger alle sikkerheds-
regler og best practice indenfor it-sikkerhed. Mange af mine kollegaer har været
i branchen i mange år, men de lytter mere til mig, når vi snakker sikkerheds-
sårbarheder, fordi jeg har taget en uddannelse inden for it-sikkerhed.

— Simon Mühl, it-konsulent, IKAS, Aarhus

Uddannelse i it-sikkerhed rammer aktuelt behov i virksomheder

"Vi underviser vores studerende, så de kan hjælpe virksomheder med at beskytte netværk og it-infrastruktur og deltage i udviklingen af sikker software,” siger underviser på uddannelsen adjunkt Andrew Michal.

Læs mere om jobmulighederne inden for it-sikkerhed her

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej