Markedsføringsøkonom med speciale i globalisering

Brænder du for internationale faglige udfordringer, og er du klar til at yde en ekstra arbejdsindsats under din uddannelse? Så kan du søge om optagelse på 'markedsføringsøkonom globalisering'.

På markedsføringsøkonom med speciale i globalisering bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil ud i verden. Du kommer til at opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig flere internationale udfordringer, som giver dig en uddannelse med ekstra tyngde.

I uddannelsens fag vil der i højere grad blive taget udgangspunkt i internationale problemstillinger, hvor virksomhedsbesøg, cases og projekter omhandler globale emner og udfordringer. Du kommer til at opleve det globale perspektiv i forhold til alle de faglige elementer som fx international markedsføring, kommunikation, økonomi, jura, indkøb og supply chain.

Som studerende på ’globalisering’ får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse – mulighed for at specialisere dig under din uddannelse gennem følgende:

Globalliniens internationale fokus betyder, at du i praksis kommer til at arbejde med internationale opgaver, der skal gennemføres i udlandet.

På 1. semester skal du i 1 uge besøge et nærmarked i Europa, hvor du vil komme til at arbejde med markedsanalyseudfordringer. På 2. semester skal du på 1 uges studietur til et oversøisk marked, hvor du vil komme til at arbejde med markedsanalyse og markedsføring under kulturelle forhold, der adskiller sig markant fra danske/europæiske forhold. Studieturene vil også indeholde virksomhedsbesøg hos danske og lokale virksomheder samt aktiviteter og besøg med kulturelt fokus.

De aktuelle destinationer for studieture og studieturenes nærmere indhold aftales fra år til år.

Du betaler selv for rejse, ophold og mad. Som budget for rejse og overnatning til studieturene skal du forvente at betale 4.000 DKK for 1 uges studieturen på 1. semester og op til 9.000 DKK for den oversøiske 1 uges studietur på 2. semester. Hertil skal du indregne udgifter til mad (og evt. vaccinationer i forbindelse med den oversøiske studietur). Studieturene er en obligatorisk del af uddannelsen, så du skal overveje omkostningerne inden du søger ind på linjen.

Som studerende på markedsføringsøkonom med speciale i globalisering får du mulighed for at tage på sommerskoleophold i fx Malaysia eller Canada. Opholdet foregår i begyndelsen af august mellem 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport.

På 4. semester har du mulighed for at tage din virksomhedspraktik i udlandet. Praktikopholdet varer 3-6 måneder, og du skal selv lave en aftale med en virksomhed. Akademiet har kontakt til en lang række internationale virksomheder, og vi vejleder dig under hele praktikforløbet.

Sådan søger du om optagelse på specialiseringen

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på ’markedsføringsøkonom med speciale i globalisering’ via ansøgningsskema her på siden.

Ansøgningsfristen er 6. august kl. 12.00.

Du får besked, om du er optaget, en uge inden studiestart.

Hvis du ikke bliver optaget på specialiseringen, er du stadig garanteret plads på markedsføringsøkonom, almen linje.   

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i globalisering ud fra følgende kriterier:

  • karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse
  • motiveret ansøgning og CV 

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse
  • Dit CV
  • En motiveret ansøgning

I din motiverede ansøgning skal du reflektere over følgende spørgsmål:

  • Hvem er du, og hvad motiverer dig?
  • Hvorfor søger ind på 'Markedsføringsøkonom med speciale i globalisering'?
  • Hvad er dine internationale erfaringer?
  • Hvad er din drømmevirksomhed? 

 

Få fat i en studie- og karrierevejleder