Studerende Uddannelse Aarhus Serviceøkonom 028

Room for trends i hotelbranchen?

Forskningsprojektet undersøger hvordan hoteller i Danmark kan inspireres til at arbejde proaktivt med at implementere trends i deres forretning og services.

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende viden om trendsociologi, trendforskning og -typologier samt relevante mega- og gigatrends i turisme- og hotelbranchen. Projektet kobler trendteorierne og nyere viden inden for trends med hotel/turismeudvikling og genstandsfeltet hotelbranchen.

Projektets baggrund

Forståelse af trends, tendenser og strømninger, der rører sig i samfundet, er forudsætningen for at virksomheder kan agere proaktivt i en til stadighed mere turbulent verden. Forandring er kernen i arbejdet med trends. At kunne agere proaktivt på trends kan være den forskel der gør, at virksomheden overlever i en turbulent omverden og bedre kan modstå kriser og forandringer.

For at kunne forstå trends, må man kunne forstå baggrunden for trends og de samfundsstrømninger, der peger på en specifik trend. For mange hoteller er der forståeligt nok fokus på drift og det er ikke nødvendigvis udviklingsarbejdet, der prioriteres.

Meget eksisterende litteratur og forskning har et fokus på at udpege brancherelevante trends, men mindre fokus på, hvordan hotellerne rent faktisk kan omsætte trends til tiltag i udviklingen af deres forretning og værdikæde. 

Projektets formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hoteller på nuværende tidspunkt griber arbejdet med trends an, med henblik på at kunne identificere de barrierer og drivers, som branchen møder i arbejdet med trends.

I forlængelse heraf opstiller projektet en række anbefalinger, der kan inspirere hotellerne til at komme i gang med at arbejde med trends fra det strategiske til det operationelle niveau.

Projektets fokus muliggør udvikling af strategier og konkrete tiltag som hotellerne kan lade sig inspirere af for at tilpasse sig de skiftende behov og præferencer hos hotelgæster.

Projektets genstandsfelt er således afgrænset til hotelbranchen med henblik på at lave et deep dive ned i denne for serviceøkonomuddannelsen centrale branche. På den måde agerer hotelbranchen testfelt for projektet, som efterfølgende kan tilpasses og skaleres til øvrige brancher.

Resultater

Projektets forventede resultat er ny viden om hotelbranchens nuværende arbejde med trends.

I forlængelse heraf vil projektet komme med anbefalinger til branchens arbejde med trends med fokus på, hvordan arbejdet kan struktureres og gøres operationelt.

Vidensprodukter

På baggrund af dette projekt udarbejdes der et workingpaper med litteraturstudie til den, som vil vide mere.

Derudover udarbejdes der output og formidling til virksomheder, der ønsker at arbejde struktureret og operationelt med trends.

Samarbejde

Projektet inddrager løbende relevante samarbejdspartnere inden for branchen og andre uddannelsesinstitutioner samt konsulenter.

Projektperiode 

Projektperiode: august 2023 - december 2024

Projektleder:

Malene Sivertsen Bundgaard Thranum

Telefon

7228 6206

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden