Konsulentydelser

På Erhvervsakademi Aarhus har vi kompetencer og værktøjer, som kan styrke jer på de områder, hvor I ønsker at udvikle og forbedre jeres organisation

Er du og din virksomhed nysgerrige på, hvordan I kan styrke og udvikle et medarbejderteam? Eller fremme processer, der understøtter jeres strategier og målsætninger? Vi kan hjælpe jer i mål med udviklingsprocesser og nye kompetencer – på individniveau, i teamet eller hele organisationen.

Her er værktøjer, som kan hjælpe jer

Når vi løser konsulentopgaver for jer som virksomhed, trækker vi på en bred vifte af værktøjer, erfaringer og kompetencer. Se eksemplerne herunder og kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Profilværktøjer

Vi anvender forskellige profilværktøjer til enkeltpersoner, et team eller hele organisationen. Hvert profilværktøj har sin egen styrke og kan tænkes ind som en del af et uddannelsesforløb eller som en selvstændig aktivitet.

Valget af værktøj afhænger af, hvilken udvikling du eller din organisation står overfor. Herunder kan du se et udvalg af de profilværktøjer, vi arbejder med:

Få sammensat og udviklet et dygtigt team, som øger arbejdsglæden blandt medarbejderne og bidrager positivt til organisationens præstationsevne.

Analysen er egnet til alle niveauer i organisationen – fx afdelingsteams, projektteams eller lederteams.

Teammedlemmerne bliver bevidste om deres rolle i teamet, styrker og udviklingsmuligheder, og teamet som helhed får gavn af medlemmernes individuelle kompetencer og får sat fokus på eventuelle begrænsninger og udfordringer.

Ledelsen får konkrete værktøjer og metoder, så de kan sammensætte nye optimale teams og udvikle eksisterende teams, fx med teamtræning, efteruddannelse eller omorganisering.

Få et solidt redskab til bl.a. personlig udvikling, rekruttering og karriereudvikling, som er anerkendt både i Danmark og internationalt.

DiSC-personprofilen giver en større indsigt i og øget bevidsthed om egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer.

Samtidig giver den en vurdering af dine stærke og svage sider og større forståelse for og dermed en bedre kommunikation med andre.

Få et af markedets mest omfattende profilværktøjer. Garuda giver et godt udgangspunkt for en samtale om den enkeltes stærke og svage sider - set i forhold til nuværende arbejdssituation og fremtidige karrieremålsætninger.

Kompetenceprofilen tegner sig ud fra den enkeltes prioritering af 320 udsagn om adfærd, psyke og temperament. Brug Garuda-profilen som dialogværktøj i forbindelse med et uddannelsesforløb eller som en selvstændig konsulentydelse.

Få øget indsigt i og større forståelse for egen og andres adfærd.

En MBTI-proces inddeler alle i typer med særlige præferencer, kompetencer og adfærdstræk. Indikatoren sætter fokus på, hvorfor vi reagerer forskelligt i ens situationer.

For virksomheden er det en konstruktiv måde at undersøge virksomhedens forskellige medarbejdertyper, og hvordan man udnytter deres forskellige potentialer på bedste vis.

Velegnet som både selvstændig aktivitet og som indslag på fx afdelingsseminarer eller teambuilding.

Coaching

Coaching er et godt samtaleværktøj til at skabe klarhed og refleksion. Det kan derfor være et effektfuldt element til at understøtte den enkeltes udvikling. Eller til at kaste nyt lys over situationer, der kan være svære at håndtere for den enkelte leder eller medarbejder.

Vi har også mulighed for at træne f.eks. jeres ledere i at anvende coaching i deres ledelsespraksis.

Salgstræning

Salg og service sker i mødet med kunden. Derfor er det af stor værdi for den enkelte at blive fulgt og få individuel sparring på sin konkrete praksis. Det kan f.eks. være i butikken, hvor vi kan komme med idéer til at øge salget eller forbedre kundens oplevelse.

HR-sparring

Vi har givet flere hundrede HR-konsulenter og HR-chefer en professionel uddannelse inden for HR. Vi er klar med sparring og dialog om jeres visioner og udfordringer for HR-området i virksomheden.

Som et muligt næste skridt kan vi bistå jer i in-house processer, der kan videreudvikle jeres aktiviteter inden for HR-området, fx MUS, talentudvikling, testanvendelse, arbejde med fælles værdier og serviceholdninger etc.

Teamudvikling

Både nyetablerede og fasttømrede teams kan have gavn af at sætte fokus på samarbejdet. Med et teamudviklingsforløb kan det enkelte teammedlem blive bevidst om sin rolle i teamet, sine styrker og udviklingsmuligheder. Målet med teamudvikling er at sammensætte og udvikle dygtige teams og derigennem øge arbejdsglæden og organisationens præstationsevne.

Teamudvikling kan også være træning af teamledere. Her vil de få redskaber, så de i hverdagen er i stand til at udvikle teamet. En teamleder vil desuden få indsigt i, hvordan de sammensætter et team, og hvordan teamet får det bedste fundament.

Procesledelse og facilitering

Vi tilbyder at facilitere organisations- og udviklingsprocesser. Vi giver sparring på indhold ved at analysere den aktuelle situation og i samarbejde med jer undersøge, hvad der er behov for.

Derudover kan vi designe og facilitere processen, så rammen på bedst mulig vis understøtter indholdet og de ønskede forandringer.

Realkompetencevurdering (RKV)

Med en realkompetencevurdering kan en medarbejder eller leder få foretaget en vurdering af sine samlede kompetencer (fra fx uddannelse, arbejde og fritid) - holdt op imod et bestemt fag eller en bestemt uddannelse.

Ideen med en RKV er at undersøge, om en persons samlede kompetencer kan give adgang til uddannelse, selvom man ikke opfylder de formelle adgangskrav, eller om det er muligt at få godskrevet dele af en uddannelse eller evt. en hel uddannelse. Læs mere om realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vi er klar med kompetent sparring og rådgivning, så du og din virksomhed kan få overblik og finde den løsning, der bedst matcher det, I gerne vil.

Bettina Arndt

Kontakt

Bettina Arndt

chefkonsulent

Mail: bear@eaaa.dk

Telefon: 7228 6178