Efteruddannelse Kursister Gruppearbejde 2021 016

Konsulentydelser

På Erhvervsakademi Aarhus har vi kompetencer og værktøjer, som kan styrke jer på de områder, hvor I ønsker at udvikle og forbedre jeres organisation

Er du og din virksomhed nysgerrige på, hvordan I kan styrke og udvikle et medarbejderteam? Eller fremme processer, der understøtter jeres strategier og målsætninger?

Vi kan hjælpe jer i mål med udviklingsprocesser og nye kompetencer – både individet, teamet eller hele organisationen.

Vi er klar med kompetent sparring og rådgivning, så du og din virksomhed kan få overblik og finde den løsning, der bedst matcher det, I gerne vil.

Her er værktøjerne, som kan hjælpe jer

Når vi løser konsulentopgaver for jer som virksomhed, trækker vi på en bred vifte af værktøjer, erfaringer og kompetencer.

Se eksemplerne herunder og kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Profilværktøjer

Vi anvender forskellige profilværktøjer til enkeltpersoner, et team eller hele organisationen. Hvert profilværktøj har sin egen styrke og kan tænkes ind som en del af et uddannelsesforløb eller som en selvstændig aktivitet.

Valget af værktøj afhænger af, hvilken udvikling du eller din organisation står overfor. Herunder kan du se et udvalg af de profilværktøjer, vi arbejder med:

Coaching

Coaching er et godt samtaleværktøj til at skabe klarhed og refleksion. Det kan derfor være et effektfuldt element til at understøtte den enkeltes udvikling. Eller til at kaste nyt lys over situationer, der kan være svære at håndtere for den enkelte leder eller medarbejder.

Vi har også mulighed for at træne f.eks. jeres ledere i at anvende coaching i deres ledelsespraksis.

Salgstræning

Salg og service sker i mødet med kunden. Derfor er det af stor værdi for den enkelte at blive fulgt og få individuel sparring på sin konkrete praksis. Det kan f.eks. være i butikken, hvor vi kan komme med idéer til at øge salget eller forbedre kundens oplevelse.

Efteruddannelse Kursister Øvelse 2021 1934

Pilgrim kombinerer uddannelse og konsulentsparring

Smykkekæden Pilgrim investerer i ledelse, salg og gode kundeoplevelser ved hjælp af efteruddannelse på akademiniveau og træning med konsulent.

Læs casen her

HR-sparring

Vi har givet flere hundrede HR-konsulenter og HR-chefer en professionel uddannelse inden for HR. Vi er klar med sparring og dialog om jeres visioner og udfordringer for HR-området i virksomheden.

Som et muligt næste skridt kan vi bistå jer i in-house processer, der kan videreudvikle jeres aktiviteter inden for HR-området, fx MUS, talentudvikling, testanvendelse, arbejde med fælles værdier og serviceholdninger etc.

Teamudvikling

Både nyetablerede og fasttømrede teams kan have gavn af at sætte fokus på samarbejdet. Med et teamudviklingsforløb kan det enkelte teammedlem blive bevidst om sin rolle i teamet, sine styrker og udviklingsmuligheder. Målet med teamudvikling er at sammensætte og udvikle dygtige teams og derigennem øge arbejdsglæden og organisationens præstationsevne.

Teamudvikling kan også være træning af teamledere. Her vil de få redskaber, så de i hverdagen er i stand til at udvikle teamet. En teamleder vil desuden få indsigt i, hvordan de sammensætter et team, og hvordan teamet får det bedste fundament.

Procesledelse og facilitering

Vi tilbyder at facilitere organisations- og udviklingsprocesser. Vi giver sparring på indhold ved at analysere den aktuelle situation og i samarbejde med jer undersøge, hvad der er behov for.

Derudover kan vi designe og facilitere processen, så rammen på bedst mulig vis understøtter indholdet og de ønskede forandringer.

Realkompetencevurdering (RKV)

Med en realkompetencevurdering kan en medarbejder eller leder få foretaget en vurdering af sine samlede kompetencer (fra fx uddannelse, arbejde og fritid) - holdt op imod et bestemt fag eller en bestemt uddannelse.

Ideen med en RKV er at undersøge, om en persons samlede kompetencer kan give adgang til uddannelse, selvom man ikke opfylder de formelle adgangskrav, eller om det er muligt at få godskrevet dele af en uddannelse eller evt. en hel uddannelse. Læs mere om realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent