Projekter

Vi driver en række projekter i samarbejde med virksomheder og videninstitutioner.

Her kan du blive inspireret af vores mange forsknings-o og innovationsprojekter.

Digital vækstkultur

Projektet skærper virksomhedens kundefokus og den digitale platform, fordi virksomheder, der har succes med digitalisering, ofte har et meget stort kundefokus.

Læs om projektet

Digital ledelseskultur

Projektet udvikler din virksomheds digitale forretningspotentialer og løfter jeres digitale strategi. Det styrker både konkurrenceevne og markedsposition.

Læs om projektet

Lederens handlingskapacitet

Sådan får ledere større handlingskapacitet og bidrager til værdiskabelse i virksomheden.

Læs om projektet

Fra minus til plus - den værdiskabende økonomifunktion

Sådan kan mellemstore virksomheder udvikle deres økonomifunktion, så den skaber større værdi for organisationen og ledelsen.

Læs om projektet