Laboratorie- og fødevareteknologi

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

August + Januar

Søg ind nu
Laboratorie Studerende Proever Undervisning 0060

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er en direkte overbygning for laboranter og procesteknologer.

Med uddannelsen, som er SU-berettiget, åbner du op for flere spændende jobs og får kvalifikationer, så du kan søge ind på en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau.

Styrket faglighed, globalt udsyn og tværfaglige kompetencer

Du specialiserer dig i enten laboratorie- elle fødevareteknologi og får styrket din faglighed inden for planlægning, koordinering og projektledelse. Du lærer at begå dig i nationale og internationale laboratoriemiljøer, og du bliver opdateret på den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Du lærer også at omsætte og implementere tekniske forskningsresultater, så de kan bruges til at udvikle praksis ude i virksomheder.   

Marie Er Med Til At Sikre Lækre Og Sunde Fiskefrikadeller

Marie er med til at sikre lækre og sunde fiskefrikadeller

For Marie har professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi ført til et spændende job som kvalitetskoordinator hos Royal Greenland.

Læs mere om Maries karriere her

Bliv den, som koordinerer udvikling og kvalitetssikring

På 1½ år opnår du kompetencer til at bestride fremtidens opgaver i både offentlige og private virksomheder. Med en professionsbachelor kan du arbejde i virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer. Du kan også få jobs med forskning, udvikling eller undervisning. Du vil typisk blive ansat i projektstyringsfunktioner, hvor du står for planlægning, udvikling, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring.

Mange professionsbachelorer fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse. Læs hvordan andre studerende har sat deres videregående uddannelse sammen

Uddan dig med enkeltfag, mens du er i job

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job. Læs mere om enkeltfag her

Studiet flytter i nybyggede lokaler i 2024

I juni 2024 flytter uddannelsen ind i et helt nybygget uddannelseshus på Sønderhøj 11 i Viby. Huset indrettes med både undervisningslokaler, studiefaciliteter og alle de nødvendige laboratorier. På Sønderhøj bliver du en del af et levende studiemiljø – sammen med vores 5.400 andre studerende.

Læs mere her

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Innovation og entrepreneurship
Professionsbachelor som overbygning

Innovation og entrepreneurship

Lær at udvikle forretningsideer og prøve dem af i praksis. For dig, der drømmer om egen virksomhed eller dig, der vil arbejde med innovation.

Innovation og entrepreneurship
Jordbrug, studieretningen natur og miljø
Professionsbachelor som overbygning

Jordbrug, studieretningen natur og miljø

Løs komplekse problemstillinger i job med projektledelse, salg eller rådgivning - og bidrag til udvikling inden for natur, miljø og klima.

Jordbrug, studieretningen natur og miljø

Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialeretning (på 2. semester), et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed samt et afsluttende bachelorprojekt.

På fællesdelen bliver du undervist i statistik og forsøgsplanlægning, produktions- og kvalitetsstyring, organisationsteori og videnskabsteori.

På specialeretningen arbejder du med fag, der retter sig mod laboratorieteknologi eller fødevareteknologi. Du bliver trænet i at tilegne og fordybe dig i ny faglig viden.

Fødevareteknologi

Du lærer at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fødevareproduktion og fødevarekvalitet. Du arbejder med betydningen af emballering, og du opnår kompetencer i at udarbejde, gennemføre samt stå for drift af egenkontrol. Du lærer at arbejde efter gældende lovgivning, og du bliver klædt på til at arbejde innovativt fra ide til færdigt produkt.

Laboratorieteknologi

Du lærer selvstændigt at beskrive, analysere, kritisk vurdere og formidle kemiteknologiske og bioteknologiske forsøgsresultater. Du arbejder med at drage konklusioner samt at relatere til lignende resultater. Du opnår kompetencer i planlægning, udførelse og vurdering af organisk syntese i flere trin og fermentering - herunder up- og downstreamprocesser.

Michael Sikrer Succesfuld Fremstilling Af Is

Michael er med til at sikre en succesfuld fremstilling af Magnum-is

Hos Tetra Pak er professionsbachelor i laboratorieteknologi Michael Mizzi med til at sikre en succesfuld fremstilling af is.

Læs mere om Michael her

Få internationale kompetencer

Du skal forvente, du kommer til at læse engelsk litteratur på uddannelsen. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge – også internationalt.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Laborant
  • Procesteknolog

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger på NemStudie

Hvis du vil søge ind på flere uddannelser, så kan du tilføje dem på NemStudie.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar).

Alle ansøgere bliver indkaldt til en vejledende og afklarende samtale.

Du vælger specialeretning efter, du er optaget, men inden studiestart.

I tvivl om sprogkrav, grænsekvotienter, udregning af gennemsnit og venteliste?

Find alle svar

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du en refleksionsrapport med udgangspunkt i det, du har lært – og med refleksioner over, hvad du vil gøre for fortsat at sikre en fortsat udvikling af dine kompetencer.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Fra Laborant Til Forskningsassistent I Mikrobiologi Og Nanoscience

Fra laborant til forskningsassistent i mikrobiologi og nanoscience

Natalia fik, gennem sit praktikophold, arbejde som forskningsassistent inden for mikrobiologi og nanoscience.

Læs om Natalia her

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Udvalgte praktikvirksomheder i Danmark

Udvalgte praktikvirksomheder i udlandet

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Med en professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi finder du job inden for forskning, udvikling eller produktion.

Arbejdspladsen vil typisk være virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer.

I Job Dagen Efter Dimissionen

I job dagen efter dimissionen

"Det er en rigtig god videreuddannelse og giver vældig god mening, da den inddrager den praksiserfaring vi, som studerende, kommer med", siger Kirsten.

Læs om Kirsten her

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender:  

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Fra skoletræt til vild med kemi

Casper Mikkelsen er lige nu i gang med sin kandidatafhandling om identifikation af proteiner i samarbejde med Novo Nordisk. I folkeskolen var det at sidde stille og tilegne sig viden ikke nemt, men i dag synes han ligefrem kemi er spændende

Læs om Caspers vej til drømmejobbet

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 11, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her