Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er en direkte overbygning for laboranter og procesteknologer.

Med uddannelsen, som er SU-berettiget, åbner du op for flere spændende jobs og får kvalifikationer, så du kan søge ind på en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau.

Der er studiestart på uddannelsen i januar og august.

Styrket faglighed, globalt udsyn og tværfaglige kompetencer

Du specialiserer dig i enten laboratorie- elle fødevareteknologi og får styrket din faglighed inden for planlægning, koordinering og projektledelse. Du lærer at begå dig i nationale og internationale laboratoriemiljøer, og du bliver opdateret på den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Du lærer også at omsætte og implementere tekniske forskningsresultater, så de kan bruges til at udvikle praksis ude i virksomheder.   

Bliv den, som koordinerer udvikling og kvalitetssikring

På 1½ år opnår du kompetencer til at bestride fremtidens opgaver i både offentlige og private virksomheder. Med en professionsbachelor kan du arbejde i virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer. Du kan også få jobs med forskning, udvikling eller undervisning. Du vil typisk blive ansat i projektstyringsfunktioner, hvor du står for planlægning, udvikling, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring.

Mange professionsbachelorer fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse. Læs hvordan andre studerende har sat deres videregående uddannelse sammen

Uddan dig med enkeltfag, mens du er i job

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job. Læs mere om enkeltfag her

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialeretning, et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed samt et afsluttende bachelorprojekt.

På fællesdelen bliver du undervist i specialefaglig anvendelse af matematik, virksomhedsforhold, produktions- og kvalitetsstyring, forsøgsplanlægning og kommunikation.

På specialeretningen arbejder du med fag, der retter sig mod laboratorieteknologi eller fødevareteknologi. Du bliver trænet i at tilegne og fordybe dig i ny faglig viden.

Virksomhedsforhold (organisation, ledelse og samarbejde) (5 ECTS)

Anvendt matematik og fysisk kemi (5 ECTS)

Anvendt statistik og planlægning af forsøg (5 ECTS)

Produktions- og kvalitetsstyring (5 ECTS)

Statistisk forsøgsplanlægning (5 ECTS)

Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse) (5 ECTS)

Laboratorieteknologi eller fødevareteknologi (30 ECTS) 

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Fødevareteknologi

Du lærer at identificere, analysere og vurdere problemstillinger inden for fødevareproduktion og fødevarekvalitet. Du arbejder med betydningen af emballering, og du opnår kompetencer i at udarbejde, gennemføre samt stå for drift af egenkontrol. Du lærer at arbejde efter gældende lovgivning, og du bliver klædt på til at arbejde innovativt fra ide til færdigt produkt.

Laboratorieteknologi

Du lærer selvstændigt at beskrive, analysere, kritisk vurdere og formidle kemiteknologiske og bioteknologiske forsøgsresultater. Du arbejder med at drage konklusioner samt at relatere til lignende resultater. Du opnår kompetencer i planlægning, udførelse og vurdering af organisk syntese i flere trin og fermentering - herunder up- og downstreamprocesser.

Få internationale kompetencer

Du skal forvente, du kommer til at læse engelsk litteratur på uddannelsen. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge – også internationalt.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som laborant eller procesteknolog.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar).

Alle ansøgere bliver indkaldt til en vejledende og afklarende samtale.

Du vælger specialeretning efter, du er optaget, men inden studiestart.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
  • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber.

1. oktober kl. 12.00
  • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
  • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00
1. december kl. 12.00
  • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 21. august 2024 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 2. september 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi allerede studiestart torsdag 25. januar 2024.

Inden studiestart kan du tage et genopfriskningskursus i kemi. Dette gælder dog kun ved studiestart i august.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du en refleksionsrapport med udgangspunkt i det, du har lært – og med refleksioner over, hvad du vil gøre for fortsat at sikre en fortsat udvikling af dine kompetencer.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Udvalgte praktikvirksomheder i Danmark

Udvalgte praktikvirksomheder i udlandet

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Med en professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi finder du job inden for forskning, udvikling eller produktion.

Arbejdspladsen vil typisk være virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer.

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender:  

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14.00 er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Du bliver undervist på hold af ca. 25-35 studerende. Så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende at kende og få den hjælp fra underviserne, du har brug for.

Du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen. I undervisningen hos os vil du opleve både teorigennemgang, projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver – og undervisningen vil ofte være tværfaglig og tematiseret. En stor del af undervisningen foregår i vores forskellige laboratorier, som er indrettet med alle de remedier, du får brug for på studiet – og som du også vil møde i dit fremtidige job. Alt i alt afspejler både undervisnings- og eksamensform den arbejdsform, du vil møde i et job efter studiet.

Du skal forvente at bruge ca. 42 timer om ugen på at være studerende hos os.

Der er undervisning i tidsrummet kl. 8.30–15.50. 

Vi er tæt på praksis og det erhvervsliv, du skal have job i efter studiet. Vi samarbejder med mere end 600 virksomheder, og du vil møde ledere og medarbejdere fra erhvervslivet som både censorer og gæsteundervisere. Det tætte samarbejde med virksomhederne sikrer, at du bliver klar til dit første job og allerede som nyuddannet er trænet i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

  • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
  • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
  • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
  • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder