Besøg os med din klasse

Erhvervsakademi Aarhus byder ansatte og elever fra ungdomsuddannelserne indenfor til en dag med en eller flere spændende faglige lektioner - præsenteret af vores undervisere. Vi tilpasser gerne emnerne, så de matcher netop jeres pensum.

Vores undervisere kan stå for undervisning i en lang række emner inden for fx økonomi, digitalisering, service eller naturvidenskab.

Et emne strækker sig typisk over 2-6 lektioner.

Ud over det faglige udbytte byder besøget hos os også på et kig ind i livet som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Har i et andet emne i tankerne? Så vil vi meget gerne prøve at opfylde jeres ønske. Kontakt os for at aftale nærmere.

Faglige emner inden for naturvidenskab

Gå på opdagelse i eksempler på emner her.

Bioteknologi – oprensning af protein ved søjlekromatografi samt påvisning ved Dot-blot (en ELISA-metode)

Bioteknologi – oprensning af protein ved søjlekromatografi samt påvisning ved Dot-blot (en ELISA-metode)

Praktisk og teoretisk indblik i metoder til oprensning og påvisning af proteiner (affinitetskromatografi, Dot-Blot og antigen-antistof reaktioner).

Bioteknologi – oprensning af protein ved søjlekromatografi samt påvisning ved Dot-blot (en ELISA-metode)
Bioteknologi, DNA, qPCR på bakteriekoloni og restriktionsenzymer

Bioteknologi, DNA, qPCR på bakteriekoloni og restriktionsenzymer

Praktisk og teoretisk indblik i DNA-metoder, skæring med RE, gelektroforese, oprensning af DNA fra bakteriekoloni og opformering af DNA ved qRCP.  

Bioteknologi, DNA, qPCR på bakteriekoloni og restriktionsenzymer
Fødevareteknologi – vegansk mayonnaise fremstilling og analyse

Fødevareteknologi – vegansk mayonnaise fremstilling og analyse

Praktisk og teoretisk indblik i teknologier anvendt ved fremstilling samt analyse kvalitetsparametre (fx. tekstur, sensorik, pH, wA, syreindhold, mikroskopi).

Fødevareteknologi – vegansk mayonnaise fremstilling og analyse
Hydrokolloiders unikke egenskaber og anvendelse i fødevarefremstilling

Hydrokolloiders unikke egenskaber og anvendelse i fødevarefremstilling

Praktisk og teoretisk indblik i teknologier anvendt ved fremstilling samt analyse ift. kvalitetsparametre (ex. tekstur, sensorik, pH, viskositet).

Hydrokolloiders unikke egenskaber og anvendelse i fødevarefremstilling
Kemiteknologi – analyse af relevante tungmetaller

Kemiteknologi – analyse af relevante tungmetaller

Praktisk og teoretisk indblik i analyse af tungmetaller i udvalgt matrice. Evt. elevernes egne prøver.

Kemiteknologi – analyse af relevante tungmetaller
Kemiteknologi – HPLC-analyse af parabener

Kemiteknologi – HPLC-analyse af parabener

Praktisk og teoretisk indblik i HPLC-analyse af parabener i relevant matrice.

Kemiteknologi – HPLC-analyse af parabener
Kemiteknologi –relevante kvantitativ og kvalitativ analyse af eget synteseprodukt

Kemiteknologi –relevante kvantitativ og kvalitativ analyse af eget synteseprodukt

Praktisk og teoretisk indblik i relevante kvantitative og kvalitative analyser på eget synteseprodukt.

Kemiteknologi –relevante kvantitativ og kvalitativ analyse af eget synteseprodukt
Mikrobiologi – slægtsbestemmelse af rendyrkede bakterier

Mikrobiologi – slægtsbestemmelse af rendyrkede bakterier

Praktisk og teoretisk indblik i metoder til identifikation af mikroorganismer. Herunder fysiske, kemiske og biologiske test samt rengøringskontrol ved ATP-måling.

Mikrobiologi – slægtsbestemmelse af rendyrkede bakterier
Miljøteknologi - spildevandsrensning

Miljøteknologi - spildevandsrensning

Via en praktisk gennemgang af akademiets spildevandsanlæg får jeres elever nye vinkler på undervisningen i kemi og mikrobiologi. Driftsoptimering via prøvetagning og laboratorieanalyser giver forståelse for arbejdsgangene på kommunale rensningsanlæg og hensynet til recipienten.

Miljøteknologi - spildevandsrensning
Miljøteknologi – affald og ressourcer

Miljøteknologi – affald og ressourcer

Praktisk og teoretisk indblik i affaldsproblematikker og ressourceudnyttelse.

Miljøteknologi – affald og ressourcer
Robotter i væksthuse - automationsløsninger i planteproduktionen

Robotter i væksthuse - automationsløsninger i planteproduktionen

Her ser eleverne på, hvordan nye robot-og automationsteknologier forandrer arbejdsgange på gartnerier og hos planteskoler.

Robotter i væksthuse - automationsløsninger i planteproduktionen
Skadedyrsbekæmpelse - kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier?

Skadedyrsbekæmpelse - kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier?

Her sættes fagene biologi og kemi i spil med fokus på bæredygtig drift i fremtidens væksthuse.

Skadedyrsbekæmpelse - kan nyttedyr erstatte kemikalier i gartnerier?

Faglige emner inden for service

Gå på opdagelse i eksempler på emner her.

Gæsteservice, værtskab og servicedesign

Gæsteservice, værtskab og servicedesign

Her får eleverne indblik i, hvordan servicebranchen arbejder strategisk og praktisk med at designe gode gæsteoplevelser. Kunne evt. være relevant for elever fra HTX og STX.

Gæsteservice, værtskab og servicedesign

Faglige emner inden for it og digital udvikling

Gå på opdagelse i eksempler på emner her.

Digitale løsninger til virksomheder

Digitale løsninger til virksomheder

Her arbejder eleverne med et konkret virksomhedsbehov for en digital løsning. Kunne evt. være relevant for HTX, HHX og EUD med fagene teknologi, informatik, it, erhvervsøkonomi eller markedskommunikation.

Digitale løsninger til virksomheder

Faglige emner inden for finans og økonomi

Gå på opdagelse i eksempler på emner her.

Den moderne økonomifunktion

Den moderne økonomifunktion

Her ser vi på fremtidens store krav til økonomifunktionen og dens medarbejdere. Kunne evt. være relevant for HHX-elever med fagene virksomhedsøkonomi/ økonomistyring.

Den moderne økonomifunktion

Spørgsmål er velkomne hos

Pernille Eleonora Yde Dieckmann

Telefon

7228 6497

Stilling

projektleder og brobygningskoordinator

Book en snak med os

Slip for at huske at ringe til os. Giv os dine kontaktoplysninger, så tager vi fat i dig.

Udfyld her