Efter du har søgt

For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Når du har søgt, får du en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning.

Nu skal du vente på svar.

Du får svar 28. juli.

Hvis du har søgt en uddannelse med studiestart i januar, får du svar 7. december. 

Hvor finder jeg mit svar?

Du får dit svar med Digital Post. 

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer (og derfor ikke kan modtage Digital Post), får du svar på den mailadresse, du har opgivet i din ansøgning.

Jeg har ikke fået mit svar!

Vi sender brevet med Digital Post kl. 00.01 den pågældende dag. Der kan være op til 4 timers forsinkelse på leveringen. Breve pr. mail sendes ud fra kl. 8.00.

Hvis du har søgt ind på flere uddannelser, får du kun ét svar. Du får svar fra den uddannelse, du er blevet optaget på.

Hvis du slet ikke får tilbudt en studieplads, får du afslag.

Du får ikke svar igen, hvis du tidligere har modtaget et afslag fra os.

Pladsen på uddannelsen er først din, når du aktivt har sagt ’ja tak’ til pladsen. Hvis du ikke gør det - eller siger ’nej tak’ - mister du pladsen.

Så husk at give os besked, om du vil have pladsen på uddannelsen, via linket i dit optagelsesbrev.

Når vi har modtaget dit svar, kommer du frem til et skærmbillede med teksten ’tak for dit svar’. Du får også en mail som bekræftelse på dit svar.

Hvis vi ikke kan godkende din ansøgning, fx fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du et afslag, så snart vi har vurderet din ansøgning.

Hvis din ansøgning godkendes, men du ikke kan optages på nogen af de uddannelser, du har søgt - fordi der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser - modtager du et afslag efter ansøgningsfristen.

Hvor og hvornår kommer mit afslag?

Dit afslag kommer med Digital Post 28. juli.

Hvis du har søgt en uddannelse med studiestart i januar, får du svar 7. december. 

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer (og derfor ikke kan modtage Digital Post), får du svar på den mailadresse, du har opgivet i din ansøgning.

Husk at du ikke får afslag fra uddannelser, du ikke kommer ind på, hvis du er blevet tilbudt en studieplads på en anden uddannelse. 

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg får et afslag?

I dit afslagsbrev vil der være vejledning til, hvordan du skal forholde dig. 

Sammen med afslaget får du en liste over uddannelser med ledige pladser. Læs mere om ledige studiepladser på Erhvervsakademi Aarhus

Du er også altid velkommen til at kontakte vores studievejledere på mail vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du kan først søge SU, når du er blevet optaget på uddannelsen. 

Se fra hvilke dato, du kan søge om SU

Har du brug for at søge særlig støtte – fx SPS eller handicaptillæg – kan du henvende dig til vores SU-vejleder.

Få mere vejledning om SU og særlig støtte

Bliv helt klar til studiestart. Genopfrisk din viden om matematik, erhvervsøkonomi eller kemi – inden du starter på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Kurserne afholdes 1-2 uger før studiestart - eller sideløbende med dit studie.

Se hele vores udbud af korte, intensive kurser inden studiestart

Få fat i en studie- og karrierevejleder