Vigtige regler, du bør kende

Dyk ned i vigtige regler og krav inden du søger ind på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Du skal søge digitalt

Ansøgning foregår digitalt. Vi modtager ikke ansøgninger eller nogen form for bilag pr. post eller e-mail. Det gælder alle uddannelser og ved alle ansøgningsfrister.

Det er dit ansvar at sikre, at dit eksamensresultat fremgår af ansøgningen og at overføre dit eksamensbevis fra eksamensdatabasen (på optagelse.dk) eller vedhæfte det som bilag til ansøgningen.

Al relevant dokumentation skal være vedhæftet den digitale ansøgning. Husk at det er muligt at efteruploade bilag helt indtil ansøgningsfristens udløb.

Find det rigtige ansøgningsskema

Du søger ind på alle erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser med studiestart i august via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar.

Du søger ind på erhvervsakademiuddannelser med studiestart i januar via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 15. september.

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar).

Du søger en ledig studieplads via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Læs mere her

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Hvilke uddannelser har vinteroptag med studiestart i januar?

Vi har en række uddannelser med studiestart i januar. 

Se hvilke uddannelser, du kan søge til vinteroptaget

Se ansøgningsfrister for vinteroptaget

Ansøgningen foregår digitalt via et ansøgningsskema her på hjemmesiden. Se under: Find det rigtige ansøgningsskema. 

Du kan søge fra 15. september.

Standby

Hvis du vil søge en standby-plads, skal du krydse feltet ’standby’ af i din ansøgning på optagelse.dk.

Det kan være en god ide at søge om en standby-plads, hvis du er interesseret i at starte på en bestemt uddannelse.

At få en standby-plads betyder, at du kommer på venteliste og bliver tilbudt en plads på uddannelsen, hvis andre siger ’nej tak’ til deres studieplads. Hvis du ikke bliver tilbudt en plads ved dette optag, modtager du et tilsagnsbrev om, at du er garanteret en plads på uddannelsen til næste studiestart.

Vær dog opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, selvom du opfylder betingelserne for at blive optaget der.

Vi har ikke standby-pladser på hverken vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser eller på vores uddannelser med vinteroptag. 

Sådan får du en studieplads

Hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du kommer på en venteliste.

Hvis nogen af de optagne på uddannelsen siger ’nej tak’ til deres studieplads, tilbydes de ledige studiepladser til ansøgere, der har fået en standby-plads.

Hvis du får tilbudt en studieplads inden studiestart, og du siger ’nej tak’ til studiepladsen, så mister du din standby-plads og modtager derfor ikke et tilsagn til det kommende optag.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads inden studiestart, modtager du i september et tilsagnsbrev i din e-boks om, at du er garanteret en plads på uddannelsen til næste studiestart.

Tilsagn

Hvis ikke du bliver tilbudt en studieplads via din standby-plads, modtager du i stedet et tilsagnsbrev, der garanterer dig en studieplads på uddannelsen til næste studiestart.

Hvis du ønsker at benytte dit tilsagnsbrev, skal du til næste optag søge ind på den uddannelse, du har tilsagn til og vedlægge dit tilsagnsbrev som dokumentation. Husk at krydse feltet ’jeg har tilsagn’ af på ansøgningsskemaet.

Søg om optagelse med særlig tilladelse

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse og få en individuel vurdering af dine kompetencer.

Husk at markere, at du 'søger om optagelse med særlig tilladelse' i din ansøgning.

Du skal søge om særlig tilladelse, hvis:

  • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer. I dette tilfælde skal du kontakte studievejledningen for en individuel vurdering inden ansøgningsfristen 15. marts / 1. november.
  • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke fagkrav. Du har i stedet andre kvalifikationer, der kan udgøre det for det manglende fagkrav. Du skal i dette tilfælde udarbejde en kort dispensationsansøgning (max 1 A4 side), der forklarer baggrunden for ansøgningen. Derudover skal du vedhæfte dokumentationen for de kvalifikationer, som ligger til grund for ansøgningen. Ansøgningsfrist er 15. marts / 1. november.  

Jeg har allerede en kandidatuddannelse

Har du allerede gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse til (kandidatreglen).

Det er muligt at søge om dispensation for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I dette tilfælde skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med dokumentationen for usædvanlige forhold til din ansøgning på optagelse.dk. Fristen for at søge om dispensation fra kandidatreglen er den 15. marts kl. 12.00.

I behandlingen af din dispensationsansøgning vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse. Dokumentationen kan fx være en lægeerklæring.

Arbejdsløshed eller et ønske om optagelse på en anden uddannelse vil ikke kunne give dispensation.

Søg om genoptagelse på samme uddannelse

Du kan søge om genoptagelse på den samme uddannelse, som du tidligere har været optaget og indskrevet på.

Hvis du har bestået mindre end uddannelsens første år, skal du søge om optagelse på ny inden følgende ansøgningsfrister:

  • Ansøgningsfrist for studiestart i august er 15. marts kl. 12.00. Du skal søge via optagelse.dk
  • Ansøgningsfrist for studiestart i januar er 1. november kl. 12.00. Du skal søge via ansøgningsskema her på siden

Hvis du har bestået mindst uddannelsens første år, kan du i stedet søge om genindskrivning ved at kontakte uddannelsessekretæren for den uddannelse, du søger om optagelse til. Find kontaktoplysningerne i telefonbogen. Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder, inden du kan starte på uddannelsen igen. Det betragtes også som en genoptagelse, hvis du søger om optagelse til samme uddannelse på et andet udbudssprog. 

Søg om overflytning fra en anden dansk uddannelsesinstitution

Du kan søge om overflytning fra en anden dansk uddannelsesinstitution til Erhvervsakademi Aarhus. Du kan tidligst blive overført, når du har bestået det første år af uddannelsen. Kun under særlige omstændigheder og med en dispensation fra din afgivne institution kan overflytningen ske på et tidligere tidspunkt.

Ønsker du at søge om overflytning til Erhvervsakademi Aarhus, skal du sende en mail med:

  • en kort begrundelse for dit ønske om overflytning
  • dit oprindelige adgangsgrundlag (fx eksamensbevis eller svendebrev)
  • et bevis for dine beståede semestre (fx en karakterudskrift eller lignende)

Du skal sende dokumenterne til uddannelsessekretæren på den uddannelse, du ønsker overflytning til. Find kontaktoplysningerne i telefonbogen

Overflytning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen.

Søg om merit - efter du er optaget på uddannelsen

Når du er optaget på en uddannelse hos os, kan du søge om merit.

For at søge om merit skal du sende en mail mærket ’merit’ til vejledning@eaaa.dk. I mailen skal du oplyse:

  • dit fulde navn
  • navnet på den uddannelse, du er optaget på 
  • hvilke fag, du ønsker at søge merit for. Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede fag, du ønsker at søge merit for.

På grund af den tværfaglige og projektorienterede opbygning af erhvervsakademiuddannelserne vil merit ikke nødvendigvis være studietidsforkortende.

Optagelsesområdenummer (KOT-nr.)

Alle erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser har deres eget unikke ID - også kaldet et optagelsesområdenummer eller KOT-nr. Du kan bruge nummeret, når du skal finde den helt rigtige uddannelse at søge på optagelse.dk.

Find KOT-nr. for alle vores uddannelser her

Teknisk support til optagelse.dk

Hvis du får brug for teknisk support, så skal du kontakt optagelse.dk's eget support team. Find deres telefonnummer og mail på optagelse.dk

Få fat i en studie- og karrierevejleder