Automationsteknolog

Robotteknologi – servosystemer – højniveau programmering – PLC

Brænder du for at arbejde med udvikling af automatiske anlæg, programmering af robotter, servo- og PLC-systemer? Og vil du være med til indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer? Så er uddannelsen til automationsteknolog noget for dig.

Der er studiestart på uddannelsen i august. 

Vælg hardwareløsning - og udvikl software

Som automationsteknolog er du med til at udvikle automatiske anlæg. Du kan sætte dig ind i den fornødne dokumentation fra idéoplæg/kravspecifikation, og du kan udarbejde dokumentation til et automatisk anlæg/system i samråd med kunde og leverandører.

Du kan selvstændigt eller i samarbejde med konstruktører/ingeniører forestå udviklingen og installationen. Udviklingen vil være på systemniveau, hvilket betyder, at du kan vælge en optimal hardwareløsning og udvikle software – lige fra PLC over PC til robot- og servosystemer.

Hør 2 studerende fortælle om automationsteknologuddannelsen

Analyser problemer - og find løsninger

Med afsæt i dit systemoverblik kan du analysere problemer og finde løsninger, når der opstår vanskeligheder i installation af det projekterede. Det kan være betingelser i det produktionstekniske miljø eller i det fysiske miljø, som kræver tilpasninger eller ændringer.

Som automationsteknolog kan du få job i virksomheder, der arbejder med udvikling, automatisering og optimering af tekniske systemer – også som freelance udvikler og programmør. Uddannelsen danner også et godt grundlag for at læse videre på en relevant professionsbacheloruddannelse.

Undervisningen foregår på Aarhus Maskinmesterskole

Erhvervsakademi Aarhus udbyder den 2-årige automationsteknologuddannelse i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole

Al undervisning på uddannelsen foregår på Aarhus Maskinmesterskole, som ligger i Navitas-bygningen på havnefronten. Med 1.000 studerende er maskinmesterskolen en mindre uddannelsesinstitution. Her vil du opleve et højteknologisk studiemiljø, hvor du har tæt kontakt til både medstuderende og undervisere.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på: 

Uddannelsen

Uddannelsen består af fire semestre. Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med – uanset om du har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

På 1. semester arbejder du med systemforståelse og indøvelse af arbejdsmetoder. Vi fokuserer på problemstillinger ved automatisering af den enkelte produktionsproces. På 2. semester har vi fokus på, hvordan en maskine internt integrerer produktionsprocesserne. På 3. semester er hele produktionslinjen i spil – inklusive den kommunikation, der giver input til andre datasystemer. Som afslutning på uddannelsen skal du i praktik og skrive dit afgangsprojekt.

PLC- og HMI-programmering I (10 ECTS)

Matematik og fysik (5 ECTS)

El-teknik (5 ECTS)

Maskin- og robotsikkerhed (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

PLC- og HMI-programmering II (5 ECTS)

Struktureret programmering (5 ECTS)

Procesregulering (5 ECTS)

PLC-systemer (5 ECTS)

Teknologi- og projektudvikling (5 ECTS)

Robotprogrammering og konfiguration (5 ECTS)

Servo- og visionteknologi (10 ECTS)

Netværk (5 ECTS)

Optimering (5 ECTS)

Forretningsforståelse (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Om undervisningen

Al undervisning foregår på Aarhus Maskinmesterskole. Her bliver du – sammen med ca. 1.000 andre studerende – en del af at højteknologisk studiemiljø på havnefronten i Aarhus. På uddannelsen er der både holdundervisning og gruppearbejde, og du får derfor en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere.

Uddannelsen er projektorganiseret og indeholder elementer som opbygning og optimering af automationssystemer i fx produktions- eller procesanlæg. Projektarbejdet styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere og af gæstelærere fra andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter, hvor vi anvender projektvejledere fra erhvervslivet, men også i form af gæstelærere, der kan fortælle om de sidste nye trends og teknologier.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til automationsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: matematik C.

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • bådmekaniker
 • cnc-tekniker
 • cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
 • data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • elektronik. og svagstrømsuddannelsen 
 • entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)
 • finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
 • flymekaniker
 • industritekniker (specialer og trin 2 og 3)
 • køletekniker
 • lastvognsmekaniker (trin 2)
 • maskinsnedker
 • personvognsmekaniker (trin 2)
 • plastmager
 • procesoperatør (trin 2)
 • skibsmekaniker
 • skibsmontør
 • vvs-energiuddannelsen
 • vvs-uddannelsen
 • værktøjsuddannelsen (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav.

Specifikke adgangskrav: matematik C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget. Du kan også søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Følgende virksomheder er typiske praktikvirksomheder for en automationsteknolog.

BILA A/S
BB Electronics, Horsens
Tricon Techsoft A/S
Coloplast A/S
Tritek Power & automation, serving Marine & Offshore Market
Logimatic
Frontmatec
Kamstrup, Skanderborg
AB Electric A/S
Beumer Group
Au2mate
Marel
Varo Specialmaskiner

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Automationsteknologuddannelsen opfylder erhvervslivets behov for en tekniker, der kan arbejde praktisk ud fra et teoretisk grundlag. Du vil typisk finde job i virksomheder, der er beskæftiget med integration, automatisering og optimering af tekniske systemer. Det kan både være producerende virksomheder og virksomheder, der udvikler, installerer, indkører og vedligeholder systemer for produktionsvirksomheder, enten som fastansat eller som freelance-programmør.

Eksempler på jobmuligheder:

 • Automatisering – herunder robotteknologi
 • Udvikling af styringer m.m. på maskinværksteder
 • Industriel produktion (vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.m.)
 • Offentlige forsyningsvirksomheder
 • Teknikentreprenører
 • Rådgivning og support
 • Større netværksinstallationer

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Læs om professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse. 

Studieliv - som studerende på Aarhus Maskinmesterskole

På alle vores uddannelser vil du opleve et højt fagligt niveau, inspirerende undervisnings- og studiemiljøer, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter.

På vores tekniske uddannelser foregår al undervisning på Aarhus Maskinmesterskole – en af Aarhus’ mindre uddannelsesinstitutioner med kun ca. 1.000 studerende.

Læs mere om studiemiljøet på Aarhus Maskinmesterskole her

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos Aarhus Maskinmesterskole på Instagram

Instashow

Du kan kun se billeder fra Instagram, hvis du accepterer marketing-cookies.
Opdater dit cookie-samtykke her

Eller se billederne på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder på Aarhus Maskinmesterskole