Automationsteknolog

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

120

Varighed

2 år

Studiestart

August + Januar

Søg ind nu
Automationsteknolog

Robotteknologi – servosystemer – højniveau programmering – PLC

Brænder du for at arbejde med udvikling af automatiske anlæg, programmering af robotter, servo- og PLC-systemer? Og vil du være med til indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer? Så er uddannelsen til automationsteknolog noget for dig.

Undervisningen foregår på Aarhus Maskinmesterskole

Erhvervsakademi Aarhus udbyder den 2-årige automationsteknologuddannelse i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole

Med 1.000 studerende er maskinmesterskolen en mindre uddannelsesinstitution. Her vil du opleve et højteknologisk studiemiljø, hvor du har tæt kontakt til både medstuderende og undervisere. Den daglige undervisning på uddannelsen foregår i Mejlgade 39A i Aarhus C - 100 meter fra Navitas, som er Aarhus Maskinmesterskoles hovedafdeling.

Vælg hardwareløsning - og udvikl software

Som automationsteknolog er du med til at udvikle automatiske anlæg. Du kan sætte dig ind i den fornødne dokumentation fra idéoplæg/kravspecifikation, og du kan udarbejde dokumentation til et automatisk anlæg/system i samråd med kunde og leverandører.

Du kan selvstændigt eller i samarbejde med konstruktører/ingeniører forestå udviklingen og installationen. Udviklingen vil være på systemniveau, hvilket betyder, at du kan vælge en optimal hardwareløsning og udvikle software – lige fra PLC over PC til robot- og servosystemer.

Hør 2 studerende fortælle om automationsteknologuddannelsen

Analyser problemer - og find løsninger

Med afsæt i dit systemoverblik kan du analysere problemer og finde løsninger, når der opstår vanskeligheder i installation af det projekterede. Det kan være betingelser i det produktionstekniske miljø eller i det fysiske miljø, som kræver tilpasninger eller ændringer.

Som automationsteknolog kan du få job i virksomheder, der arbejder med udvikling, automatisering og optimering af tekniske systemer – også som freelance udvikler og programmør. Uddannelsen danner også et godt grundlag for at læse videre på en relevant professionsbacheloruddannelse.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

It-teknolog
Erhvervsakademiuddannelse

It-teknolog

Brænder du for at følge med i udviklingen af den nyeste teknologi? Så gør karriere inden for computer-, server- og netværksteknologi eller elektronik.

It-teknolog
Produktionsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Arbejd med udvikling og optimering af produktionsprocesser og bliv brobygger mellem virksomhedens udviklings- og produktionsafdeling.

Produktionsteknolog
Datamatiker
Erhvervsakademiuddannelse

Datamatiker

Få bred viden om systemudvikling og programmering - og bliv klædt på til job med udvikling, implementering og drift af it-systemer.

Datamatiker

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af fire semestre. Undervisningen og det faglige niveau er planlagt, så alle kan være med – uanset om du har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

På 1. semester arbejder du med systemforståelse og indøvelse af arbejdsmetoder. Vi fokuserer på problemstillinger ved automatisering af den enkelte produktionsproces. På 2. semester har vi fokus på, hvordan en maskine internt integrerer produktionsprocesserne. På 3. semester er hele produktionslinjen i spil – inklusive den kommunikation, der giver input til andre datasystemer. Som afslutning på uddannelsen skal du i praktik og skrive dit afgangsprojekt.

Om undervisningen

Al undervisning foregår på Aarhus Maskinmesterskole. Her bliver du – sammen med ca. 1.000 andre studerende – en del af at højteknologisk studiemiljø på havnefronten i Aarhus. På uddannelsen er der både holdundervisning og gruppearbejde, og du får derfor en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere.

Uddannelsen er projektorganiseret og indeholder elementer som opbygning og optimering af automationssystemer i fx produktions- eller procesanlæg. Projektarbejdet styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at du lærer at arbejde efter de samme arbejdsmetoder som virksomhederne. Der er både teoretisk og praktisk arbejde på uddannelsen.

På hvert semester arbejder du med flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser. Du bliver undervist og vejledt af vores faste undervisere og af gæstelærere fra andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Praktik

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med praktik og projekter, hvor vi anvender projektvejledere fra erhvervslivet, men også i form af gæstelærere, der kan fortælle om de sidste nye trends og teknologier.

I praktikken arbejder du med relevante problemstillinger. I løbet af praktikken er du knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og er ofte udgangspunkt for dit afgangsprojekt.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejder du i samarbejde med en virksomhed og afslutter med en rapport, der dokumenterer forløbet og danner grundlag for eksamen. Du får tilknyttet en vejleder både fra akademiet og fra virksomheden til at støtte dig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til automationsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Hvis du vil starte på uddannelsen i januar, skal du søge ind på nemStudie. Du kan søge fra 15. september.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Følgende virksomheder er typiske praktikvirksomheder for en automationsteknolog.

BILA A/S
BB Electronics, Horsens
Tricon Techsoft A/S
Coloplast A/S
Tritek Power & automation, serving Marine & Offshore Market
Logimatic
Frontmatec
Kamstrup, Skanderborg
AB Electric A/S
Beumer Group
Au2mate
Marel
Varo Specialmaskiner

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Automationsteknologuddannelsen opfylder erhvervslivets behov for en tekniker, der kan arbejde praktisk ud fra et teoretisk grundlag. Du vil typisk finde job i virksomheder, der er beskæftiget med integration, automatisering og optimering af tekniske systemer. Det kan både være producerende virksomheder og virksomheder, der udvikler, installerer, indkører og vedligeholder systemer for produktionsvirksomheder, enten som fastansat eller som freelance-programmør.

Eksempler på jobmuligheder:

  • Automatisering – herunder robotteknologi
  • Udvikling af styringer m.m. på maskinværksteder
  • Industriel produktion (vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.m.)
  • Offentlige forsyningsvirksomheder
  • Teknikentreprenører
  • Rådgivning og support
  • Større netværksinstallationer

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse.

Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse. 

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Aarhus Maskinmesterskole

På alle vores uddannelser vil du opleve et højt fagligt niveau, inspirerende undervisnings- og studiemiljøer, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter.

På automationsteknologuddannelsen foregår al undervisning på Aarhus Maskinmesterskole i centrum af Aarhus – en af Aarhus’ mindre uddannelsesinstitutioner med kun ca. 1.000 studerende.

Læs mere om studiemiljøet på Aarhus Maskinmesterskole her

Eller dyk ned i mere info om dit studieliv.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Aarhus Maskinmesterskole, Mejlgade 39A, 8000 Aarhus C.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder på Aarhus Maskinmesterskole

Daniel Kolind Katborg
Mail: dkk@aams.dk
Telefon: 4122 7113

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her