Vi uddanner til job

Dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelsen Uddannelseszoom hvert andet år. Ministeriet sender et spørgeskema til alle fuldtidsstuderende, der er dimitteret fra Erhvervsakademi Aarhus de seneste 1-3 år.

Spørgeskemaet belyser, hvordan dimittenderne vurderer, at deres uddannelse har rustet dem til job, og om de oplever en overensstemmelse mellem de efterspurgte kompetencer, til de kompetencer de anvender i deres nuværende job. Derudover spørges de studerende til deres gennemsnitlige arbejdstimer og arbejdsform i jobbet. I undersøgelsen er der desuden fokus på, hvordan dimittenderne fik deres første job efter uddannelsen, og hvilke aktiviteter, de vurderer, har været de vigtigste for, at de er kommet i arbejde.

Du kan finde oversigter over de studerendes beskæftigelse og videreuddannelse efter dimission på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Resultater: Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimission), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her

Erhvervsakademi Aarhus (samlet)

Bruttoledighed

2019

12,3%

2020

10,7%

2021

8,0%