Indledende teknisk matematik (online kursus)

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Studerende Uddannelse Aarhus MDU 7124

For dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset.

Målgruppe

Kurset er primært for kommende studerende på Erhvervsakademi Aarhus inden for det naturfaglige område, men kurset er åbent for alle interesserede.

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

  • håndtering af simple matematiske formler
  • basale matematiske beregninger

Indhold

  • Brøker
  • Ligninger
  • Logaritmer
  • Funktioner
  • Enheder

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen, 2012, ISBN 978-87-993368-2-7. www.forlagetskov.dk

Al teori og alle opgaver på kurset henviser til denne bog.

Fleksibel undervisning

Undervisningen foregår kun online og er tilrettelagt asynkront, dvs. uden krav om fremmøde eller om at være logget på i bestemte tidspunkter.

Kurset inkluderer ikke feedback, men der vil være mulighed for kontakt til underviser i mindre omfang. 

Undervisningen er opdelt i afsnit af ca. ½ times varighed. Der skal samlet beregnes ca. 25-30 timer til gennemførelse, incl. opgaveregning.

Tilmelding

Bemærk at der er et begrænset antal pladser på kurserne, som fordeles efter først til mølle-princippet. 

Ingen kursusdato fastlagt