Studieordning for automationsteknolog

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - pr. august 2023 (pdf)
Del 2: Lokal del - pr. august 2022 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - pr. august 2021 (pdf)

Hvilken studieordning gælder for mig?

Studieordningerne herover er de aktuelt gældende for både nuværende og kommende studerende.

Hvis du har været på orlov eller skal til en omprøve, skal du være opmærksom på, at der kan være andre tidligere studieordninger, som er gældende for dig.

Kontakt den administrative koordinator på din uddannelse, hvis du er i tvivl.

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for hjælp til at finde netop den studieordning, du søger, så er du velkommen til at kontakte os på info@eaaa.dk.

Del 2: Lokal del - pr. august 2021 (pdf)

Del 2: Lokal del - pr. august 2019 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamener på 2. og 4. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog 2020 (pdf)

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen før august 2019
Del 1: Fællesdel, 2017 (pdf)
Del 2: Institutionsdel, 2017 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog 2017 (pdf)
Del 4: Valgfagskatalog 2018 (pdf)