Uddannelsesudvalg

På Erhvervsakademi Aarhus er der nedsat 14 uddannelsesudvalg, der rådgiver ledelsen om uddannelserne.

Der er uddannelsesudvalg inden for følgende uddannelsesområder. Klik på områderne og find udvalgenes sammensætning.

Uddannelsesudvalgene har følgende opgaver:

  • Uddannelsens indhold og profil
  • Uddannelsens relevans i forhold til udviklingen i erhvervslivet
  • Uddannelsens studieordning
  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsen
  • Samarbejde mellem uddannelsen og erhvervslivet
  • Andre forhold af betydning for uddannelsen