Jordbrugsteknolog Med Speciale I Husdyrproduktion Kvæg

Jordbrugsteknolog med speciale i husdyrproduktion: Kvæg

Biologisk viden - og kompetencer inden for økonomi og ledelse

Som jordbrugsteknolog med speciale i kvæg kan du varetage mange forskellige funktioner i såvel den private som den offentlige sektor. Udgangspunktet for jobbet vil typisk være en biologisk tilgang krydret med kundekontakt, økonomi, styring og ledelse.

Som jordbrugsteknolog har du opdateret indsigt i faglige problemstillinger og kompetencer til at følge med tiden og erhverve dig ny viden. 

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Bliv rådgiver, sælger eller kontrollant

Du finder typisk job inden for rådgivning i landboforeningerne eller private firmaer, som sælger i foderstofforretninger, underviser ved landbrugsskoler og erhvervsskoler, forsøgsassistent ved forskningsinstitutioner eller kontrollant i Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.Nogle dimittender vælger at vende tilbage til primærproduktionen som ledere.

For alle ansættelser gælder, at evnen til at analysere og formidle handlingsplaner og beslutningsgrundlag er central.

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Studieordning

Find den her

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

* et eksempel blandt mange tilsvarende virksomheder

Jobmuligheder

Rådgivning

 • Besætningsbesøg og kundekontakt
 • Fungere som sparringspartner - fagligt såvel som tværfagligt
 • Budgettering og planlægning
 • Deltage i erfa-grupper og gårdråd
 • Udarbejdelse og implementering af handlingsplaner

Salg

 • Vejledning og kundekontakt
 • Udarbejde tilbud og salgsmateriale
 • Produktudvikling og projektstyring

Undervisning

 • Planlægning og afvikling af undervisning
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Deltagelse i kostskoleaktiviteter og studieture

Kontrol og forsøg

 • Planlægning af metoder
 • Observation og registrering
 • Databehandling og afrapportering
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Jens Christian Holgaard

Telefon

7228 6417

Stilling

lektor

Telefon Studerende 1314

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook