Mød undervisere

Jeres uddannelsesforløb bliver varetaget af fagligt dygtige praktikere, der er erfarne undervisere.

Vores undervisere har erhvervserfaring fra det område, de underviser i og er derudover efteruddannet til underviseropgaven og arbejdet med læring og forankring af de nye kompetencer i praksis.

Her kan du møde et par af vores dygtige undervisere

Thomas underviser primært detailvirksomheder i drift og ledelse, hvilket sker med afsæt i 15 års erhvervserfaring fra detailbranchen. Derudover underviser han i indkøb, bæredygtighed og salg. Thomas har solid erfaring med at undervise medarbejdere og ledere internt i virksomheder.

For Thomas er det vigtigt, at efteruddannelse giver deltagerne konkrete værktøjer, som kan anvendes til deres daglige arbejdsopgaver. Derudover at der opbygges et fælles sprog og en referenceramme, som skaber et bedre samarbejde mellem individer og afdelinger. Det gør, at virksomhederne får engagerede medarbejdere retur, som gerne vil afprøve nye idéer og værktøjer.

Bæredygtighed er det gennemgående fokus for Sanne – både i hendes erhvervserfaring og nu som underviser. Hun underviser og rådgiver virksomheder omkring bæredygtig forretningsudvikling og forretningsmodeller. Dette gør hun med afsæt i sin erfaring med implementering af miljøledelse, CSR og bæredygtighed i forskellige virksomheder og gennem udvikling af konkrete bæredygtighedsværktøjer, der skal hjælpe virksomhederne i gang med den bæredygtige udvikling.

For Sanne er det centrale ved efteruddannelse, at det hjælper og inspirerer virksomheder til at tilpasse sig de krav omverdenen sætter til en bæredygtig udvikling. Det løfter dem derved i en mere bæredygtig retning, så de tilpasser sig det nye marked og mulighederne i det.

Peter underviser i økonomi, hvor han spænder bredt fra operationelle værktøjer som Excel til strategisk økonomistyring. Her brænder han særligt for at uddanne gode finansielle sparringspartnere, der kan skabe udvikling i virksomhederne. Peter har en solid baggrund som økonomichef og controller.

At deltagerne kommer ind fra deres normale, daglige arbejdsdag og diskuterer og får nye indspark, er det der ifølge Peter skaber stor værdi – både for den enkelte og deres virksomhed. Igennem sin erhvervserfaring har han en unik mulighed for at gøre det teoretiske relevant og brugbart.

Ledelse- og organisationsudvikling er Annes spidskompetencer. I mere end 15 år har hun arbejdet som underviser, proceskonsulent og coach for både private og offentlige virksomheder, hvor fokus er at udvikle den enkelte leders praksis samt organisationen som helhed.

Før det har hun erfaring fra stillinger som blandt andet leder samt organisationsudviklingskonsulent. Anne underviser i ledelse og HR på både akademi- og diplomniveau, ligesom hun løser konsulentopgaver af organisatorisk karakter.

At ledere og medarbejdere bliver opdateret på ny viden og får nye kompetencer er helt centralt for Anne. Det øger den enkeltes værdi på arbejdsmarkedet. Samtidig sikrer det virksomheden attraktive medarbejdere, der kan leve op til fremtidens kompetencekrav.