Entreprenørskab i uddannelserne

Projektet skal sikre, at innovative idéer og forskningsresultater udvikles til bæredygtige virksomheder med vækstpotentiale. Både nationale og internationale undersøgelser viser, at uddannelse i entreprenørskab er centralt i forhold til at skabe vækstvirksomheder.

Uddannelse i entreprenørskab skal stimulere studerendes evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte deres idéer til værdi og dermed være med til at skabe flere nye virksomheder og vækstiværksættere.

Formålet med projektet

Formålet med samarbejdsprojektet er tredelt:

  1. De studerende får kompetencer inden for entreprenørskab og udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.
  2. En stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed. Ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.
  3. Man aktiverer uddannelsessektorernes rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab – herunder styrker vi samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører inden for vækst og regional udvikling.

Budskaberne og nøgleordene med projektet er, at det bidrager til nytænkning i de lokale områder, nye virksomheder er på vej, og det skaber handlekraftige og innovative medarbejdere.

Øget fokus på entreprenørskab i Region Midt

Indsatsen for at fremme entreprenørskab i uddannelse igangsættes med udgangspunkt i Vækstplan 2016-2020 og målet om at skabe gode rammer for iværksætteres etablering, udvikling og vækst. Vækstforum for Region Midtjylland har i perioden 2011-2014 gennemført en samlet indsats for at styrke entreprenørskab i uddannelser. Indsatsen omfattede tre initiativer for de videregående uddannelser, og dette projekt ”Entreprenørskab i Uddannelserne” bygger videre på de tidligere initiativer.

Samarbejde på tværs

Både studerende, undervisere og studentervirksomheder deltager i projektet. Erhvervsakademi Aarhus skal udvikle og implementere undervisningsforløb og kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning samt videreudvikle ’GROW’ (studentervæksthus på Erhvervsakademi Aarhus).

Det er en fælles entreprenørskabsindsats med følgende samarbejdspartnere:

For mere information

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: november 2016 - december 2020
  • Projektleder: Susanne Østergaard Olsen
Region Midt

Projektet er finansieret af Region Midtjylland

Aarhus Kommune

Projektet er finansieret af Aarhus Kommune

Den Europaeiske Socialfond

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond