Markedsføringsøkonom - 'plus'

Brænder du for faglige udfordringer, og er du klar til at yde en ekstra arbejdsindsats under din uddannelse? Så kan det være at 'markedsføringsøkonom - 'plus'' er noget for dig.

På ’markedsføringsøkonom - plus' bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil noget ekstra med deres uddannelse. Du kommer til at opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig ekstra faglige udfordringer, som giver dig en uddannelse med ekstra tyngde. Du kan ikke ansøge om at komme på ’plus’-holdet, men bliver udvalgt efter ungdomsuddannelse og karaktergennemsnit.

Som på den almene markedsføringsøkonomuddannelse foregår en stor del af studiet med gruppearbejde. Når du vælger 'markedsføringsøkonom - plus', sikrer du dig, at dine medstuderende i gruppen har samme ambitionsniveau som dig.

Som studerende på ’markedsføringsøkonom - plus’ får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse med ekstra høje krav – mulighed for at specialisere dig under din uddannelse gennem følgende:

Som studerende på ’markedsføringsøkonom - plus' har du mulighed for at søge om en plads på et sommerskoleophold. Opholdet foregår i sommerperioden mellem dit 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport.

Du har fortrinsret til at deltage i en innovationscamp, som arrangeres af Erhvervsakademi Aarhus. Derudover er der på uddannelsen øget virksomhedskontakt i form af besøg og foredrag.

Sådan bliver du optaget på specialiseringen

Du skal søge ind på - og opfylde adgangskravene til - markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev 28. juli.

Herefter bliver du udpeget til optagelse på linjen ud fra dit HHX-karaktergennemsnit og dine karakterer i afsætning og virksomhedsøkonomi. Da 'markedsføringsøkonom - plus' kræver kompetencer inden for afsætning og virksomhedsøkonomi, er kun HHX adgangsgivende til specialet.

Du får besked, om du er optaget, en uge inden studiestart.

Få fat i en studie- og karrierevejleder