Merkonom

Bliv merkonom og få et uddannelsesbevis ved blot at tage akademifag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser.

Som merkonom udvikler du din viden inden for det merkantile område fx om handel, forretningsforståelse, kommunikation og økonomi.

En merkonomuddannelse er en erhvervsrettet efteruddannelse. Du læser uddannelsen på deltid ved siden af dit job og tager typisk 2 år om at gennemføre.

Uddannelsen er for dig, der ønsker bevis på din viden og kompetencer, så du står stærkere rustet i dit job eller karriere.

Vælg fag fra 7 merkantile akademiuddannelser i Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus kan du vælge fag fra vores 7 forskellige akademiuddannelser til at opnå en merkonomuddannelse, afhængig af din branche og dine behov.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang af i alt 40 ECTS-point. Du kan frit vælge at kombinere obligatoriske og valgfrie fag fra hver merkantile akademiuddannelse for at få en merkonomuddannelse.

Du tilmelder dig løbende et fag ad gangen inde på den enkelte akademiuddannelse.

Vil du bare hurtigt i gang?

Så kan du også starte på et kursus fra én af uddannelserne og først senere beslutte, hvordan du ønsker at sammensætte din merkonomuddannelse. Det er der rigtig mange kursister, der gør.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på et fag på akademiuddannelsesniveau, hvis du opfylder optagelseskravene eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Uddannelsesbevis

Har du gennemført akademifag svarende til 40 ECTS-point, kan du kalde dig for merkonom.

Uddannelsen som merkonom giver dig papir på dine faglige kompetencer og viden, som du kan bruge her og nu i dit job og karriere.

Ønsker du et uddannelsesbevis, skal du skrive til mailen deltid@eaaa.dk.

Du modtager beviset i din digitale post.

Byg ovenpå til en hel akademiuddannelse

Når du har taget en merkonomuddannelse, har du senere hen mulighed for at bygge ovenpå uddannelsen, hvis du ønsker at opnå en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse giver dig adgang til at tage en diplomuddannelse.

Det kræver blot, at du tager 20 ECTS-point bestående af:

  • Valgfrie fag der svarer til i alt 10 ECTS-point
  • Et afsluttende afgangsprojekt (10 ECTS-point)  

På den måde ender du til sidst med at opnå en hel akademiuddannelse.

Vær opmærksom på, at du skal have afsluttet din akademiuddannelse senest seks år efter, du begyndte på din merkonomuddannelse.

Brug for hjælp til at vælge efteruddannelse?

Uanset din uddannelsesbaggrund og erfaring, og hvad du drømmer om at bruge dine nye kompetencer til – så kan et Erhvervsakademi hjælpe dig med at afklare dine muligheder og den fleksibilitet, der er i mange efteruddannelser.

Hvis du er i tvivl, så tag en uforpligtende snak med en karrierevejleder.

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus Ringvej Syd 2019

Kontakt en administrativ koordinator

Har du spørgsmål om vores kurser? Så er du velkommen til at kontakte en af vores administrative koordinatorer.

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6160