Diplomuddannelse i transport og supply chain optimering

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering er en unik deltidsuddannelse med fokus på virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt forretningsudvikling og værdikædeoptimering.

Arbejder du inden for indkøb, transport, distribution og produktionsplanlægning – eller inden for andre områder af supply chain management? Så får du med denne uddannelse ny viden og styrket faglighed på et højt strategisk niveau.

Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme.

Få unikke strategiske kompetencer og viden inden for styring af den moderne forsyningskæde

Uddannelsen er for dig, der arbejder med supply chain management. Den er udviklet på baggrund af de nyeste trends og tendenser inden for optimering af virksomhedens forsyningskæde.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. kompetencer til at:

  • bidrage til virksomhedens forretningsudvikling og levere på den tredobbelte bundlinje.
  • analysere, vurdere og optimere virksomhedens nuværende supply chain-strategi ud fra bl.a. robusthed, agilitet, kompleksitet og sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi.
  • tage ansvar for virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt værdikædeoptimering.
  • identificere og analysere økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger og implementere praktiske løsninger med blik for den samlede forsyningskæde.
  • udføre relevante supply chain-analyser til brug for ledelsesbeslutninger.
Heidi Printzen

Vil du vide mere? Så skriv eller ring til vores koordinator, Heidi.

Heidi Printzen Christensen

lektor

Mail: hepr@eaaa.dk

Telefon: 7228 6228

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases fra dit job i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Undervisningen er på dansk, men du vil opleve litteratur på engelsk.

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at omsætte modeller og teorier til helt almindelige dagligdags udfordringer og problemstillinger, du møder i dit job.

På uddannelsen får du også en unik mulighed for at sparre og netværke med andre, da dine medstuderende også arbejder med supply chain management.

Diplomuddannelse på niveau med HD 2. del

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du senere vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Har du brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (transport og supply chain optimering), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (Transport and supply chain optimization).

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, et til to valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Competitive logistics (10 ECTS)

Strategisk økonomi (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 10 ECTS-point, som du vælger frit fra den merkantile diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser, fx diplomuddannelsen i ledelse.

På diplom i transport og supply chain optimering udbyder vi disse valgfag:

Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)

Tender Management (10 ECTS)

Andre valgfag på den merkantile diplomuddannelse er fx:

Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)

Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du både have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået efter gennemført adgangsgivende uddannelse, og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Du kan dog også blive optaget uden at have opnået 2 års relevant erhvervserfaring EFTER din gennemførte adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle disse tre kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning. På afgangsprojektet er der ingen undervisning, men du får tilknyttet en vejleder. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Strategisk økonomi

Startdato: 01-11-2021

Opstartsgaranti

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Competitive logistics

Startdato: 20-01-2022

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - transport og supply chain optimering

Startdato: 25-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 27-01-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Strategisk forretningsudvikling

Startdato: 04-04-2022 (Kolding)

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 11-05-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Indkøb og forhandling

Startdato: 22-08-2022

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Strategisk økonomi

Startdato: 01-11-2022 (Kolding)

Pris: 11.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål om tilmelding, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163