Jordbrugsteknolog med speciale i husdyrproduktion: Hest

Biologisk viden - og kompetencer inden for økonomistyring, rådgivning, salg og iværksætteri.

Drømmer du om at arbejde professionelt i hestebranchen?

Som jordbrugsteknolog med heste som speciale kan du varetage mange forskellige opgaver som fx salg og udvikling af rideudstyr og foder, udarbejdelse af foderplaner, daglig ledelse og styring af en rideskole eller stutteri, rådgivning, økonomistyring eller formidling af viden om hestehold.

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Cellelære og genetik

Fysiologi

Mikrobiologi

Ledelse

Formidling

Personligt salg

Branchekendskab

Fodring

Økonomi

Branchekendskab og Branchejura

Reproduktion

Sundhed

Etologi og stald

Innovation og Entreprenørskab

Investering og finansiering

Produktionsanlæg og hestesport

Avl

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

  • Økonomistyring og daglig ledelse af stutteri eller rideskole
  • Salg og markedsføring af rideudstyr og foder
  • Udvikling og drift af egen virksomhed
  • Undervisning på efterskoler og tekniske skoler
  • Kontrol og forsøgsvirksomheder
  • Formidling af viden om hestehold
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder