Financial controller

Financial controller er en 2-årig videregående uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med økonomistyring, eksternt regnskab og revision.

Vil du arbejde med økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling i det private erhvervsliv eller inden for det offentlige? Vil du være med til at sikre, at budgetterne overholdes, og regnskaberne stemmer?

Der er studiestart på uddannelsen i august. 

Få en bred økonomisk uddannelse

Financial controller er en bred økonomisk uddannelse. Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kvalificerer dig til at arbejde i både nationale og internationale virksomheder.

Med uddannelsen lærer du at kombinere viden inden for økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du er i stand til at varetage, og planlægge opgaver inden for det økonomiske ansvarsområde.  

Det er kun din egen fantasi, der sætter grænser for, hvilke virksomheder du kommer til at arbejde i. Alle danske og internationale virksomheder har behov for dygtige økonomiske medarbejdere.

Studerende fortæller om dagligdagen på uddannelsen

Praksisnær og dialogbaseret undervisning

Med uddannelsen får du bred viden om regnskabsforståelse, erhvervs- og samfundsøkonomi og jura. Undervisningen er praksisnær, og underviserne har selv arbejdet med de faglige problemstillinger i praksis. Derudover inviterer vi ofte gæsteundervisere fra erhvervslivet, der fortæller om, hvordan teorien bruges i deres virksomhed. Undervisningen er på dansk, og foregår på hold med ca. 30 studerende. Der er mulighed for god dialog mellem studerende og underviser, og du vil undervejs i studiet indgå i forskellige grupper og projekter. Dermed er du godt klædt på, når du skal i praktik på dit 4. semester.

Bliv controller, revisor eller regnskabsmedarbejder

Uddannelsen som financial controller kan være fundamentet for en karriere fx som controller, regnskabsmedarbejder, revisor eller budgetmedarbejder i økonomifunktioner i private og offentlige virksomheder, revisionsvirksomheder eller som regnskabsmedarbejder.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Uddannelsen er bygget op således: Fællesdel (1.-3. semester), og praktikophold samt afsluttende eksamensprojekt (4. semester).

I løbet af de første tre semestre (1½ år) lægger du byggestenene til det fjerde og sidste semester, hvor du gennem din praktik får mulighed for at specialisere dig. Efter praktikopholdet skriver du det afsluttende eksamensprojekt, der tager udgangspunkt i dit praktikophold.

Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Erhvervsjura (5 ECTS)

Samfundsøkonomi (5 ECTS)

Data og metode (5 ECTS)

Økonomistyringssystemer og processer (5 ECTS)

Kommunikation, rådgivning og salg (5 ECTS)

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

Erhvervsjura (5 ECTS)

Samfundsøkonomi (5 ECTS)

Eksternt regnskab (5 ECTS)

Skatte- og momsret (5 ECTS)

Udvidet økonomistyring (5 ECTS)

Virksomhedens strategiske styring (5 ECTS)

Udvidet eksternt regnskab (5 ECTS)

Controlling og revision (10 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Arbejd med konkrete cases fra virksomheder

Hvert semester har et overordnet tema, hvor konkrete cases fra virksomheder er omdrejningspunktet. Undervisningen er praksisnær og klæder dig på til at forstå samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring for på den baggrund at kunne analysere de økonomiske problemstillinger, der opstår.

Valgfag 3. semester

Med valgfaget på 3. semester kan du tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Eksempler på valgfag kunne være følgende:

 • Videregående statistik
 • Human ressource management
 • Organisation og ledelse
 • Moms og afgifter

Få international erfaring

Du har også mulighed for at få international erfaring ved fx at tage et sommerskoleophold; det vil sige et ophold i udlandet i en del af din sommerferie. Her får du sammen med international erfaring også opøvet evnen til at arbejde på tværs af uddannelser og kulturelle. Dette kan erstatte dit valgfag.

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Praksisnær holdundervisning

Undervisningen foregår dels som holdundervisning, dels som projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller - både i holdundervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Dine undervisere har en solid baggrund inden for det økonomiske felt, og med en bred erfaring i baggagen bidrager de sammen med gæsteundervisere til, at du præsenteres for, hvordan teorien skal bruges i praksis.  Som aktiv medspiller vil du får værktøjer til at præsentere komplicerede problemstillinger og samtidig opnå kompetencer inden for samarbejde og personlig gennemslagskraft.  

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du information om, hvordan du søger ind på uddannelsen til financial controller på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 4. semester skal du på praktikophold i en virksomhed.

Du kommer typisk i praktik hos en revisionsvirksomhed eller i en økonomi- eller regnskabsafdeling i en offentlig eller privatvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet er din mulighed for at prøve teorien af i praksis og få konkrete erfaringer, du kan bruge i dit første job. I praktikken kan du også tone din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. I perioden op til praktikforløbet vil vi på Erhvervsakademi Aarhus forberede dig bedst muligt, så du bliver klædt på til at søge en praktikplads. Du får fx tilbudt kurser i at skrive ansøgning og CV, og du kan få konkrete råd til din ansøgning. I starten af 3. semester inviterer vi en række relevante praktikvirksomheder på besøg, så du får indblik i de arbejdsopgaver, du kommer til at møde i praktikperioden.

Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden, hvor du kan specialisere dig inden for netop dine interesser.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan både ligge i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Herunder ser du eksempler på en række virksomheder, hvor financial controllere typisk er i praktik:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som financial controller har du solid økonomisk viden og godt indblik i de økonomiske funktioner, der er nødvendige for at lede en virksomhed. 

Jobtitler og opgaver

Med uddannelsen kan du få job i økonomiafdelinger, regnskabsafdelinger eller revisionsvirksomheder. I det private erhvervsliv giver uddannelsen mange muligheder, da alle virksomheder uanset branche og størrelse har en økonomifunktion. Dermed er der rigtig mange muligheder for dig som financial controller.

Mange opgaver vil udvikle sig fra praktikken over i dit første job og videre i din karriere. 

Herunder kan du se forskellige jobtitler og arbejdsområder, du kan møde som færdiguddannet financial controller. Opgaverne kan også gå på tværs af titler - afhængig af virksomhedens størrelse, fokus og opbygning af økonomifunktionen.

Financial controller

 • månedsrapportering
 • opfølgningen på performance
 • finansiel sparringspartner
 • analyser af regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen. 

Regnskabsøkonom

 • finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakt til kunder og leverandører
 • fakturering
 • debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemning af likvide beholdninger
 • resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejdelse af regnskaber og skatteopgørelser
 • Cash Management
 • administrative opgaver. 

Revisormedhjælper/revisorassistent

 • revidering af årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • økonomisk rådgivning
 • rådgivning om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgivning om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • bogførings- og regnskabsarbejde for kunder. 

Business controller

 • udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • udarbejdelse af investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administration af  investeringer og bevillinger
 • business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejdelse af ledelsesrapport
 • vedligeholdelse og rapportering af KPI'er
 • regnskabsaflæggelsen.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse som financial controller er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½-2½ år.

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.  

HA

Hvis du ønsker at videreuddanne dig med en 3-årig bachelor i erhvervsøkonmi (HA), skal du søge ind via optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Når du er optaget, kan du få foretaget en meritvurdering af fagene fra din financial controller-uddannelse.

Læs om HA på Aarhus Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på. Typisk vil videreuddannelse lige efter studiet kræve suppleringsfag.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder