Financial controller

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

120

Varighed

2 år

Studiestart

August

Søg ind nu
Financial Controller

Financial controller er en 2-årig videregående uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med økonomistyring, eksternt regnskab og revision.

Vil du arbejde med økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling i det private erhvervsliv eller inden for det offentlige? Vil du være med til at sikre, at budgetterne overholdes, og regnskaberne stemmer?

Få en bred økonomisk uddannelse

Financial controller er en bred økonomisk uddannelse. Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kvalificerer dig til at arbejde i både nationale og internationale virksomheder.

Med uddannelsen lærer du at kombinere viden inden for økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du er i stand til at varetage, og planlægge opgaver inden for det økonomiske ansvarsområde.  

Det er kun din egen fantasi, der sætter grænser for, hvilke virksomheder du kommer til at arbejde i. Alle danske og internationale virksomheder har behov for dygtige økonomiske medarbejdere.

GROW Iværksætter Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus 0167

Husk ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli

Vil du starte på en videregående uddannelse i august 2024? Så skal du søge før 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 her

Praksisnær og dialogbaseret undervisning

Med uddannelsen får du bred viden om regnskabsforståelse, erhvervs- og samfundsøkonomi og jura. Undervisningen er praksisnær, og underviserne har selv arbejdet med de faglige problemstillinger i praksis. Derudover inviterer vi ofte gæsteundervisere fra erhvervslivet, der fortæller om, hvordan teorien bruges i deres virksomhed. Undervisningen er på dansk, og foregår på hold med ca. 30 studerende. Der er mulighed for god dialog mellem studerende og underviser, og du vil undervejs i studiet indgå i forskellige grupper og projekter. Dermed er du godt klædt på, når du skal i praktik på dit 4. semester.

Bliv controller, revisor eller regnskabsmedarbejder

Uddannelsen som financial controller kan være fundamentet for en karriere fx som controller, regnskabsmedarbejder, revisor eller budgetmedarbejder i økonomifunktioner i private og offentlige virksomheder, revisionsvirksomheder eller som regnskabsmedarbejder.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Finansøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Få job i fx investerings-, forsikrings- eller ejendomsbranchen. Bliv en god rådgiver, der løser kundebehov med virksomhedens produkter.

Finansøkonom
Økonomi og it
Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og it

Gør karriere som it-konsulent eller projektleder. Kombiner forretningsforståelse og it - det efterspørges i branchen.

Økonomi og it
Jordbrugsteknolog - økonomi og ledelse

Jordbrugsteknolog - økonomi og ledelse

2-årig erhvervsakademiuddannelse, hvor du bliver skarp til økonomi, regnskab og skat i landbruget. Med viden om økonomi og kendskab til landbrugsbranchen får du job i fx pengeinstitutter, revisionsvirksomheder eller landbrugsrådgivning.

Jordbrugsteknolog - økonomi og ledelse

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen er bygget op således: Fællesdel (1.-3. semester), og praktikophold samt afsluttende eksamensprojekt (4. semester).

I løbet af de første tre semestre (1½ år) lægger du byggestenene til det fjerde og sidste semester, hvor du gennem din praktik får mulighed for at specialisere dig. Efter praktikopholdet skriver du det afsluttende eksamensprojekt, der tager udgangspunkt i dit praktikophold.

Arbejd med konkrete cases fra virksomheder

Hvert semester har et overordnet tema, hvor konkrete cases fra virksomheder er omdrejningspunktet. Undervisningen er praksisnær og klæder dig på til at forstå samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring for på den baggrund at kunne analysere de økonomiske problemstillinger, der opstår.

Valgfag på 3. semester

Med valgfaget på 3. semester kan du tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Her kan du se eksempler på valgfag:

 • Moms- og afgifter
 • ESG-rapportering
 • Værdipapir- og ejendomsinvestering
 • Udvidet Excel
 • Anvendt kunstig intelligens (AI)
 • Organisation og ledelse

Du kan få merit for valgfaget, hvis du følger et sommerskoleophold på uddannelsen.

Få international erfaring

Du kan få international erfaring under din uddannelse ved at tage på et sommerskoleophold; dvs. et ophold i udlandet i en del af din sommerferie. Her får du - udover international erfaring - også trænet din evne til at arbejde på tværs af uddannelser og kulturer. Et sommerskoleophold kan erstatte dit valgfag.

Du kan også tage dit praktikophold på 4. semester i udlandet. 

Praksisnær holdundervisning

Undervisningen foregår dels som holdundervisning, dels som projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller - både i holdundervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Dine undervisere har en solid baggrund inden for det økonomiske felt, og med en bred erfaring i baggagen bidrager de sammen med gæsteundervisere til, at du præsenteres for, hvordan teorien skal bruges i praksis.  Som aktiv medspiller vil du får værktøjer til at præsentere komplicerede problemstillinger og samtidig opnå kompetencer inden for samarbejde og personlig gennemslagskraft.  

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du information om, hvordan du søger ind på uddannelsen til financial controller på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 4. semester skal du på praktikophold i en virksomhed.

Du kommer typisk i praktik hos en revisionsvirksomhed eller i en økonomi- eller regnskabsafdeling i en offentlig eller privatvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet er din mulighed for at prøve teorien af i praksis og få konkrete erfaringer, du kan bruge i dit første job. I praktikken kan du også tone din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. I perioden op til praktikforløbet vil vi på Erhvervsakademi Aarhus forberede dig bedst muligt, så du bliver klædt på til at søge en praktikplads. Du får fx tilbudt kurser i at skrive ansøgning og CV, og du kan få konkrete råd til din ansøgning. I starten af 3. semester inviterer vi en række relevante praktikvirksomheder på besøg, så du får indblik i de arbejdsopgaver, du kommer til at møde i praktikperioden.

Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden, hvor du kan specialisere dig inden for netop dine interesser.

Arbejdsgiver De Er Gode Til At Regne Og Forstå

Arbejdsgiver: Financial controllere er gode til at regne og forstå

I Aarhus-virksomheden AROS Statsautoriserede Revisorer har man langt hen ad vejen bygget virksomheden op med praktikanter fra Erhvervsakademi Aarhus.

Læs historien her

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan både ligge i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Herunder ser du eksempler på en række virksomheder, hvor financial controllere typisk er i praktik:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som financial controller har du solid økonomisk viden og godt indblik i de økonomiske funktioner, der er nødvendige for at lede en virksomhed. 

Jobtitler og opgaver

Med uddannelsen kan du få job i økonomiafdelinger, regnskabsafdelinger eller revisionsvirksomheder. I det private erhvervsliv giver uddannelsen mange muligheder, da alle virksomheder uanset branche og størrelse har en økonomifunktion. Dermed er der rigtig mange muligheder for dig som financial controller.

Mange opgaver vil udvikle sig fra praktikken over i dit første job og videre i din karriere. 

Herunder kan du se forskellige jobtitler og arbejdsområder, du kan møde som færdiguddannet financial controller. Opgaverne kan også gå på tværs af titler - afhængig af virksomhedens størrelse, fokus og opbygning af økonomifunktionen.

Financial controller

 • månedsrapportering
 • opfølgningen på performance
 • finansiel sparringspartner
 • analyser af regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen. 

Regnskabsøkonom

 • finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakt til kunder og leverandører
 • fakturering
 • debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemning af likvide beholdninger
 • resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejdelse af regnskaber og skatteopgørelser
 • Cash Management
 • administrative opgaver. 

Revisormedhjælper/revisorassistent

 • revidering af årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • økonomisk rådgivning
 • rådgivning om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgivning om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • bogførings- og regnskabsarbejde for kunder. 

Business controller

 • udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • udarbejdelse af investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administration af  investeringer og bevillinger
 • business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejdelse af ledelsesrapport
 • vedligeholdelse og rapportering af KPI'er
 • regnskabsaflæggelsen.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse som financial controller er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½-2½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.  

HA

Hvis du ønsker at videreuddanne dig med en 3-årig bachelor i erhvervsøkonmi (HA), skal du søge ind via optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Når du er optaget, kan du få foretaget en meritvurdering af fagene fra din financial controller-uddannelse.

Læs om HA på Aarhus Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på. Typisk vil videreuddannelse lige efter studiet kræve suppleringsfag.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj 7G 2019

Det perfekte springbræt til en karriere i revision

Henrik Clausen har brugt financial controller-uddannelsen som genvej til at blive revisor, fordi arbejdsmetoder og cases fra uddannelsen afspejler revisorjobbet.

Læs historien her

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her