Bestyrelsen

Se alle medlemmer af vores bestyrelse her

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Erhvervsakademi Aarhus. Det indebærer bl.a., at uddannelsernes kvalitet og udvikling sikres.

Finn Lund Andersen

Finn Lund Andersen (formand)

Direktør, Ballisager A/S

Udpeget ved selvsupplering

Jakob Lave

Jakob Lave (næstformand)

Direktør for bæredygtig forretningsudvikling, DLG

Udpeget af Landbrug og Fødevarer/Danske Anlægsgartnere/Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere/Jordbrugsteknologer i Danmark

Michael Tøttrup

Michael Tøttrup

Afdelingsleder, Prosa

Udpeget af FH

Kristian Sørensen

Kristian Sørensen

Uddannelses og udviklingskonsulent, HK Østjylland

Udpeget af FH

Pernille Rhode

Pernille Rohde

Regionsformand, Teknisk Landsforbund

Udpeget af FH

Poul Nielsen

Poul Nielsen

Områdedirektør, Danske Bank

Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Peter Duch Svenson

Peter Duch-Svenson

Adm. direktør, Linak Danmark A/S

Udpeget af Dansk Industri

Per Kirchner

Per Kirchner

CEO, Novicell

Udpeget af Dansk Erhverv

Lone Eibye Mikkelsen

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor, Aarhus Katedralskole

Udpeget ved selvsupplering

Jonna Fonnesbæk Hansen

Jonna Fonnesbæk Hansen

Lektor, Erhvervsakademi Aarhus

Medarbejderrepræsentant

Susanne Østergaard Olsen

Susanne Østergaard Olsen

Lektor, Erhvervsakademi Aarhus

Medarbejderrepræsentant

Emmelie Badstue Sloth Svendsen

Emmelie Badstue Sloth Svendsen

Studerende, professionsbachelor i jordbrug

Repræsentant for de studerende

no-image

Vakant

Repræsentant for de studerende