Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Erhvervsakademi Aarhus. Det indebærer bl.a., at uddannelsernes kvalitet og udvikling sikres.

Bestyrelsesmedlemmer

Udpeget af Dansk Erhverv
Finn Lund Andersen (bestyrelsesformand),
direktør hos AS3 A/S
Udpeget af Landbrug og Fødevarer/Danske Anlægsgartnere/Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere/Jordbrugsteknologer i Danmark
Jakob Lave (næstformand),
udviklingschef hos Seges
Udpeget af LO/FTF
Michael Tøttrup,
ledelseskonsulent hos Prosa
Jesper Thorup,
afdelingsformand hos HK Østjylland
Billede er på vej Pernille Rohde
regionsformand i bestyrelsen hos Teknisk Landsforbund.
Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Poul Nielsen,
områdedirektør hos Danske Bank
Udpeget af Dansk Industri
Peter Duch-Svenson,
adm. direktør, Linak Danmark A/S
Udpeget ved selvsupplering
Janus Benn Sørensen,
entreprenør hos Innovation Invest
Mai Louise Agerskov
adm. direktør hos INCUBA A/S
Medarbejderrepræsentanter
Jonna Fonnesbæk Hansen,
lektor hos Erhvervsakademi Aarhus
Susanne Østergaard Olsen,
lektor hos Erhvervsakademi Aarhus
Repræsentanter for de studerende
Kim Jakobsen,
studerende på serviceøkonomuddannelsen
Kasper Højberg Rasmussen,
studerende på jordbrugsteknologuddannelsen