Bestyrelsen

Se alle medlemmer af vores bestyrelse her

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Erhvervsakademi Aarhus. Det indebærer bl.a., at uddannelsernes kvalitet og udvikling sikres.

Finn Lund Andersen

Udpeget ved selvsupplering

Finn Lund Andersen (formand)

Direktør, Ballisager A/S

Jakob Lave

Udpeget af Landbrug og Fødevarer/Danske Anlægsgartnere/Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere/Jordbrugsteknologer i Danmark

Jakob Lave (næstformand)

Direktør for bæredygtig forretningsudvikling, DLG

Michael Tøttrup

Udpeget af FH

Michael Tøttrup

Ledelseskonsulent, Prosa

Jesper Thorup

Udpeget af FH

Jesper Thorup

Afdelingsformand, HK Østjylland

Pernille Rhode

Udpeget af FH

Pernille Rohde

Regionsformand, Teknisk Landsforbund

Poul Nielsen

Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Poul Nielsen

Områdedirektør, Danske Bank

Peter Duch Svenson

Udpeget af Dansk Industri

Peter Duch-Svenson

Adm. direktør, Linak Danmark A/S

Per Kirchner

Udpeget af Dansk Erhverv

Per Kirchner

CEO, Novicell

Lone Eibye Mikkelsen

Udpeget ved selvsupplering

Lone Eibye Mikkelsen

Rektor, Aarhus Katedralskole

Jonna Fonnesbæk Hansen

Medarbejderrepræsentant

Jonna Fonnesbæk Hansen

Lektor, Erhvervsakademi Aarhus

Susanne Østergaard Olsen

Medarbejderrepræsentant

Susanne Østergaard Olsen

Lektor, Erhvervsakademi Aarhus

no-image

Repræsentant for de studerende

Vakant

Mikkel Ryberg Nikolajsen

Repræsentant for de studerende

Mikkel Ryberg Nikolajsen

Studerende, professionsbachelor i international handel og markedsføring