Professionsbachelor i it-sikkerhed

Bliv specialist i it- og cybersikkerhed.

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse er for dig, som vil arbejde specialiseret inden for it-sikkerhed. Du får teoretisk viden og praktisk erfaring og bliver en efterspurgt medarbejder i it-branchen, hvor sikkerhed er et højaktuelt indsatsområde.

Du bliver klædt på til en karriere som specialist inden for it-sikkerhed. Du kommer til at arbejde med fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forbindelse med udvikling og drift af it-systemer, netværk og mobile løsninger.

Der er studiestart på uddannelsen i januar og august.

Design sikre systemer og netværk - og lær om it-governance

På uddannelsen kommer du til at arbejde inden for fire kerneområder:

 • System- og applikationssikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Design af sikre systemer
 • Sikkerhedsledelse (it-governance)

Herudover kan du vælge mellem en række valgfag og specialisere din viden.

Stort behov for viden om it-sikkerhed

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv. Det er virksomhedernes vurdering, at der er et stort og stigende behov for medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for it- og cybersikkerhed.

Få praktisk erfaring på CV’et

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed. I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Uddannelsen

Som professionsbachelor i it-sikkerhed bliver du specialist i bl.a. cybersikkerhed, netværkssikkerhed og it-governance.

Uddannelsen er en 1½-årig overbygningsuddannelse for datamatikere, it-teknologer eller dig med tilsvarende kompetencer. Uddannelsen svarer til 90 ECTS.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Introduktion til it-sikkerhed (5 ECTS)

Sikkerhed i it-governance (5 ECTS)

Systemsikkerhed (10 ECTS)

Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS)

Videregående sikkerhed i it-governance (5 ECTS)

Softwaresikkerhed (10 ECTS)

Valgfag (15 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS)

Læs om fagene på uddannelsen

Du får viden om grundlæggende programmering og netværk. Du lærer et programmeringssprog, som ofte anvendes inden for it-sikkerhed. Vi ser på områdets centrale begreber

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • forstå grundlæggende programmeringsprincipper
 • arbejde med netværksprotokoller og sikkerhed
 • kende forskel på datatyper – primære og abstrakte
 • konstruere simple programmer, der bruger SQL databaser eller netværk
 • skabe og anvende værktøjer til at opsnappe og filtrere netværkstrafik
 • opsætte et simpelt netværk
 • foretage netværksanalyser
 • forstå og arbejde videre med andres scripts
 • håndtere mindre scripting-programmer ud fra et it-sikkerhedsmæssigt perspektiv

Du bliver introduceret til grundlæggende principper og begreber i arbejdet med it-sikkerhed, herunder etiske og politiske aspekter.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • anvende it-sikkerhedsprincipper, der løser problemet
 • medtænke praktiske etiske overvejelser i arbejdet med it-sikkerhed
 • foretage en risikoanalyse og -vurdering af bl.a. datasikkerhed
 • identificere og analysere trusler og forstå trusselsbilleder
 • foretage operationelle overvejelser for it-sikkerhed
 • udarbejde sikkerhedspolitikker og -procedurer (business continuity and disaster recovery)

Du får viden og færdigheder, så du kan udvælge og implementere konkrete tiltag, som sørger for sikkerhed for virksomheden og dens udstyr.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • forstå sikkerhedsprincipper og –procedurer til systemsikkerhed
 • arbejde med governance, forensic-processer og OS-roller
 • identificere relevante it-trusler
 • foretage sikkerhedsadministration i DBMS
 • udnytte modforanstaltninger til sikring af systemer
 • følge et benchmark for at sikre opsætning af enhederne
 • implementere systematisk logning og monitering af enheder
 • analysere logs for incidents og følge et revisionsspor
 • genoprette systemer efter en hændelse
 • håndtere enheder på command line-niveau
 • håndtere værktøjer til at identificere og fjerne forskellige typer af endpoint-trusler
 • anvende konkrete mekanismer for at forhindre eller reagere på specifikke it-sikkerhedsmæssige hændelser

Lær at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til netværkssikkerhed. Vi ser på forskellig sikkerhedsudstyr (IDS) til monitorering. Du lærer at vurdere sikkerheden i et netværk, lukke eventuelle sårbarheder i netværket og opsætte VPN-teknologier.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • designe, konstruere, implementere og teste et sikkert netværk
 • håndtere netværkstrusler og identificere sårbarheder i netværket
 • stå for trådløs sikkerhed og sikkerhed i TCP/IP
 • teste netværk for angreb rettet mod de mest anvendte protokoller (ssl)
 • forstå sniffing-strategier og -teknikker
 • foretage overvågning, logning og snmp
 • opsætte VPN og netværksenheder til sikkerhed (firewall, IDS/IPS, honeypot, DPI)
 • overvåge netværk og netværkskomponenter (IDS, IPS, honeypot)
 • monitorere og administrere et netværks komponenter
 • udfærdige en rapport om sårbarheder i et netværk (red team report)

Få viden, så du kan bidrage til tilrettelæggelsen af sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Du får bl.a. forståelse for, hvordan samfundsorganisationer påvirker sikkerhedsarbejdet.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • stå for sikkerhedsarbejde/it-governance i virksomheden
 • navigere i relevant jura
 • foretage risikoanalyse
 • forstå virksomheden og dens kultur og infrastruktur i et sikkerhedsperspektiv
 • udarbejde it-politikker

Du får viden om softwaresikkerhed, så du kan forstå programkvalitet, fejlhåndtering og datahåndterings betydning for softwarearkitekturens sårbarhed. Du lærer om forskellige designprincipper, herunder security by design.

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • forstå hvilken betydning programkvalitet har for it-sikkerhed ift. trusler mod software, kriterier for programkvalitet og fejlhåndtering i programmer
 • anvende forskellige designprincipper, herunder security by design og privacy by design
 • programmere håndtering af forventede og uventede fejl
 • definere lovlige og ulovlige inputdata
 • anvende API og/eller standardbiblioteker
 • opdage og forhindre sårbarheder i programkoder
 • sikkerhedsvurdere softwarearkitektur
 • anvende krypteringstiltag
 • håndtering risikovurdering af programkode for sårbarheder

Eksempler på valgfag kunne være:

 • Offensive security
 • Cloud security (praktisk tilgang til data flow og identitetsstyring)
 • Internet of things / system control & data acquisition
 • Mobilsikkerhed

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i it-sikkerhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Datamatiker
 • It-teknolog

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar). Oprettelse af hold med studiestart i januar er med forbehold for, at vi får nok kvalificerede ansøgere.

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber.

1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00
1. december kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Der er studiestart onsdag 21. august 2024 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 2. september 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart mandag 5. februar 2024.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV. Du kan komme i praktik i en it-virksomhed eller i en virksomhed, som har komplekse opgaver inden for it-sikkerhed og persondata.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som specialist i it- og cybersikkerhed bliver du en efterspurgt medarbejder med mange jobmuligheder. Som professionsbachelor i it-sikkerhed kan du professionelt og selvstændigt stå for analyse, planlægning og vurdering af it-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer.

Din jobtitel kan fx blive:

 • SOC analyst
 • Cybersikkerhedsspecialist
 • It-sikkerhedskonsulent
 • It-sikkerhedsingeniør
 • It-sikkerhedsansvarlig
 • It-revisor
 • Threat hunter
 • Sikkerhedsrådgiver til it-sikkerhed
 • Data protection officer (DPO)
 • Information security officer

Du kan – ud over din nye viden om it-sikkerhed – bidrage til dit fremtidige job med den uddannelsesbaggrund, du har – fx din viden om programmering, systemudvikling eller netværk.

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018. 

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder