Studerende Professionsbacheloruddannelse It Arkitektur 0757

ESCAPE - udvikling af studerendes omstillings- og handlekompetencer

ESCAPE er et udviklingsprojekt, støttet af Fonden for Entreprenørskab, hvis formål er at udvikle de studerendes omstillings- og handlekompetencer til at møde en verden, der i stigende grad er usikker og uforudsigelig.

ESCAPE står for: Entrepreneurship and Skills for the 21st Century in Academic Profession Education.

Projektets overordnede formål er at udvikle en operationel entreprenørskabsstrategi med et tilhørende inspirationskatalog med indsatser, fagforløb og aktiviteter, der taler ind i opfyldelsen af den strategiske rammekontrakts mål om udvikling af kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked.

Projektets baggrund

Erhvervsakademi Aarhus har i en årrække arbejdet med forskellige entreprenørskabsindsatser og aktiviteter, som på enkelte uddannelser nu er en del af studieordningen. Sideløbende er der udviklet og gennemført en del ekstra- og co-curriculære entreprenørskabsaktiviteter. Hidtidige aktiviteter har typisk været forankret i et af akademiets seks kompetencecentre og båret af ”lokale” ildsjæle.

Erhvervsakademi Aarhus har imidlertid ikke en sammenhængende og (naturligt) integreret entreprenørskabsindsats, der taler ind i den eksisterende 21st Century Skills strategi og skaber en bred forståelse for udviklingen af de relevante færdigheder og kompetencer på tværs af hele akademiet.’

Projektets formål

Med ESCAPE vil vi bryde fri af de vante tankegange – lige som entreprenøren – og arbejde på en ny og strategisk måde med entreprenørskab, ved at udvikle og anvende et nyt begreb, som er ”omstillingskompetence”. Det er en samlet betegnelse for de kompetencer, der defineres som "entrepreneurielle". Entreprenørskab skal ikke ”blot” være en faglighed på få uddannelser, men integreres og forstås som en del af 21st. Century Skills, som vi i forvejen arbejder med på Erhvervsakademi Aarhus som et institutionelt pejlemærke.

Rammen for ESCAPE projektet er derfor 'Fadels Fire Dimensional Uddannelsesmodel'. Der er fokus på udvikling af de professionelle færdigheder i modellen, så de studerendes omstillings- og handlekompetencer udvikles til at møde en verden, der i stigende grad er usikker, uforudsigelig og kompleks. Via Erhvervsakademi Aarhus' pædagogiske platform udvikles handlekompetence ved at studerende er medansvarlige for læringen via aktiv deltagelse og erfaringsbaseret læring (handling, erfaring og refleksion).

Strategiudviklingsprocessen i ESCAPE projektet og implementering at fremtidige tiltag, fagforløb og aktiviteter, der udvikles i projektet, skal indarbejdes i akademiets rammekontrakt, specifikt målet om ”Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked”. Det skal understøtte det videre arbejde i en markant grad og sikre et bredt initiativ og opbakning på tværs af alle uddannelser samt skabe et fælles sprog på tværs af akademiet, så entreprenørielle aktiviteter bliver et middel til at udvikle 21st Century skills i form af omstillingskompetencer frem til og med 2029.

Resultater

Målet er, at erfaringerne fra både tidligere og eksisterende entreprenørskabsundervisning og aktiviteter på akademiets mange forskellige uddannelser skal undersøges og inddrages. På den måde fremmer vi udviklingen af aktiviteter, der virker og kan styre uden om barrierer for implementering. Vi skal sikre en tværgående, sammenhængende og holistisk strategi og integration af entreprenørielle aktiviteter i alle uddannelser.

Målet er at skabe en fælles forståelse af nødvendigheden af entreprenørielle aktiviteter i alle uddannelser samt at sikre, at det fælles sprog om entreprenørskab handler om at skabe et innovativt og omstillingsparat mindset hos alle studerende samt en bevidsthed om det hos akademiets ledelse og medarbejdere. Derigennem udvikler og træner de studerende 21st Century skills, hvor fokus i ESCAPE projektet især er færdighederne: kreativitet, kritisk tænkning, kollaboration og kommunikation samt karakteregenskaber.

Det er sideløbende et naturligt mål at sikre en kontinuerlig rekruttering til Erhvervsakademi Aarhus' studentervæksthus, GROW, så vi får flere studenteriværksættere og en bred diversitet i samme. For at lykkes med projektet skal vi etablere nye entreprenørielle teams med forskelligartede kompetencer fra forskellige uddannelser, så det ikke kun er de ”sædvanlige” uddannelser med fokus på innovation og entreprenørskab, der ”føder” iværksættere. Dermed sikres flere iværksættere med en større diversitet i både faglige og personlige kompetencer, som igen vil medføre flere og mere bæredygtige forretningsideer, startupvirksomheder og vækstpotentiale.

Ligeledes er et mål med projektet at rekruttere nye undervisere på de forskellige uddannelser som ildsjæle, der bærer projektets formål og forankring af resultater ind i deres forskellige kompetence centre.

Vidensprodukter

  • En operationel entreprenørskabsstrategi med et tilhørende inspirationskatalog med indsatser, fagforløb og aktiviteter.
  • Litteraturstudie/working paper, der kortlægger eksisterende definitioner af entreprenørskab, entreprenørielle kompetencer og bud på integration i fag og uddannelser.
  • Udvikling og test af tværgående valgfag.
  • Inspirationsartikel.

Samarbejde

Samarbejdspartnere i ESCAPE projektet er Fonden for Entreprenørskab samt VIA University College og KU (Københavns Universitet) samt Aarhus Kommune Erhverv.

Projektperiode 

Projektperiode: december 2022 - juni 2024.

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Se vores andre projekter og e-bøger

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden