Studieteknik

Ta’ et kursus i studieteknik før du starter på en uddannelse og lær at bruge din tid effektivt

Med kurset får du indblik i, hvad det kræver at læse på en kompetencegivende videregående uddannelse på deltid, og hvordan du tilrettelægger dit studium, så du samtidig har tid og overskud til at passe dit job.

Du får viden om konkrete værktøjer – fx læse- og notatteknik – som forbedrer dit udbytte af undervisningen. Vi ser også på, hvordan du kan anvende dine nye faglige kompetencer og dit nye netværk af medstuderende i din videre karriere.

Kursusmaterialet er gratis og udleveres på kurset.

Indhold

 • Motivation
 • Planlægning
 • Læseteknik
 • Notatteknik
 • Bedre indlæring
 • Læringsformer
 • Læringsmål
 • Gruppearbejde
 • Blooms taksonomi
 • Argumentationsmodel
 • Eksamensforberedelse
 • Kompetence CV.

Ingen kursusdato fastlagt