Drift og vedligehold af måleudstyr

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Dette grundlæggende fag lærer dig at håndtere de relevante situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr.

Det lærer du om

 • Vedligehold af måleudstyr og instrumenter
 • Planlægning og vurdering af kalibreringsrutiner og kalibreringseffekter
 • Håndtering af kalibreringsresultater og kalibreringssertifikater
 • Normaler og sporbarhed
 • Akkreditering/certificering
 • Six Sigma
 • Kontrolkort og outlier tests
 • Statistiske tests

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'drift og vedligehold af måleudstyr', kan du:

 • håndtere situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for drift og vedligehold af måleudstyr.
 • udvikle egen praksis i relation til drift og vedligehold af måleudstyr

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'drift og vedligehold af måleudstyr' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 11-09-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 09-09-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.