Drift og vedligehold af måleudstyr

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Dette grundlæggende fag lærer dig at håndtere de relevante situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr.

Indhold

 • Vedligehold af måleudstyr og instrumenter
 • Planlægning og vurdering af kalibreringsrutiner og kalibreringseffekter
 • Håndtering af kalibreringsresultater og kalibreringssertifikater
 • Normaler og sporbarhed
 • Akkreditering/certificering
 • Six Sigma
 • Kontrolkort og outlier tests
 • Statistiske tests

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'drift og vedligehold af måleudstyr', kan du:

 • håndtere situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for drift og vedligehold af måleudstyr.
 • udvikle egen praksis i relation til drift og vedligehold af måleudstyr

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "drift og vedligehold af måleudstyr" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: 07-02-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Drift og vedligehold af måleudstyr

Startdato: Forår 2025

Opstartsgaranti

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag