Markedsføringsøkonom for eliteidrætsudøvere

Kombinér din sportskarriere med en uddannelse inden for salg og markedsføring.

Er du en af dem, der i dag udøver sport på elite- og konkurrenceniveau og samtidig er begyndt at tænke på at tage en videregående uddannelse? Så har Erhvervsakademi Aarhus en løsning til dig, hvor du i en periode på to år kan kombinere uddannelse med din sportslige karriere.

Med vores ‘markedsføringsøkonom for eliteidrætsudøvere’ har vi tilrettelagt et uddannelsesforløb, der tager hensyn til den fleksibilitet, der er nødvendig for den travle sportsudøver. Det handler om fleksible rammer i uddannelsen og hjælp til studieplanlægning.

Jeg er i dag studerende på ’markedsføringsøkonom iværksætter’, hvor fleksibiliteten er fin. Men med en uddannelse som ’markedsføringsøkonom for eliteidrætsudøvere’ vil jeg i endnu højere grad kunne kombinere mine sportsambitioner med ønsket om en uddannelse. Større fleksibilitet i forhold til fri til træning og stævner med mulighed for at tage timer og eksamen på andre tidspunkter og steder – det er optimalt.

Lars Mousing, Liga-håndboldspiller

Vi tilbyder

 • fleksibilitet i forhold til, hvilke hold du følger i undervisningen, så du kan passe din sport sammen med studierne
 • mulighed for at tage eksaminer eksternt – dog med selvfinansiering hvis eksamen tages i udlandet
 • administrativ hjælp – eksempelvis i forbindelse med flytning/ændring af eksamen, dispensationer og udskydelse af tidsfrister
 • mulighed for at aflevere studiets projektopgaver individuelt eller i grupper – indrettet så du kan passe træning og konkurrencer
 • oplysning om den enkelte studerendes muligheder på Erhvervsakademi Aarhus
 • mentorordning, hvor du kan søge råd og vejledning om studiet samt hjælp til planlægning af studieforløb, så du kan få det til at gå op med din ‘sportskalender’.

Sådan søger du om optagelse på specialiseringen

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev 28. juli. Herefter kan du søge om at blive elitesportsstuderende. Se her, hvordan du søger

Ansøgningsfristen er 6. august kl. 12.00. 

Du får besked, om du er optaget, en uge inden studiestart.

Hvis du ikke bliver optaget på specialiseringen, er du stadig garanteret plads på markedsføringsøkonom, almen linje.   

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen

Herudover vurderer vi ansøgere til 'markedsføringsøkonom for eliteidrætsudøvere' ud fra følgende kriterier:

 • niveau og tidsforbrug på sportsgrenen
 • motiveret ansøgning og CV 

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

 • Dokumentation på dit niveau og tidsforbrug på sportsgrenen
 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning

Få fat i en studie- og karrierevejleder