Tryk- og temperaturmåling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i de mest udbredte transducertyper.

Du trænes derudover i at tilegne dig viden om transducertyper, som du ikke kender på forhånd.

Indhold

  • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
  • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
  • Signalbehandling og korrektion
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'tryk- og temperaturmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for tryk- og temperaturmåling
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for tryk- og temperaturmåling
  • udvikle egen praksis i relation til tryk- og temperaturmåling

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Tryk- og temperaturmåling' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "tryk- og temperaturmåling" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 31-01-2022

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 06-02-2024

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag