Tryk- og temperaturmåling

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

3. februar 2026

Pris fra

15.340 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 2533

Tag 'tryk- og temperaturmåling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i de mest udbredte transducertyper.

Du trænes derudover i at tilegne dig viden om transducertyper, som du ikke kender på forhånd.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
  • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
  • Signalbehandling og korrektion
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'tryk- og temperaturmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for tryk- og temperaturmåling
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for tryk- og temperaturmåling
  • udvikle egen praksis i relation til tryk- og temperaturmåling

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'tryk- og temperaturmåling' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

'Tryk- og temperaturmåling' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Akademiniveau

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 3. februar 2026

Tidspunkt: 8 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.340 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Tilmelding er endnu ikke åben.