Tryk- og temperaturmåling

Tag 'tryk- og temperaturmåling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i de mest udbredte transducertyper.

Du trænes derudover i at tilegne dig viden om transducertyper, som du ikke kender på forhånd.

Det lærer du om

  • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
  • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
  • Signalbehandling og korrektion
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'tryk- og temperaturmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for tryk- og temperaturmåling
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for tryk- og temperaturmåling
  • udvikle egen praksis i relation til tryk- og temperaturmåling

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'tryk- og temperaturmåling' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Tryk- og temperaturmåling' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 06-02-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tryk- og temperaturmåling

Startdato: 03-02-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.