Professionsbachelor i jordbrug

PUNC

PUNC er et 4-årigt Erasmus+ -projekt, hvis formål er at udvikle kompetencer til både undervisere og studerende til at håndtere usikkerhed i undervisningen, på arbejdsmarkedet osv. på en positiv og produktiv måde.

Projektet skal give undervisere strategier, værktøjer og metoder til at udvikle læringsmiljøer, der fremmer de studerendes færdigheder og kompetencer til at se usikkerhed som en positiv, generativ kraft, der kan overvinde og tackle den volatile, usikre, komplekse og flertydige verden, vi befinder os.

Projektets formål og baggrund

Vi lever og arbejder i et VUCA-miljø: Volatilt, usikkert, komplekst, tvetydigt (Bennis, Nanus, 1987), hvor konstante ændringer og konkurrence er standarden. Mange virksomheder ser innovation som et middel til at håndtere VUCA-elementerne. Derfor søger de efter medarbejdere, der er kreative, robuste og innovative problemløsere.

Aktører på både arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet vil blive konfronteret med usikkerhed, f.eks. afledt af kriser som Covid19, men netop evnen til at håndtere usikkerhed på en produktiv måde er afgørende for medarbejdere, virksomhederne, de arbejder i, de undervisere, der uddanner dem og for samfundet, de bidrager til. Der er brug for forandrings-skabere.

Tidligere undersøgelser viser, at mange videregående uddannelser mangler viden, færdigheder og værktøjer til at støtte deres studerende i at udvikle deres evner til at håndtere usikkerhed på en positiv, generativ og produktiv måde. Dette på trods af, at mange højere uddannelsesinstitutioner i stigende grad fokuserer på at uddanne studerende til at reflektere over sig selv som professionelle. Hvis ikke usikkerhed integreres i læringsprocesserne som en del af de studerendes faglige og personlige udvikling, kan håndtering af et VUCA-miljø føre til stress, angst og sårbarhed og dermed hæmme de studerendes growth mindset (Dweck, 2016) og generelle employability.

Derfor er formålet med PUNC-projekt at udfylde kompetencegabet i forhold til at håndtere usikkerhed produktivt og professionalisere undervisere, så de studerende kan udvikle deres Professional UNcertainty Competences.

I PUNC-projektet vil 6 partnere fra forskellige hjørner af Europa kombinere deres ekspertise, udveksle viden og lære af hinandens kulturer i en strukturel international udveksling mellem undervisere og forskere om temaerne læring, kompetence, udvikling af karakteregenskaber, innovative kompetencer (FINCODA.eu) og pædagogik for at støtte undervisere i at træne modstandsdygtige professionelle studerende/medarbejdere til at håndtere usikkerhed på en positiv og produktiv måde.

Foreløbigt arbejdes der ud fra en definition af “Professional UNcertainty Competence” som: evnen til at være opmærksom på, reflektere over, kombinere og bruge viden, faglige færdigheder, karakteregenskaber og metarefleksion til at handle i et usikkert (VUCA) miljø. På denne måde er PUNC ”evnen til at håndtere og handle i VUCA-miljøet” ved altid at arbejde med og anvende den fire dimensionale uddannelsesmodel (Fadel et al., 2015) og kompetenceopbygning og ikke blive lammet af usikkerhed osv. PUNC projektet er dermed tæt relateret til BOOST projekterne på Erhvervsakademi Aarhus.

Læs mere om PUNC projektet her.

Resultater

Målet er at skabe følgende resultater/videns produkter i PUNC-projektet:

  • Lærervejledning til design af VUCA-læringsmiljø med udgangspunkt i best practice
  • Definition af en PUNC-kompetenceramme
  • PUNC-værktøjskasse. 

Målet med projektet er ikke kun at gavne projektpartnerne, men også de øvrige uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politikere i de enkelte lande. På kort sigt øger projektet den akademiske viden og deler praksisbaseret erfaring blandt undervisere ift. at håndtere usikkerhed, som skal resultere i enkle, praktiske og elektroniske værktøjer til undervisere og studerende med formålet at udvikle, anvende og dokumentere PUNC.

På lang sigt er projektets mål at fremme strategier, værktøjer og metoder til at uddanne dimittender med høj tolerance over for usikkerhed, en høj motivation og innovationsevne med bedre faglige færdigheder, kompetencer og iværksætterevner for at kunne agere succesfuldt i et VUCA-miljø.

Samarbejde

Samarbejdspartnere i PUNC-projektet er:

  • University of Gdansk, som er projektleder
  • Organisationen Innovation Camp, Polen
  • University of Applied Sciences i Turku, Finland
  • University of Applied Sciences Utrecht, Holland
  • University of Valencia, Spanien
  • Erhvervsakademi Aarhus

Flere af samarbejdspartnerne i PUNC-projektet er gengangere fra det ligeledes EU finansierede INDOPED projekt i Indonesien.

Internt på Erhvervsakademi Aarhus består projektgruppen af Mette Risgaard Olsen, Ulla Haahr, Jesper Nørskov, Anna Skouboe Roesen og Susanne Østergaard Olsen. Desuden forventes det, at studerende og undervisere på professionsbacheloruddannelsen i hhv. Innovation og Entrepreneurship og International Handel og Markedsføring involveres i løbet af projektperioden.

Projektperiode

Projektperiode: September 2020 - juni 2023

Overordnet økonomi- og administrationsansvarlig: Ulla Haahr.

Videns produkter

Projektleder:

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden