Green X – grøn oplevelsesøkonomi i eventdesign

Projektet undersøger, hvordan oplevelsesøkonomien kan gentænkes ind i den bæredygtige omstilling som både operativ praksis og forståelsesramme for udvikling. Projektets fokus er eventdesign til eventarrangører og til virksomheder, der kunne ønske at gå ind i eventsamarbejde.

Spørgsmålet er, hvad er eventens mulighed for at være en drivende kraft for samarbejde, innovation og måske en ’grøn dannelse’ i dén bæredygtige omstilling, som oplevelsesindustrien og turismesektoren også sigter mod?

Hvordan kan virksomheder og eventarrangører i den forbindelse succesfuldt samarbejde på et værdibaseret grundlag, ’people, planet, profit’ (Elkington 1993), og samtidigt skabe værdi for både eventgæster og den destination, som eventen er en del af?

Projektet undersøger svarerne herpå og gør det gennem serviceøkonomuddannelsens eksisterende faglighed for at give bæredygtig omstilling en praksisnær mening med særlig fokus på oplevelsesøkonomi, værtskab og eventdesign. Projektet henter derfor sit teoretiske grundlag fra samme områder og fra bæredygtig omstilling, event management og turismeteori.

Projektets empiriske grundlag udvikles i et studie af det globale event The Ocean Race 2022-23 og den lokale strategiske- og praktiske forvaltning i Stopover-eventen i maj-juni 2023 i Aarhus.

Projektets baggrund

Oplevelsesindustrien og turismesektoren er for længst begyndt at arbejde for en bæredygtig omstilling på flere niveauer, vi ser det på strategisk- og destinationsniveau og på både ældre og nyere typer certificeringer, måle- og rapporteringsformer.

Bæredygtig omstilling udgør samtidigt et omdrejningspunkt for mange mindre produkt- og service/oplevelses-innovationer og medarbejdere tager derigennem ejerskab på omstillingen. Ofte er det gode, men enkeltstående idéer fra ildsjæle. Den systemiske bæredygtighed (som Planetary Boundaries, Doughnutøkonomien, SDG’erne, 3P/Triple Bottom Line) arbejdes der også med, men der mangler ofte en forbindelse mellem de lavpraktiske innovationer og den afgørende holistiske forståelse, der måske kan være med til at flytte virksomhederne og organisationerne.

Oplevelsesøkonomien har i den forbindelse, og siden begyndelsen, haft kreativiteten indbygget og samtidigt demonstreret en evne til at bygge bro mellem traditionelt adskilte erhvervssektorer. Det ses i eventens mulighed som forsøgslaboratorium, udstillingsvindue, som katalysator for engagement og deltagelse og som sted, hvor gæster tilsyneladende er åbne overfor forandringer og det nye, som vi ser det gennem event-eksperimenter med eksempelvis plantebaseret kost og affaldssortering.

Projektets formål

Projektets formål er:

  1. skabe en bredere viden om bæredygtig omstilling, om både systemisk bæredygtighed i eventafvikling og om praksisnære bæredygtige innovationer for eventarrangører og deres partnerskaber
  2. skabe et bedre vidensgrundlag for at virksomheder og uddannelsesinstitutioner succesfuldt kan forstå og anvende værdierne ’people, planet, profit’ i et givent eventsamarbejde, og således potentielt motiveres til at indgå i kreative og innovative eventsamarbejder for at skabe bæredygtig omstilling.

Resultater

Projektet aftegner et fagområde, grøn oplevelsesøkonomi, som kan være med til at aktualisere fagligheden for serviceøkonomer - og andre uddannelser, som arbejder med turisme- og oplevelsesøkonomien - og være med til at flytte den praksisnært ind i den bæredygtige omstilling.

Projektets formål og resultater formidles i form af forskellige vidensprodukter, som du kan se i nedenstående afsnit.

Vidensprodukter

På baggrund af dette projekt udarbejdes der:

Video: Grøn Oplevelsesøkonomi i Event Design (video lavet af Aarhus Kommune)

Samarbejde

Det faglige fokus er afledt af et 3-årigt eksisterende lærings- og fagudviklingssamarbejde med eventorganisationen Aarhus Events/The Ocean Race Aarhus 2023 og dennes bæredygtighedsoperatører Worldperfect og partnere.

Der er ligeledes tilknyttet et akademiskfagligt diskussionspanel bestående af:

  • Ksenia Kirillova, Associate - Professor of Marketing, Institute Paul Bocuse and Editor-in-Chief, Annals of Tourism Research Empirical Insights og
  • Jan Halberg Madsen - Senior Lecturer Experience Economy and Sports, University College Nordjylland and Author of Oplevelsesøkonomi forundring – forandring – forvandling (2010, 2015, 2022).

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: august 2022 - december 2023

Palle Nørgaard

Kontakt

Palle Nørgaard

lektor

Mail: pano@eaaa.dk

Telefon: 7228 6189

Se vores andre projekter og e-bøger