Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi er en deltidsuddannelse, som er målrettet til dig, der gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Uddannelsen er oplagt for dig, der arbejder med miljøopgaver eller miljøansvar. Du har måske en baggrund som håndværker, procesoperatør, laborant, jordbrugsteknolog eller maskinmester.

Uddannelsen er også relevant, hvis du har brug for at supplere din nuværende videregående miljøuddannelse med aktuel viden på miljøfeltet.

Få efterspurgt viden og kompetencer inden for miljøområdet

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med analyse, planlægning og vurdering af miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i din virksomhed.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan varetage funktioner på tekniker- eller mellemlederniveau.

Har du brug for indledende fag eller kursus i studieteknik?

Hvis du har behov, kan du tage en række indledningsfag i kemi, matematik, biologi og it. Kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Inden studiestart kan du også tage et kursus i studieteknik, hvis det fx er længe siden, du har været på skolebænken.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i miljøteknologi er en deltidsuddannelse, som du tager, mens du arbejder ved siden af. Den svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Virksomhedens miljøpåvirkninger (10 ECTS)

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (10 ECTS)

Spildevandsbehandling (10 ECTS)

Boringer på land (5 ECTS)

CSR og cirkulær økonomi (5 ECTS)

Drikkevand (5 ECTS)

Emission, lugt og støj (5 ECTS)

Jordforurening (5 ECTS)

Kemikalielovgivning og -styring (5 ECTS)

Miljøforbedring og mærkning af produkter (5 ECTS)

Miljøplanlægning og miljøinnovation (5 ECTS)

Ressourcer - affald og genanvendelse (5 ECTS)

Vi anbefaler også nedenstående fag fra akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling:

Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Grøn omstilling i praksis (10 ECTS)

Valgfag skal tilsammen udgøre 30 ECTS-point. Du skal minimum vælge valgfag, der svarer til 20 ECTS-point inden for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Valgfag fra andre fagområder må tilsammen højst udgøre 10 ECTS-point.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres typisk som dagundervisning.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Virksomhedens miljøpåvirkninger

Startdato: 06-02-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Emission, lugt og støj

Startdato: 07-02-2024

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

CSR og cirkulær økonomi

Startdato: 30-04-2024

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Startdato: 27-08-2024

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Kemikalielovgivning og -styring

Startdato: 04-09-2024

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Ressourcer - affald og genanvendelse

Startdato: 22-10-2024

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Afgangsprojekt - miljøteknologi

Startdato: 29-10-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Kontakt

Helene Iversen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Helene Mølgaard Iversen

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169