Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi er en deltidsuddannelse, som er målrettet til dig, der gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Uddannelsen er oplagt for dig, der arbejder med miljøopgaver eller miljøansvar. Du har måske en baggrund som håndværker, procesoperatør, laborant, jordbrugsteknolog eller maskinmester.

Uddannelsen er også relevant, hvis du har brug for at supplere din nuværende videregående miljøuddannelse med aktuel viden på miljøfeltet.

Få efterspurgt viden og kompetencer inden for miljøområdet

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med analyse, planlægning og vurdering af miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i din virksomhed.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan varetage funktioner på tekniker- eller mellemlederniveau.

Har du brug for indledende fag eller kursus i studieteknik?

Hvis du har behov, kan du tage en række indledningsfag i kemi, matematik, biologi og it. Kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Inden studiestart kan du også tage et kursus i studieteknik, hvis det fx er længe siden, du har været på skolebænken.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i miljøteknologi er en deltidsuddannelse, som du tager, mens du arbejder ved siden af. Den svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Obligatoriske fag

Virksomhedens miljøpåvirkninger (10 ECTS)

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (10 ECTS)

Spildevandsbehandling (10 ECTS)

Boringer på land (5 ECTS)

CSR og cirkulær økonomi (5 ECTS)

Drikkevand (5 ECTS)

Emission, lugt og støj (5 ECTS)

Jordforurening (5 ECTS)

Kemikalielovgivning og -styring (5 ECTS)

Miljøforbedring og mærkning af produkter (5 ECTS)

Miljøplanlægning og miljøinnovation (5 ECTS)

Ressourcer - affald og genanvendelse (5 ECTS)

Valgfag skal tilsammen udgøre 30 ECTS-point. Du skal som minimum vælge valgfag, der svarer til 20 ECTS-point inden for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Valgfag fra andre fagområder må tilsammen højst udgøre 10 ECTS-point.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i miljøteknologi (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i miljøteknologi, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres typisk som dagundervisning. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Spildevandsbehandling

Startdato: 18-08-2022

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Virksomhedens miljøpåvirkninger

Startdato: 30-08-2022

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Lone Liboriussen

Fagspecifikke spørgsmål? Kontakt underviseren

Lone Liboriussen

lektor

Mail: lli@eaaa.dk

Telefon: 7228 6477

Mie Boldsen Gaye

Praktiske spørgsmål? Kontakt uddannelsessekretæren

Mie Boldsen Gaye

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169