Studieordning for service- og oplevelsesøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2023 og frem (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 1. august 2022 og frem (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog – marts 2023 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet inden 1. august 2022 (pdf)

Del 1: National del - august 2019 (pdf)
Del 2: Institutionsdel - for studerende indskrevet inden 1. august 2021 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2021 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2022 (pdf)
Del 4: Rettelsesblad til institutionsdelen 18. december 2020 - for studerende, der skal til 1. semestereksamen i januar 2021 (pdf)

2018-2020
National del (pdf)
Lokal del (pdf)

2017-2019
Studieordning - national del (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel

2016-2018
Studieordning - fællesdel Studieordning - institutionsdel (pdf) 

2015-2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Ændringsbilag til studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf)

2014-2016
Studieordning (pdf)