Skab jer online

I projektet undersøges det, hvordan undervisere kan designe læringsaktiviteter, der skaber sociale fællesskaber mellem studerende i et online uddannelsesforløb.

Således er projektets ambition at bidrage til at finde løsninger på, hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale fællesskaber; dels mellem de studerende og dels mellem de studerende og underviseren i et online uddannelsesforløb. Hensigten er således, at der i sidste ende opnås det optimale læringsudbytte af onlineundervisningen.

Projektets formål og baggrund

Undervisningssektoren har ligesom alle andre sektorer siden 2020, oplevet markante forandringer, grundet den verdensomspændende pandemi – Corona. To år med pandemi har forandret vores arbejde, sociale liv og fritidsaktiviteter. Meget af undervisningen er i dag omlagt til online-undervisning, lige fra folkeskolen til videregående uddannelser på fuldtids- og deltidsområdet (VEU).

I kølvandet på de belastende sundhedsforhold har den nye undervisningssituation også skabt nogle positive tendenser, f.eks. at man kan afholde undervisning og møder, som man i princippet teknisk også udmærket kunne have gjort brug af før Corona (Foldgast, 2020).

I den sammenhæng er der også mindre positive tendenser, som der stadig savnes konstruktive løsninger på. Disse omfattende ændringer har fra et underviser-perspektiv medført nogle helt nye praksisser samt nye didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med online-undervisning, hvilket oplagt har betydning for den studerendes læring.

Der er et stort potentiale i at forbedre den måde, som vi bedriver online-undervisning på, så denne undervisning ikke ’blot’ bliver en overførelse af den fysiske undervisning til et online miljø. Der er behov for ny viden om, hvordan man skaber gode sociale online fællesskaber og herunder læringsaktiviteter mellem de studerende, og samtidig gør undervisningen mere varierende og praksisnær.

Resultater

Projektet vil igennem et litteraturstudie og kvalitative interviews med 3 undervisere og 6 studerende på VEU-området samt en designworkshop med undervisere og studerende, undersøge hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale fællesskaber i et online uddannelsesforløb.

Ud fra den indsamlede empiri, vil projektet komme med nogle konkrete bud på, hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale fællesskaber i et online uddannelsesforløb for både deltidsstuderende og fuldtidsstuderende.

Samarbejde

Det primære samarbejde finder sted imellem undervisere og studerende på VEU-området, der enten kan være en akademiuddannelse eller diplomuddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus.

Desuden er der nedsat en intern styregruppe bestående af Hanne Troels Jensen, Ulla Haahr, Anne Kirketerp og Jørgen Beck.

Vidensprodukter

  • Working paper - skab jer online (pdf)
  • En e-bog med inspiration og guidelines til, hvordan undervisere kan designe engagerende læringsaktiviteter, som skaber sociale fællesskaber i et online uddannelsesforløb for både deltidsstuderende og fuldtidsstuderende. 

Projektperiode og kontaktperson

Projektperiode: januar 2021 - 30. juni 2023

Projektledere: Murat Kilic

Murat Kilic

Kontakt

Murat Kilic

lektor

Mail: mki@eaaa.dk

Telefon: 7228 6319