Finansøkonom

2-årig uddannelse rettet mod job i den finansielle sektor.

Vil du være bankrådgiver? Ejendomsmægler eller -administrator? Revisor? Økonomisk medarbejder i en større erhvervsvirksomhed?

Så er finansøkonomuddannelsen noget for dig.

Det gælder også, hvis du senere - når din karriere er kommet godt i gang - får lyst til at tage en diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller fx HD 2. del, mens du arbejder. Finansøkonom er nemlig indgangen til mange spændende retninger inden for den finansielle sektor.

Jeg synes, det er super godt, at vi har klasseundervisning i stedet for forelæsninger, og at vi har mulighed for at fange underviseren efter undervisningen, hvis vi har spørgsmål. Jeg glæder mig til praktikken, hvor man kan få en fod indenfor i den branche, man vil ud og have et job i efter uddannelsen.

— Morten, studerende på finansøkonomuddannelsen

Få bred viden om finansielle emner 

Uddannelsen til finansøkonom giver dig en bred viden om finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration, og du kan efterfølgende søge job i såvel den private som den offentlige sektor.

Som studerende lærer du at rådgive forskellige kundegrupper, at analysere og opstille budgetter og at forstå virksomhedens samspil med omverdenen.

Tæt samarbejde med erhvervslivet

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. banker, ejendomsmæglerkæder, ejendomsadministratorer, revisorer og private virksomheder. Det betyder, at du i den daglige undervisning møder gæsteundervisere fra erhvervslivet som supplement til dine faste undervisere. Det er i den samme type virksomhed, du finder din praktikplads og derefter dit første job.

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på: 

Uddannelsen

Finansøkonomuddannelsen består af fire semestre. På 1.-3. semester har du en række obligatoriske fag, mens du på 4. semester har mulighed for at specialisere dig. Her kan du tone din uddannelse efter dine interesser og karriereplaner med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt.

Få et overblik over uddannelsen og de enkelte fag herunder.

1. semester Branchekendskab (5 ECTS)

Privatøkonomisk rådgivning (5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)

Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Økonomisk metode (5 ECTS)

Salg og rådgivning (2,5 ECTS)

Kommunikation (2,5 ECTS)
2. semester Privatøkonomisk rådgivning (5 ECTS)

Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)

Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Mikroøkonomi (5 ECTS)

Salg og rådgivning (2,5 ECTS)

Statistik (5 ECTS)

Kommunikation (2,5 ECTS)
3. semester Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Makroøkonomi (5 ECTS)

Valgfag 1 (5 ECTS)

Valgfag 2 (2,5 ECTS)

Intern og ekstern analyse (2,5 ECTS)

Specialisering / brancheretning (10 ECTS)
4. semester Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Undervisning, hvor du er aktiv

Undervisningen foregår på hold med cirka 35 studerende, og det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere.

Arbejdsformen er holdundervisning og projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller – både i undervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

På hvert af de tre første semestre er der en række obligatoriske opgaver, der skal løses og godkendes, for at du kan anses som studieaktiv. De obligatoriske opgaver er tilrettelagt både som individuelle opgaver og gruppeopgaver. 

Specialiser dig med valg af branche, valgfag, praktik og det afsluttende eksamensprojekt

Specialisering: Vælg den branche, du vil uddannes til

Du kan vælge følgende specialiseringer:

 • Finansiel rådgivning
  Hvis du vil være rådgiver i bank, realkreditinstitut eller lignende. 
 • Ejendomshandel
  Hvis du vil arbejde hos en ejendomsmægler.
 • Internt og eksternt regnskab samt revision 
  Hvis du vil arbejde i regnskabsafdelingen i en større virksomhed.
 • Ejendomsadministration
  Hvis du vil arbejde hos en ejendomsadministrator.
 • Forsikring (Undervisningen foregår i Aalborg)
  Hvis du vil arbejde inden for forsikringsbranchen.

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil arbejde med økonomistyring eller revision, så anbefaler vi, at du starter på uddannelsen til financial controller

På Erhvervsakademi Aarhus tilbyder vi alle fem retninger. Så du behøver ikke fra studiestart at lægge dig fast på, i hvilken retning du vil gå inden for den finansielle sektor. Men når du véd, hvilken branche du går efter, kan du tone uddannelsen efter det.

Valgfag

Med valgfaget på 3. semester kan du specialisere din uddannelse i den retning, du ønsker. Eksempler på valgfag kunne være følgende:                               

 • Videregående statistik
 • Human resource management
 • Automatisering/Robotics
 • Organisation og ledelse
 • Momsret
 • Ejendoms- og formueinvestering

Der er mulighed for at få merit for et valgfag, hvis du følger et sommerskoleophold på uddannelsen.

Praktik i 3 måneder i en virksomhed

På 4. semester begynder du din speciale del med at komme ud i en virksomhed i 3 måneder og få prøvet teorierne af i praksis. 

I perioden op til praktikforløbet bliver du forberedt bedst muligt, så du bliver klædt på til at søge en praktikplads. Du bliver bl.a. tilbudt kurser i at skrive ansøgning og CV, og du kan få konkrete råd til din ansøgning. Allerede i starten af 3. semester inviterer vi fx en række relevante praktikvirksomheder på besøg, så du får indblik i de arbejdsopgaver, du kommer til at møde i praktikperioden.

Du kan også tage dit praktikophold hos en virksomhed i udlandet.

Afsluttende eksamensprojekt

Som afslutning på uddannelsen skriver du et eksamensprojekt. Det er en større opgave, hvor du skal dokumentere din evne til at bearbejde en kompleks problemstilling, til at skabe overblik og til at lægge en konkret handlingsplan for et problemområde.

Eksempler på eksamensprojekter har været:

 • Boligkøb og -rådgivning
 • Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme
 • Tyrkiet - set som et investeringsland
 • Lancering af nyt produkt i pengeinstitut
 • Forældrekøb

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til finansøkonom på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C, og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Læser du finansbachelor - og overvejer du at skifte til finansøkonom?

Ønsker du at skifte fra finansbacheloruddannelsen til finansøkonomuddannelsen? Så vær opmærksom på, at skiftet tidligst kan ske efter, du har bestået 2. semester.

Du skal kontakte os for en individuel vurdering ang. skift af uddannelse.

Deadline for ansøgning er 1. juni.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Ansøgningsfrister - studiestart i august

15. marts kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Hvis du har en erhvervsuddannelse
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis du søger om optagelse med særlig tilladelse

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Hvornår er der studiestart?

Næste studiestart er mandag 30. august 2021.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 1. februar 2021.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en rigtig virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed.

Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan både ligge i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Herunder ser du eksempler på en række virksomheder, hvor finansøkonomer typisk er i praktik:

Danske Bank
Jyske Bank
Nordea
Sparekassen Kronjylland
Nybolig
Danbolig
home
Aros Revision
Redmark Revision
4audit Revision
Topdanmark
Salling Ejendomsadministration

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen bruger vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som finansøkonom vil du typisk få job som:

 • Kunderådgiver
 • Erhvervsrådgiver
 • Bankrådgiver
 • Ejendomsmægler
 • Ejendomsadministrator
 • Økonomikonsulent
 • Regnskabsmedarbejder
 • Forsikringsrådgiver
 • Boligrådgiver
 • Realkreditmedarbejder
 • Revisorassistent.

Hvis du gerne vil have et job i en økonomiafdeling eller en revisionsvirksomhed, så anbefaler vi, at du starter på uddannelsen til financial controller

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din finansøkonomuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½-2½  år.

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.  

HA

Finansøkonomer kan fuldføre HA på 2 år på Aarhus Universitet og derefter evt. fortsætte på cand.merc.-uddannelsen. 

Læs mere om HA på Aarhus Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i 2018.

Adgang 24 timer i døgnet

Du har adgang til erhvervsakademiet døgnet rundt med dit studiekort. I perioder kan adgang til akademiet været lukket. Lukning vil blive oplyst på Studieupdate og infoskærme.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På intranettet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement

Basement er Erhvervsakademiets officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Bibliotek

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter.

Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk

Gå til bibliotekets hjemmeside

Boghandel - FACTUM BOOKS

Du finder boghandlen ved siden af biblioteket på 1. sal. Det er en fag-boghandel, så det er primært lærebøger, der er på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv.

Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk

Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Bolig

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

EAlumne – et netværk for nuværende og tidligere studerende

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du skabe eller udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer.

Læs mere her og bliv medlem

Gruppearbejde i lækre omgivelser

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantinen på Sønderhøj 30 finder du det fælles Open Learning Center med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Kantine

I kantinerne er der et bredt udvalg af mad og drikke. Kantinen kreerer hver dag varieret og sund mad - altid med friske råvarer.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 7.45–14.30
Fredag kl. 7.45–13.30

Karrierecentret - kurser og vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du finder Karrierecentret på Sønderhøj 30 i Student Services Centre, A-bygningen, stueetagen.

Du kan kontakte os på mail:karriere@eaaa.dk

Praktikophold – en obligatorisk del af din uddannelse

Du skal gennemføre et praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Du vælger selv den virksomhed, som du skal i praktik i - du kan dermed være med til at tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Praktikken er en mulighed for, at du kan få praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig til.

Samarbejde med erhvervslivet

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser.

Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Studenterhus Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. 

Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

SU

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Du kan finde al information, regler og takster ang. SU på su.dk. Det er er også her, du søger SU og ændrer dine SU-forhold.

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Udgifter for studerende

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby J
Find vej til os

Mail: info@eaaa.dk
Telefon: 7228 6000

Relevante kontaktpersoner på uddannelsen

Pia Hjortlund Bryder Pedersen

Har du praktiske spørgsmål?

Pia Hjortlund Bryder Pedersen

uddannelsessekretær

Mail: pihj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6255

Få fat i en studie- og karrierevejleder