Finansøkonom

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

120

Varighed

2 år

Studiestart

August

Søg ind nu
Finansoekonom

2-årig uddannelse rettet mod job i den finansielle sektor.

Vil du være bankrådgiver? Ejendomsmægler eller -administrator? Revisor? Økonomisk medarbejder i en større erhvervsvirksomhed? Eller ønsker du at arbejde i et forsikringsselskab?

Så er finansøkonomuddannelsen noget for dig.

Det gælder også, hvis du senere - når din karriere er kommet godt i gang - får lyst til at tage en diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller fx HD 2. del, mens du arbejder. Finansøkonom er nemlig indgangen til mange spændende retninger inden for den finansielle sektor.

Få bred viden om finansielle emner 

Uddannelsen til finansøkonom giver dig en bred viden om finansiering, kapitalanvendelse, privatøkonomi, forsikring, revision, ejendomshandel og ejendomsadministration, og du kan efterfølgende søge job i såvel den private som den offentlige sektor.

Som studerende lærer du bl.a. at rådgive og kommunikere med forskellige kundegrupper, at analysere og opstille budgetter og at forstå virksomhedens samspil med omverdenen. Du får også forståelse for samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og statistik.   

Tæt samarbejde med erhvervslivet

Vi har et tæt samarbejde med bl.a. banker, ejendomsmæglerkæder, ejendomsadministratorer, revisorer og private virksomheder. Det betyder, at du i den daglige undervisning møder gæsteundervisere fra erhvervslivet som supplement til dine faste undervisere. Det er i den samme type virksomhed, du finder din praktikplads og derefter dit første job.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Finansbachelor
Professionsbacheloruddannelse

Finansbachelor

Få job med komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver i fx realkredit, forsikring, ejendomshandel eller revision.

Finansbachelor
Financial controller
Erhvervsakademiuddannelse

Financial controller

Bliv klar til job i en økonomiafdeling eller som revisor. Gør karriere inden for fx regnskab, likviditetsstyring, årsrapporter, skat, moms og budgettering.

Financial controller
Økonomi og it
Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og it

Gør karriere som it-konsulent eller projektleder. Kombiner forretningsforståelse og it - det efterspørges i branchen.

Økonomi og it

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Finansøkonomuddannelsen består af fire semestre. På 1.-3. semester har du en række obligatoriske fag, mens du på 4. semester har mulighed for at specialisere dig. Her kan du tone din uddannelse efter dine interesser og karriereplaner med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt.

Undervisning, hvor du er aktiv

Undervisningen foregår på hold med cirka 35 studerende, og det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere.

Arbejdsformen er holdundervisning og projektarbejde i grupper. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller – både i undervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

På hvert af de tre første semestre er der en række obligatoriske opgaver, der skal løses og godkendes, for at du kan anses som studieaktiv. De obligatoriske opgaver er tilrettelagt både som individuelle opgaver og gruppeopgaver. 

Du kan tage til udlandet på sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Specialiser dig med valg af branche, valgfag, praktik og det afsluttende eksamensprojekt

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til finansøkonom på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en rigtig virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed.

Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan både ligge i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Herunder ser du eksempler på en række virksomheder, hvor finansøkonomer typisk er i praktik:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen bruger vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som finansøkonom vil du typisk få job som:

 • Kunderådgiver
 • Erhvervsrådgiver
 • Bankrådgiver
 • Ejendomsmægler
 • Ejendomsadministrator
 • Økonomikonsulent
 • Regnskabsmedarbejder
 • Forsikringsrådgiver
 • Boligrådgiver
 • Realkreditmedarbejder
 • Revisorassistent.

Hvis du gerne vil have et job i en økonomiafdeling eller en revisionsvirksomhed, så anbefaler vi, at du starter på uddannelsen til financial controller

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:  

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din finansøkonomuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½-2½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.  

HA

Hvis du ønsker at videreuddanne dig med en 3-årig bachelor i erhvervsøkonmi (HA), skal du søge ind via optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Når du er optaget, kan du få foretaget en meritvurdering af fagene fra din finansøkonomuddannelse.

Læs mere om HA på Aarhus Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her