Akademiuddannelse

Kort videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job.

Med en akademiuddannelse får du kvalifikationer, du kan anvende direkte i din dagligdag, eller bygge videre på. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende de enkelte fag som selvstændige opkvalificeringskurser. Det er helt op til dig.

Vi tilbyder følgende akademiuddannelser:

Automation og drift

Akademiuddannelse

For dig der vil arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, offshore og industrielle produktion.

Byggekoordination

Akademiuddannelse

Som byggekoordinator bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere, med fokus på optimering af byggeprocesser.

El-installation

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed og eventuelt søge om el-autorisation sideløbende med dit job.

Finansiel rådgivning

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering, og som til dagligt arbejder med kunder og klienter.

HR

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der vil have professionel og fagligt funderet grund under fødderne i dit arbejde med HR og beslægtede områder.

Informationsteknologi

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil lede innovationsprocesser i private og offentlige virksomheder og organisationer

International transport og logistik

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Kommunikation og formidling

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation, formidling i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt.

Kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring. Særligt oplagt for faglærte i el, smede, drift- og procesoperatører.

Ledelse

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere.

Miljøteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der målrettet gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Oplevelsesøkonomi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil udvikle, producere og implementere oplevelser og events i din virksomhed, hvor det er afgørende at fastholde og udvikle et højt serviceniveau.

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger.

Retail

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. Uddannelsen i retail er målrettet butikschefer og lederaspiranter.

Salg og markedsføring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt.

Skatter og afgifter

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret.

Økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Lederuddannelsen i Grønland

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig der vil kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle faggrænser og funktionsområder. Uddannelsen foregår i Grønland.

Se alle vores aktuelle akademifag og tilmeld dig

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere