Akademiuddannelse

Kort videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job.

Med en akademiuddannelse får du kvalifikationer, du kan anvende direkte i din dagligdag, eller bygge videre på. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende de enkelte fag som selvstændige opkvalificeringskurser. Det er helt op til dig.

Vi tilbyder følgende akademiuddannelser:

Automation og drift

Akademiuddannelse

For dig der vil arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, offshore og industrielle produktion.

Byggekoordination

Akademiuddannelse

Som byggekoordinator bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere, med fokus på optimering af byggeprocesser.

El-installation

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed og eventuelt søge om el-autorisation sideløbende med dit job.

Finansiel rådgivning

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering, og som til dagligt arbejder med kunder og klienter.

HR

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der vil have professionel og fagligt funderet grund under fødderne i dit arbejde med HR og beslægtede områder.

Informationsteknologi

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med udvikling, ledelse og forandring. Du får værktøjer til, hvordan du styrer og skaber innovative udviklingsprocesser.

International handel og markedsføring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt.

International transport og logistik

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Kommunikation og formidling

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation, formidling i private og offentlige virksomheder - både national og international

Ledelse

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere.

Miljøteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der målrettet gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger.

Oplevelsesøkonomi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil udvikle, producere og implementere oplevelser og events i din virksomhed, hvor det er afgørende at fastholde og udvikle et højt serviceniveau.

Retail

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. Uddannelsen i retail er målrettet butikschefer og lederaspiranter.

Skatter og afgifter

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret.

Sundhedspraksis

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer, så du bliver mere kompetent til at løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden for social- og sundhedssektoren.

Økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Lederuddannelsen i Grønland

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig der vil kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle faggrænser og funktionsområder. Uddannelsen foregår i Grønland.

Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at styrke dine leder kompetencer og får nye vinkler og perspektiver på ledelse. Forløbet er tilrettelagt, med en del en-til-en-sparring og coaching

Se alle vores aktuelle akademifag og tilmeld dig

Efteruddannelse kræver opbakning fra chefen

Medarbejdernes kompetenceudvikling skal styrke forretningen og kunne mærkes på bundlinjen.

Læs mere om kompetenceudvikling hos Riisfort A/S