Akademiuddannelse

Opkvalificér dig, mens du er i job, og tag konkrete kvalifikationer direkte med i din dagligdag

Hvad er en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse er en praksisnær uddannelse for dig, som gerne vil videreuddanne dig, mens du er i job. Uddannelsen foregår sideløbende med dit job, og derfor er der stort fokus på konkrete værktøjer og kvalifikationer, som du kan tage med dig i dit daglige arbejde.

Tag mig direkte til listen af akademiuddannelser

Akademiuddannelsen er perfekt til dig, der allerede har erhvervserfaring, men godt kunne bruge nye input og redskaber, så du kan flytte dine egne indsatser til næste niveau.

Tilrettelæg uddannelsen efter dine behov

En akademiuddannelse ved Erhvervsakademi Aarhus er super fleksibel, og det er derfor dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende enkelte akademifag som selvstændige opkvalificeringskurser. Dét er op til dig.

Branchestærk og kompetent undervisning

På akademiuddannelserne møder du branchestærke undervisere med stor viden inden for lige netop dit felt. Underviserne har mange års erfaring og underviser ud fra en praksisorienteret pædagogik. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at knytte de anvendte teorier til din dagligdag.

Akademiuddannelsens opbygning

  • En akademiuddannelse er en kort videregående uddannelse
  • Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point
  • Du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job

Den rette uddannelse til dig?

Der findes en lang række akademiuddannelser på Erhvervsakademi Aarhus. Du kan fx kaste dig over akademiuddannelsen i ledelse, som både henvender sig til nuværende og kommende ledere. Eller du kan blive endnu skarpere til finansiel rådgivning, hvis du i dagligdagen arbejder med kunder og klienter inden for den finansielle sektor.

Tag det næste skridt

Der er også rig mulighed for at bygge videre på de kvalifikationer, du får gennem din erhvervsakademiuddannelse. Både i din dagligdag på jobbet, gennem snakke med andre studerende og på videre uddannelsesforløb, fx diplomuddannelser på Erhvervsakademi Aarhus.

Vi tilbyder følgende akademiuddannelser i Aarhus

Vi har akademiuddannelser til enhver smag – gå på opdagelse i listen af muligheder nedenfor.

Automation og drift

Akademiuddannelse

For dig der vil arbejde med automation og drift inden for områder som energi, velfærd, offshore og industrielle produktion.

Byggekoordination

Akademiuddannelse

Som byggekoordinator bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere, med fokus på optimering af byggeprocesser.

El-installation

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed og eventuelt søge om el-autorisation sideløbende med dit job.

Finansiel rådgivning

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering, og som til dagligt arbejder med kunder og klienter.

HR

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der vil have professionel og fagligt funderet grund under fødderne i dit arbejde med HR og beslægtede områder.

Informationsteknologi

Akademiuddannelse

En deltidsuddannelse for dig, der gerne vil arbejde professionelt med it-systemer i private og offentlige virksomheder.

Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil lede innovationsprocesser i private og offentlige virksomheder og organisationer

International transport og logistik

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Kommunikation og formidling

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde professionelt med kommunikation, formidling i private og offentlige virksomheder - både nationalt og internationalt.

Kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring. Særligt oplagt for faglærte i el, smede, drift- og procesoperatører.

Ledelse

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere.

Miljøteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der målrettet gerne vil arbejde med miljøteknologiske problemstillinger i relation til industri, vand og jord.

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger.

Retail

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. Uddannelsen i retail er målrettet butikschefer og lederaspiranter.

Salg og markedsføring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats – nationalt og internationalt.

Skatter og afgifter

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker at få en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret.

Økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Lederuddannelsen i Grønland

Akademiuddannelse

Deltidsuddannelse for dig der vil kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle faggrænser og funktionsområder. Uddannelsen foregår i Grønland.