Studieordning

Professionsbachelor i softwareudvikling

Studieordningen er gyldig fra juni 2017.

Studieordning - national del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2014 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.