Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.

Institutionsdelen (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
Rettelsesblad til institutionsdelen - januar 2022 (pdf) ang. eksamen i perioden januar til marts 2022. 

Hvilken studieordning gælder for mig?

Studieordningerne herover er de aktuelt gældende for både nuværende og kommende studerende.

Hvis du har været på orlov eller skal til en omprøve, skal du være opmærksom på, at der kan være andre tidligere studieordninger, som er gældende for dig.

Kontakt den administrative koordinator på din uddannelse, hvis du er i tvivl.

Tidligere studieordninger

Hvis du har brug for hjælp til at finde netop den studieordning, du søger, så er du velkommen til at kontakte os på info@eaaa.dk.

Årgang 2014 og frem
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in Software Development

Joint national part, 2014 (pdf)
Institutional part, 2014 (pdf)
Part 5, 2014 (pdf)