Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.

Institutionsdelen (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Tidligere studieordninger

Årgang 2014 og frem
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in Software Development

Joint national part, 2014 (pdf)
Institutional part, 2014 (pdf)
Part 5, 2014 (pdf)