Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Tidligere studieordninger

Årgang 2014 og frem

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf)