Uddannelsesudvalget for it og softwareudvikling

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Michael Tøttrup

Prosa

Benjamin Nordentoft Vejgaard

Samdata/HK

Claus Bakmann, Terma

Teknisk Landsforbund

Steen Allan Nielsen

Dansk Metal

Vakant

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Vakant

Dansk IT

Louise Overgaard, Alexandra Instituttet
Stig Efsen, Trifork A/S
Sune Holm, Norlys
Poul Heidemann Meyer, Region Midt

Tilforordnede

Søren Madsen

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Mathias Solvang Thomsen, datamatiker
Michael Bergman Busch, it-teknolog

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Gert Simonsen
Ask Risom Bøge
Kent Kjær Urup Hansen
Trille Brøndsel Johansen

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet