Studieordning for financial controller

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - efterår 2023 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del (pdf) - pr. 15. august 2018
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. 1. eksterne eksamen samt deltagelsespligtskema (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - efteråret 2021 (pdf)

Årgang 2017 og frem
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efterår 2019 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog for efterår 2020 (pdf) 

Årgang 2016-2018
Studieordning - fællesdel(pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)

Årgang 2015-2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel(pdf)
Valgfagskatalog (pdf)