Studieordning

Autoteknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. januar 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamener på 2. og 4. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

Valgfagskatalog - efteråret 2019 (pdf)

Årgang 2016 og frem

Studieordning - Fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016

Studieordning - Fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)
Studieordning, del 3 - valgfagskatalog (pdf)