Studieordning for autoteknolog

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2024.

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. januar 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamener på 2. og 4. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - pr. august 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Valgfagskatalog - pr. august 2020 (pdf)

Valgfagskatalog - efteråret 2019 (pdf)

Årgang 2016 og frem
Studieordning - Fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog (pdf)

Årgang 2014-2016
Studieordning - Fællesdel (pdf)
Studieordning - Institutionsdel (pdf)
Studieordning, del 3 - valgfagskatalog (pdf)

Former curriculums for AP degree in Automotive Technology

Joint national part, August 2016 (pdf)
Institutional part, April 2017 (pdf)
Joint national part, 2014-2016 (pdf)
Institutional part, 2015-2016 (pdf)
Part 3, 2014-2016 (pdf)