Kvalitetsberetning og -plan

Kvalitetssystemets grundsten er en ‘kvalitetsberetning og -plan’, som udarbejdes hvert andet år for de enkelte uddannelser, i et samarbejde mellem den ansvarlige chef og medarbejderne.

På baggrund af disse kvalitetsberetninger og –planer udarbejder uddannelsesdirektøren og kvalitetschefen derefter en fælles kvalitetsberetning over erhvervsakademiets uddannelseskvalitet som helhed. 

Formål med uddannelsernes kvalitetsberetning og –plan og den fælles kvalitetsberetning

  • At have et formaliseret og fælles koncept til opfølgning på Erhvervsakademi Aarhus' kvalitetspolitik
  • At bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten på Erhvervsakademi Aarhus
  • At der følges op på de enkelte uddannelser samt Erhvervsakademi Aarhus’ udvikling som helhed, samt at der reflekteres over, hvor der bør fokuseres og justeres for at højne kvaliteten
  • At sætte fokus på den udviklingsorienterede dialog internt på de enkelte uddannelser såvel som mellem ledelses- og bestyrelsesniveau

Ekstern evaluering

Det løbende interne kvalitetsarbejde suppleres med evalueringer, der inddrager eksterne eksperter. Disse evalueringer følger vores manual for ”evaluering af uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter”.

De eksterne evalueringer foregår som minimum hvert ottende år på de enkelte uddannelser, og hertil benyttes et panel af særligt udvalgte eksterne faglige eksperter.

Via de faglige eksperters indsigt og analyse opnås en fagligt funderet vurdering af kvaliteten af uddannelserne samt fremadrettede råd til udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse.

Kvalitetssystem

Læs om vores kvalitetssystem - herunder kvalitetssikringen og -udviklingen af vores uddannelser.

Kvalitetssystem (pdf)