Digital konceptudvikling

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Digital Konceptudvikling

Udviklet i samarbejde med designbureauer, webbureauer og virksomheder.

1½-årig professionsbacheloruddannelse, som bygger oven på multimediedesigner-, markedsføringsøkonom-, designteknolog- og datamatikeruddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Få strategisk og praktisk viden om digitale koncepter

Med en professionsbachelor i digital konceptudvikling kvalificerer du dig til at udvikle digitale koncepter, der understøtter virksomhedens aktiviteter på de digitale platforme. Du bliver godt rustet til at foretage strategiske overvejelser, planlægge taktiske retningslinjer og udvikle praktiske løsninger med fokus på konkrete teknologier og digitale brugeroplevelser.

Du kommer til at arbejde med faget gennem dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde og individuelle opgaver. Vi lægger stor vægt på at have et løbende samarbejde med relevante virksomheder og organisationer, som bidrager med konkrete cases, erfaringer og viden.

Kom til infomøde 2. maj 2024 kl. 16.00-18.30

Besøg os og hør om alle vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser med studiestart i august 2024. Stil spørgsmål til undervisere, studerende og vejledere - og bliv klogere på dit studievalg.

Se program og sted for infomødet her

Vil du være UX-designer?

Du får kompetencer inden for digitale teknologier, digitalt design, digitale brugeroplevelser og digital kommunikation. Du får viden og værktøjer, der kvalificerer dig til job inden for digital produkt- og serviceudvikling. Du bliver kvalificeret til at arbejde i virksomheder, der har fokus på drift, udvikling og videreudvikling af digitale kommunikations- og designkoncepter og interaktive digitale løsninger. Du kan fx blive ansat som UX-designer, konceptudvikler af digitale løsninger eller webdesigner.

Praktik Åbnede Døren Til Et Job Med Apps

Praktik åbnede døren til et job med apps

Læs hvordan Louise skabte sin egen stilling hos app-bureauet iDeal Development.

Læs hele historien

Vælg den engelsksprogede uddannelse

Hvis du drømmer om at arbejde i en international virksomhed eller gerne vil udvikle digitale koncepter i et globalt perspektiv, så kan du vælge den engelsksprogede uddannelse, Digital Concept Development, som ruster dig med internationale kompetencer.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

E-handel (intet optag i 2024)
Professionsbachelor som overbygning

E-handel (intet optag i 2024)

Bliv ekspert i e-handel. Du bliver tilknyttet en e-handelsvirksomhed og bliver klar til job med digital forretning, markedsføring og kundeoplevelse.

E-handel (intet optag i 2024)
Webudvikling
Professionsbachelor som overbygning

Webudvikling

Arbejd praktisk og strategisk med fx hjemmesider, apps og webshops - og bliv klar til job som projektleder på avancerede webudviklingsprojekter.

Webudvikling
E-commerce og digital marketing
Professionsbacheloruddannelse

E-commerce og digital marketing

Bliv specialist i drift, optimering og vækst af virksomheders digitale forretning. Helt ny uddannelse – kun i Aarhus.

E-commerce og digital marketing
Innovation og entrepreneurship
Professionsbachelor som overbygning

Innovation og entrepreneurship

Lær at udvikle forretningsideer og prøve dem af i praksis. For dig, der drømmer om egen virksomhed eller dig, der vil arbejde med innovation.

Innovation og entrepreneurship

Uddannelsen

Uddannelsen består af 3 semestre.

På tredje semester specialiserer du dig yderligere gennem dit praktikophold og dit bachelorprojekt. Med praktikken og bachelorprojektet kan du skabe den faglige profil, du ønsker skal være din styrke i dit kommende job.

Praktikophold (15 ECTS)

I praktikken komme du ud i en relevant virksomhed eller organisation, du selv vælger, og deltager i deres hverdag og projekter. Du kommer til at opleve et professionelt fagligt miljø og bliver udfordret på din teoretiske og praktiske viden fra uddannelsen, når konkrete opgaver skal løses. Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende eksamensprojekt.

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Det afsluttende bachelorprojekt tager for de fleste studerendes vedkommende udgangspunkt i virksomhedspraktikken. Du skal gennem projektarbejde specialisere dig i et afgrænset område inden for digital konceptudvikling.

Få internationale kompetencer

Du skal forvente, at dele af uddannelsen foregår på engelsk, og at du fx kommer til at læse engelsk litteratur og få undervisning på engelsk. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge – også internationalt.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i digital konceptudvikling på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • Entreprenørskab og design
 • Multimediedesigner
 • Markedsføringsøkonom
 • Service- og oplevelsesøkonom*

Sprogkrav: Engelsk B. Du kan læse mere om sprogkravet her

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

* Hvis du er uddannet service- og oplevelsesøkonom, kan du søge om optagelse uden supplering på Erhvervsakademi Aarhus.

Sådan søger du

Du søger på NemStudie

Hvis du vil søge ind på flere uddannelser, så kan du tilføje dem på NemStudie.

Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

I tvivl om sprogkrav, grænsekvotienter, udregning af gennemsnit og venteliste?

Find alle svar

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Karriere

Med uddannelsen i digital konceptudvikling bliver du i stand til at skabe fremtidens brugeroplevelser på nettet eller andre digitale platforme.

Du finder typisk job inden for:

 • Web- og designbureauer: Det kan være bureauer med digitale brugeroplevelser som speciale eller bureauer, som favner mere bredt inden for digital produkt- og serviceudvikling, digital kommunikation eller konceptdesign.
 • Virksomheder eller organisationer med funktioner inden for digital produkt- og serviceudvikling: Det kan være alle virksomheder, der har en intern funktion inden for digital produkt- og serviceudvikling og kommunikation eller virksomheder, som gerne vil udvikle deres digitale profil.

Dit job kan fx være som:

 • UX-designer/konsulent
 • Digital designer
 • Interaktionsdesigner
 • Digital projektleder/projektassistent
 • Digital content coordinator
 • Frontendudvikler

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Følgende virksomheder er typiske praktikvirksomheder:

Kasia fortæller om sin praktik hos Ideal Development

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv - som studerende på Ringvej Syd

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Afdelingen på Ringvej Syd er opført i 2014 og indeholder alle de faciliteter, som kræves af et uddannelseshus i dag.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her