It Teknologi Studerende Undervisning 346

Digitale megatrends på jobmarkedet

Nye computerteknologier - hvilke kompetencer kræver fremtidens jobmarked?

Efterspørgslen efter IT-kompetencer indenfor udvalgte megatrends er i stærk vækst i Danmark. Både virksomheder, offentlige organisationer og uddannelser bør derfor lægge en strategi for kompetenceudvikling for dette område, idet disse megatrends vil præge IT-udviklingen i de kommende år, hvilket projektet dokumenterer.

Projektresumé

Erhvervsakademi Aarhus har analyseret 300.000 online danske jobannoncer, som er indsamlet sidste halvår af 2018. Annoncerne er analyseret for forekomster af 32 megatrends, som er udpeget af det globalt anerkendte analyseinstitut Gartner.

Kompetencer i jobopslag, alle regioner, fra 2018-07-01 til 2018-12-31

 • Machine Learning: 1159
 • Artificial General Intelligence: 866
 • IoT Platform: 828
 • Artificial reality: 567
 • Virtual reality: 311
 • Blockchain: 145
 • 5G: 91
 • Deep Learning: 72
 • Digital Twin: 16
 • Autonomus Vehicles: 15
 • Quantum Computing: 12
 • Edge Computing: 4
 • Cognitive Computing: 3
 • Virtual Assistants: 3
 • Smart Robots: 2

Det viser sig, at væksten i efterspørgslen i analyseperioden har været 242% for kompetencen Machine Learning, som samtidig er den mest efterspurgte megatrend-kompetence, opgjort efter antal forekomster i jobannoncer.

Også de næstmest efterspurgte kompetencer Artificial General Intelligence og IoT Platform har oplevet høj vækst i efterspørgslen, hhv. 190% og 132%.

Desuden har 8 andre megatrends også oplevet vækst i efterspørgslen, dog med lavere rate, mens 3 megatrends kun forekommer med så få jobopslag, at det strategisk ikke er muligt at afgøre nogen vækst.

Endeligt er der identificeret i alt 17 megatrends, som slet ikke optræder i nogen jobannoncer.

Baggrund og formål

Projektet tager sit udspring i en verden, der er i en teknologisk forandring. Der implementeres til stadighed nye teknologiske løsninger i nye sammenhænge i vores dagligdag. Teknikken erstatter og supplerer tidligere manuelle aktiviteter i dagligdagen.

F.eks. kan indtastning af journaloplysninger i sundhedsvæsenet i dag erstattes af stemmegenkendelse og nyheder kan nu identificeres via big data analyse på sociale medier før nyhederne optræder i den traditionelle trykte presse.

Fokus på nye computerteknologier i dette projekt bygger bla. på Erhvervsakademi Aarhus IT-kompetencecenters ønske om at imødekomme erhvervslivets behov for medarbejdere, der har IT-kompetencer indenfor globale megatrends. Medarbejdere med sådanne kompetencer er nødvendige for virksomhedernes behov for at realisere nye innovative teknologiske løsninger.

Aktiviteter og handling

Indledningsvist er der foretaget litteraturstudie omkring megatrends med henblik på at opbygge en liste over relevante megatrends.

Dernæst er der elektronisk indsamlet online jobannoncer til en database.

Endeligt er forekomster af efterspørgsel efter megatrends kompetencer i jobannoncerne blevet kvantificeret.

Projektets metode

Projektet har været et teknologiprojekt, som i udgangspunktet har udviklet software, dels til at indsamle kompetence kandidatliste og dels software til at opbygge en database over 300.000 danske jobopslag gennem det sidste halvår af 2018.

På baggrund af kandidatliste over kompetencer og den store annoncemængde er der foretaget statistisk analyse af efterspørgslen efter kompetencer indenfor megatrends.

Projektets forventede effekt og resultater

Projektet vil primært have effekt i forhold til IT-uddannelsernes faglige indhold på Erhvervsakademi Aarhus, idet erhvervsakademiet ønsker af målrette sine uddannelser mod erhvervslivets behov. Sekundært vil projektet give værdi til virksomheder og offentlige organisationer, som ønsker at målrette IT-løsninger og kompetenceudvikling mod markedets efterspurgte megatrends.

Projektet vil levere statistisk analyse over efterspørgslen efter IT-kompetencer indenfor megatrends. Opbygning af den generelle jobdatabase peger frem mod en bred anvendelse af databasen indenfor andre erhverv og kompetenceområder.

Projektet evalueres på, i hvilket omfang det lykkes at formidle og implementere projektets resultater på erhvervsakademiets uddannelser.

Formidlingsform

Resultatet kan bruges af teknologileverandører og uddannelsesinstitutioner til at målrette deres kompetenceudvikling indenfor efter-/videreuddannelse og fuldtidsuddannelser.

Projektet vil i særlig grad bidrage til erhvervsakademiets videngrundlag inden for efterspurgte kompetencer inden for nye computerteknologier, som er identificeret i projektet. Denne viden kan bibringes IT-kompetencecentret gennem oplæg omkring projektets resultater.

Der vil også blive tilført samme viden til det omkringliggende samfund, herunder teknologileverandører, som behøver medarbejdere med de nye teknologiske kompetencer.

Endeligt vil der blive skrevet en artikel, der præsenterer projektets identificerede computerteknologier, hvortil yderligere kompetenceudvikling er påkrævet.

Projektperiode og deltagere

 • Projektperiode: 1. juni 2017 – 30. juni 2019
 • Projektdeltagende studerende: Patrick Kenn Wegener Meyer, Khalid Jamal Saeed, Max Thaarup Sjøstrand og Brian Thuborg Madsen
Digitale Megatrends

E-bog: Digitale megatrends på jobmarkedet

Erhvervsakademi Aarhus har analyseret 300.000 online jobannoncer for forekomster af 32 megatrends (udpeget af analyseinstituttet Gartner). Læs om megatrends på jobmarkedet her

Hent e-bog

Projektleder:

Ulla Appel Haahr

Telefon

4188 6004

Stilling

forskningschef

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden