Studerende Uddannelse Aarhus MDU 7032

Kursus i matematik målrettet dig, som er kommende studerende på professionsbachelor i økonomi og it, finansbachelor, financial controller, jordbrugsteknolog med speciale i jordbrugsøkonomi og ledelse, markedsførings-, service- eller finansøkonom. 

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Du kan ikke få SU til dette kursus, da det ligger før studiestart.

Kurset giver dig en kort og effektiv introduktion til den matematik, du får brug for på uddannelsen. Du kan godt starte på uddannelsen uden dette kursus – men hvis du har svært ved matematik eller ikke har matematik B, vil det gøre din studiestart lettere, hvis du tager kurset.

Bemærk at kurset ikke hæver dit niveau i matematik fra C- til B-niveau.

Test om du er helt klar til studiestart!

Tjek om du har brug for kurset i matematik ved at besvare nedenstående multiple choice-opgaver. Du bør løse opgaverne med mindst 80 % rigtige svar - uden anvendelse af lærebøger eller internet. 

Opgaver (pdf)
Svar (pdf)

Løste du opgaverne tilfredsstillende? Hvis ikke, så hjælper kurset dig til at få en meget bedre faglig start på din uddannelse. 

Dit udbytte

På kurset får du mulighed for at teste dine matematiske kompetencer og spørger en underviser til råds.

Følgende emner gennemgås i undervisningen: 

  • Brøker
  • Potensregning
  • Procentregning
  • Regneorden
  • Ligninger

Undervisning

Der er undervisning alle dage mandag til fredag i ugen inden studiestart. 

Det er muligt samtidigt at følge kurset "Indledning til erhvervsøkonomi"

Undervisningen foregår online.

Tilmelding

Bemærk at der er et begrænset antal pladser på kurserne, som fordeles efter først til mølle-princippet. 

Indledende matematik med økonomisk profil

Startdato: August 2024

Pris: 500 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.