Indledende matematik med økonomisk profil

Kursus i matematik for dig, som er kommende studerende på professionsbachelor i økonomi og it, finansbachelor, financial controller, markedsførings-, service- eller finansøkonom*. 

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Du kan ikke få SU til dette kursus, da det ligger før studiestart.

Kurset giver dig en kort og effektiv introduktion til den matematik, du får brug for på uddannelsen. Du kan godt starte på uddannelsen uden dette kursus – men hvis du har svært ved matematik eller ikke har matematik B, vil det gøre din studiestart lettere, hvis du tager kurset.

Bemærk at kurset ikke hæver dit niveau i matematik fra C- til B-niveau.

* Kurset er ligeledes for kommende jordbrugsteknologstuderende på specialet 'jordbrugsøkonomi og ledelse'. Kurserne er også relevante for dansksprogede studerende på de tilsvarende internationale uddannelser. 

Test om du er helt klar til studiestart!

Tjek om du har brug for kurset i matematik ved at besvare nedenstående multiple choice-opgaver. Du bør løse opgaverne med mindst 80 % rigtige svar - uden anvendelse af lærebøger eller internet. 

Opgaver (pdf)
Svar (pdf)

Løste du opgaverne tilfredsstillende? Hvis ikke, så hjælper kurset dig til at få en meget bedre faglig start på din uddannelse. 

Dit udbytte

Når du har gennemført kurset, kender du bl.a. til:

  • Rentesregning
  • Indeksregning
  • Procentregning
  • Sandsynlighedsregning
  • Brøker
  • Opstilling af ligning
  • Isolering af en ubekendt i en ligning
  • Differentiering.

Undervisning

Der er undervisning mandag – fredag  (20 lektioner).

Undervisningen foregår på Sønderhøj i Viby.

Tilmelding

Bemærk at der er et begrænset antal pladser på kurserne, som fordeles efter først til mølle-princippet. 

Indledende matematik med økonomisk profil

Startdato: August 2021

Pris: 500 kr.