Sådan klager du - som studerende

Klager over retsligt spørgsmål, eksamensgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen

Vejledning: Sådan klager du (pdf)

Klageskema

Du udfylder og sender din klage elektronisk. 

Klageskema til klager over eksamensgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen

Klageskema til klager over retlige spørgsmål

Har du spørgsmål?

Før du klager, er det en god idé at gå i dialog med din vejleder/studievejleder. Studievejlederen kan hjælpe dig med at klarlægge, om der - for det første - er noget at klage over, og for det andet, hvad du i givet fald bør lægge særligt vægt på i din klage.

Spørgsmål eller eventuelle tekniske udfordringer i forbindelse med indsendelse af klager sendes til klager@eaaa.dk