Akademiuddannelse i HR

Med en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens HR-indsats.

Stærke HR-kompetencer er afgørende for, at virksomheden høster værdi af sin indsats på HR-området.

Og vi har stor erfaring med at uddanne nuværende og kommende HR-professionelle som fx HR-konsulenter, HR-managers, HR-ansvarlige, ledere, rekruttører og personalekonsulenter.

Uddannelsen henvender sig til dig, som:

  • allerede arbejder inden for HR-feltet. Du er fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent eller lignende
  • står overfor at skulle involveres i HR-arbejdet i din virksomhed
  • arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder
  • gerne vil satse på en fremtidig karriere inden for HR-feltet.

Styrk din rolle som professionel HR-aktør med viden, du kan bruge med det samme

På uddannelsen arbejder vi primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver.

Vi har fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling, og på hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag som HR-medarbejder. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler, og du får anvendelige løsninger med hjem, som du kan implementere med det samme.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i HR er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to til tre valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)

Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)

Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)

Valgfag

HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)

Personalejura (10 ECTS)

Rekruttering (5 ECTS)

Vi anbefaler opså følgende valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Procesfacilitering (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Vores anbefalinger til valg af fag

Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du tager fagene. Bortset fra afgangsprojektet, der tages som det afsluttende fag. På denne måde kan du tilrettelægge uddannelsen meget fleksibelt, så den passer til dine behov og din hverdag.

Erfaringsmæssigt er det dog anbefalelsesværdigt at starte med faget ”HR’s servicering af linjeledelsen”, hvis du ikke har forudgående teoretisk kendskab til HR-området. Faget giver en solid indføring i HR-feltets grundlæggende værktøjer og teorier. I de obligatoriske fag går vi mere i dybden med de strategiske og udviklingsorienterede HR-discipliner. 

Lars Ross Petersen

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Lars Ross Petersen

chefkonsulent

Mail: lrpe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6119

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres med nogle fag som dagsundervisning og andre fag som aftenundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Personalejura

Startdato: 04-09-2020

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 21-10-2020 (fokus på online processer)

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Fysisk fremmøde og online

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 22-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 29-01-2021

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Personalejura

Startdato: 23-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Aften

Læs mere

Den strategiske HR-funktion

Startdato: 24-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

HR's servicering af linjeledelsen

Startdato: 24-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Startdato: 25-02-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 8.900 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 18-03-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 05-05-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 4.800 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

kursussekretær

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102