Akademiuddannelse i HR

Med en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens HR-arbejde.

Stærke HR-kompetencer er afgørende for, at virksomheden høster værdi af sin indsats på HR-området.

Og vi har stor erfaring med at uddanne nuværende og kommende HR-professionelle som fx HR-konsulenter, HR-managers, HR-ansvarlige, ledere, rekruttører og personalekonsulenter.

Bliv stærk inden for professionel HR med viden, du kan bruge med det samme

På uddannelsen arbejder vi primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver.

Vi har fokus på de 4 kerneprocesser tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling, og på hvordan HR-indsatsen kan bidrage positivt til, at virksomheden når sine mål.

Uddannelsen henvender sig til dig, som:

 • allerede arbejder inden for HR-feltet. Du er fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-koordinator, HR-partner, HR-chef, rekruttør, personalekonsulent eller lignende
 • står overfor at skulle involveres (yderligere) i HR-arbejdet i din virksomhed
 • arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel, leder eller direktionssekretær
 • gerne vil satse på en fremtidig karriere inden for HR-feltet.

Efteruddannelsen har oversteget mine forventninger hvad udbytte angår. Jeg føler, at jeg er kommet helt på højde med alt det nye og det basale indenfor HR-paletten. Det er en super rar fornemmelse, ikke længere at være autodidakt,

Britta Søgaard, HR-konsulent, Billund Lufthavn

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag som HR-medarbejder. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler, og du får anvendelige løsninger med hjem, som du kan implementere med det samme.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i HR er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af to obligatoriske fag, tre til fire valgfag og et afgangsprojekt.

Du kan, med undtagelse af afgangsprojektet, tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

HR i praksis (10 ECTS)

Forretningsdrevet HR (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Personalejura (10 ECTS)

Kompetenceudvikling (10 ECTS)

Samtalen som redskab (10 ECTS)

Rekruttering (5 ECTS)

Du har også mulighed for frit at vælge fag fra akademiuddannelsen i ledelse, der højest udgør 30 ECTS-point. Her anbefaler vi følgende fag:

Procesfacilitering (5 ECTS)

Er du startet på uddannelsen før august 2022?

Der er kommet ny studieordning, der gælder fra august 2022. Hvis du er startet på akademiuddannelsen i HR før august 2022, skal du tage højde for nye ændringer i måden uddannelsen er sammensat på. Men hvad betyder det for dig? Få et overblik over den nye studieordning i forhold til hvad er ændret og hvorfor.

Vores anbefalinger til valg af fag

Rækkefølgen af fagene kan godt variere, men vi anbefaler, at du starter med faget ’HR i praksis’. Faget giver en solid indføring i HR-feltets grundlæggende værktøjer og teorier. Afgangsprojektet skal tages som det afsluttende fag.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres med nogle fag som dagsundervisning og andre fag som aftenundervisning.

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J.

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Afgangsprojekt

Startdato: 02-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 8.360 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

HR i praksis

Startdato: 06-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Forretningsdrevet HR

Startdato: 08-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Samtalen som redskab

Startdato: 19-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Personalejura

Startdato: 20-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 23-08-2024

Opstartsgaranti

Pris: 8.360 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kompetenceudvikling

Startdato: 03-09-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 04-09-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Personalejura

Startdato: 06-09-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

HR i praksis

Startdato: 12-09-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 09.00-15.30

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

administrativ koordinator

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102