Akademiuddannelse i HR

Med en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i virksomhedens HR-management.

Stærke HR-kompetencer er afgørende for, at virksomheden høster værdi af sin indsats på HR-området.

Og vi har stor erfaring med at uddanne nuværende og kommende HR-professionelle som fx HR-konsulenter, HR-managers, HR-ansvarlige, ledere, rekruttører og personalekonsulenter.

Uddannelsen henvender sig til dig, som:

 • allerede arbejder inden for HR-feltet. Du er fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent eller lignende
 • står overfor at skulle involveres i HR-arbejdet i din virksomhed
 • arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder
 • gerne vil satse på en fremtidig karriere inden for HR-feltet.

Bliv stærk inden for professionel HR-management med viden, du kan bruge med det samme

På uddannelsen arbejder vi primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver.

Vi har fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling, og på hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag som HR-medarbejder. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler, og du får anvendelige løsninger med hjem, som du kan implementere med det samme.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i HR er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af to obligatoriske fag, tre til fire valgfag og et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

HR i praksis (10 ECTS)

Forretningsdrevet HR (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Personalejura (10 ECTS)

Kompetenceudvikling (10 ECTS)

Samtalen som redskab (10 ECTS)

Rekruttering (5 ECTS)

Vi anbefaler også dette valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Procesfacilitering (5 ECTS)

Vores anbefalinger til valg af fag

Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du tager fagene. Bortset fra afgangsprojektet, der tages som det afsluttende fag. På denne måde kan du tilrettelægge uddannelsen meget fleksibelt, så den passer til dine behov og din hverdag.

Erfaringsmæssigt er det dog anbefalelsesværdigt at starte med faget 'HR i praksis', hvis du ikke har forudgående teoretisk kendskab til HR-området. Faget giver en solid indføring i HR-feltets grundlæggende værktøjer og teorier. I de obligatoriske fag går vi mere i dybden med de strategiske og udviklingsorienterede HR-discipliner.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres med nogle fag som dagsundervisning og andre fag som aftenundervisning.

Uddannelsen foregår på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Rekruttering

Startdato: 17-05-2022

Opstartsgaranti

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.45-15.15

Læs mere

Procesfacilitering

Startdato: 23-08-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30-16.00

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: 26-08-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-14.30

Læs mere

Kompetenceudvikling

Startdato: 30-08-2022

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Personalejura

Startdato: 02-09-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

HR i praksis

Startdato: 08-09-2022

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Rekruttering

Startdato: 15-09-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Læs mere

Kontakt

Jette Svane Jensen

Har du administrative spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

kursussekretær

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102

Lars Ross Petersen

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Lars Ross Petersen

chefkonsulent

Mail: lrpe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6119